BREIN eist verbod FTD

BREIN eist dat de usenet dienst FTD haar activiteiten staakt op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Bovendien eist BREIN een nader te bepalen schadevergoeding en volledige vergoeding van de proceskosten. BREIN stelt dat FTD de illegaal aangeboden content mede openbaar maakt en deze in elk geval organiseert en bevordert. Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt is illegaal. Ondanks dat FTD dit weet en dat haar moderators vooraf verwijzingen controleren laat zij toch verwijzingen naar onmiskenbaar ongeautoriseerde content willens en wetens toe op haar dienst.
BREIN sommeerde FTD eerder dit jaar haar onrechtmatige activiteiten te stoppen en nodigde FTD uit voor een gesprek. BREIN verzocht FTD maatregelen te nemen om structureel gebruik van illegale content te voorkomen. Daarna maakte FTD enige aanpassingen, met name verving zij ogenschijnlijk haar automatische verwijzingen (de zogenaamde NZB-links) door een copy-paste methode. BREIN vindt de aanpassingen onvoldoende maar besloot aanvankelijk het resultaat in de praktijk even af te wachten. Ondanks dat FTD BREIN verzocht had met een verbod te wachten, wachtte FTD zelf de uitkomst niet af en maakte in de pers bekend dat zij BREIN dagvaardde om een verklaring voor recht te krijgen dat haar activiteiten rechtmatig zijn. FTD stelt dat zij geen inbreuk zou maken noch inbreuk zou faciliteren omdat haar klanten zich voornamelijk bezig zouden houden met downloaden. BREIN heeft nu haar antwoord daarop tezamen met een tegeneis ingediend.
FTD wist natuurlijk al dat haar maatregelen niets zouden uitmaken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Inmiddels is duidelijk dat het misbruik onverminderd doorgaat en dat de zogenaamde aanpassingen de ware aard van FTD slechts trachten te verbergen. Het is een wolf in schaapskleren. FTD verdient haar geld met een systeem dat bestaat bij de gratie van het enorme illegale aanbod van content op het Usenet. FTD zet met haar ‘downloaden mag’ redenering de wereld op zijn kop. Het is teleurstellend maar ook tekenend dat zij onze uitgestoken hand hebben afgeslagen.
Usenet is een internet protocol waarop oorspronkelijk slechts tekst werd uitgewisseld. Met de mogelijkheid om beeld en geluid in tekstbestanden om te zetten wordt Usenet inmiddels voornamelijk gebruikt om illegale film-, games- en muziekbestanden uit te wisselen. Het gaat BREIN niet om de technologie zelf maar om de zakenmodellen die ermee gebouwd worden. Als die structureel om illegale content gaan dan moet de beheerder van het zakenmodel maatregelen nemen om zulk misbruik te voorkomen in plaats van dat te organiseren en te faciliteren. Zo heeft BREIN eerder rechterlijke verboden uitgevaardigd gekregen tegen andere downloadsystemen waarbij de illegale content ook niet op server van de beheerder stond. Wat telt is of zo een systeem net als FTD een structurele schakel vormt in de uitwisseling van onmiskenbaar illegale content.

Lees verder

BREIN dagvaardt The Pirate Bay via Twitter en Facebook

Amsterdam, 23 juni. BREIN heeft de Zweedse oprichters van The Pirate Bay (Fredrik Neij, Peter Kolmisoppi en Gottfrid Warg) gedagvaard om op 21 juli voor de Amsterdamse rechtbank te verschijnen. BREIN eist dat de website van The Pirate Bay voor Nederland  wordt afgesloten.
The Pirate Bay geeft toegang tot een zeer grote hoeveelheid films, TV series, muziek en computergames. The Pirate Bay heeft daarvoor geen toestemming van de rechthebbenden. Neij, Kolmisoppi en Warg zijn in Zweden strafrechtelijk veroordeeld tot gevangenisstraf en een boete van 2.6 miljoen Euro. Zij hebben hoger beroep aangetekend. Intussen is de website nog altijd online. Daarom vraagt BREIN een verbod voor Nederland.
Omdat de heren tot op heden voor de Zweedse deurwaarder onvindbaar zijn, heeft BREIN hen onder andere via Twitter en Facebook opgeroepen om op 21 juli voor de Amsterdamse rechtbank te verschijnen.
BREIN directeur Tim Kuik: ‘Via Facebook en Twitter waren de heren wel te vinden. Het Internet werkt niet alleen voor inbreukmakers maar ook voor handhavers. Ze zijn nu op de hoogte. De zaak dient op 21 juli.’
Dat Neij, Kolmisoppi en Warg op de hoogte zijn, lijkt te worden benadrukt door de regelmatige DoS (Denial of Service) attacks die op de site van BREIN worden uitgevoerd sinds de oproeping via Facebook en Twitter. Kuik: ‘We bekijken waar de aanvallen vandaan komen, maar we hebben een sterk vermoeden…’

Lees verder

kofferbakverkoper aangehouden

De politie te Alkmaar heeft op 2e pinksterdag een 41-jarige man aangehouden in het prostitutiegebied van Alkmaar. Hij was daar bezig gekopieerde cd’s en dvd’s te verkopen uit de kofferbak van zijn auto voor 5 euro per stuk.
In de kofferbak lagen ongeveer 1000 cd’s van de nieuwste muziekalbums en 30 dvd’s van de laatste bioscoopfilms. Hij maakte ook kopieën van bioscoopfilms op bestelling. Bij huiszoeking werden nog eens 200 illegale cd’s in beslag genomen.
De man verklaarde al 2 jaar bezig te zijn met deze illegale handel, die hij naast zijn werk in een muziekwinkel uitvoerde. De politie heeft stichting BREIN om een technisch rapport van de in beslag genomen goederen gevraagd alsmede aangiften van de benadeelde rechthebbenden te verzorgen.

Lees verder

BREIN/Mininova – korte samenvatting van zitting

De zitting van de rechtbank te Utrecht op 2 juni was de laatse acte voor de uitspraak in eerste instantie op 15 juli aanstaande. Aan de zitting gingen uitgebreide schriftelijke stukken vooraf. De pleidooien vormden een samenvatting en aanvulling met laatste ontwikkelingen en gaven de rechtbank de gelegenheid vragen te stellen.
BREIN wees er op dat Mininova structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale entertainment content en daarom verantwoordelijk en aansprakelijk is om effectieve maatregelen te nemen dit misbruik te voorkomen. Notice and Take Down (NTD) is niet afdoende. Dat helpt wel in geval van incidentele inbreuk maar niet tegen structureel misbruik. Dan is preventie en toezicht op kosten van de website noodzakelijk. Niet achteraf zoals bij NTD maar vooraf. Als handreiking leverde BREIN een niet-uitputtende lijst van titels die momenteel commercieel verhandeld worden om Mininova op weg te helpen links naar inbreukmakende content van haar site te weren.
Het argument van Mininova is hoofdzakelijk dat zij een tussenpersoon met beperkte aansprakelijkheid zou zijn die niets te maken heeft met wat haar gebruikers op hun website doen. Een NTD beleid is voldoende maar toch is Mininova bereid om vrijwillig te filteren als BREIN maar bepaalt wat illegaal is want Mininova zou dat niet zelf kunnen. Het filteren houdt dan in dat reeds geplaatste links na melding worden weggehaald en niet terug mogen komen. Mininova verwees naar de filtering test die zij met betrekking tot een beperkt aantal Amerikaanse films en TV-series doet en vroeg zich af waarom BREIN daar niet aan mee doet.
BREIN verklaarde dat zij heeft aangedrongen op de filtering test die met een deel van haar aangeslotenen uitgevoerd wordt. Het verzamelen, controleren en aanleveren van het voor het filteren benodigde informatie gebeurt door derden tegen betaling. Het punt van de test is te laten zien dat het mogelijk is om preventief te filteren. Het punt van de rechtszaak is dat het preventief filteren de verantwoordelijkheid van Mininova is en dat die ervoor moet betalen. Het gaat er bij preventief filteren om te voorkomen dat links naar illegale content op de site toegelaten worden. ‘Hun site, hun zaak, hun taak’, zegt BREIN.
De rechtbank ondervroeg de oprichters en eigenaars van Mininova over de rol van de moderators en administrators. Waarom controleren zij wel op porno, racisme en virussen maar niet op schending van auteursrecht? Volgens Mininova zouden de moderators niet onder hun gezag staan en konden zij daarom het antwoord niet geven. Toch werd duidelijk dat de eigenaren als admins het laatste woord hebben. In geval een link ten onrechte verwijderd wordt dan kan die door de admins terug geplaatst worden.
De rechtbank is voornemens op 15 juli uitspraak te doen.

Lees verder

BREIN/Mininova uitspraak bepaald op 15 juli 2009

Vandaag was de zitting in de rechtszaak BREIN/Mininova. Waar gaat het om?
Mininova is de grootste bittorrent (P2P) website ter wereld die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content, zoals films, tv-series, muziek en games. Gemiddeld 95% van die content wordt via Mininova illegaal ter beschikking gesteld aan meer dan 30 miljoen unieke bezoekers per maand. BREIN vertegenwoordigt de rechthebbenden op de populaire entertainment content waar het bij Mininova om draait.
BREIN stelt dat Mininova daarom verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het nemen van effectieve maatregelen om dit misbruik te voorkomen. Het is hun site, hun zaak en dus hun taak, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
Notice & Take Down, dwz het verwijderen van links naar illegale content na melding door de benadeelde, is niet genoeg. Dat helpt wel bij incidenteel misbruik maar niet bij structureel misbruik zoals bij Mininova het geval is. Dan is toezicht en preventie noodzakelijk. Dit behoort op verantwoordelijkheid en kosten van de site worden uitgevoerd.
De filtering test die Mininova momenteel mbt een beperkt aantal Amerikaanse films uitvoert, kan een oplossing aandragen. Van belang is dat Mininova dit werk op haar verantwoordelijkheid en kosten behoort uit te voeren. Zij moet op haar kosten haar eigen site schoonhouden van illegale links, niet achteraf via Notice & Take Down maar vooraf door preventief toezicht.
BREIN heeft een niet uitputtende lijst aangeleverd met titels die commercieel verhandeld worden om Mininova op weg te helpen.

Lees verder

BREIN en Usenet portal spannen over en weer rechtszaak aan

BREIN is begonnen met acties aangaande Usenet dat steeds meer als alternatief voor p2p uitwisseldiensten gebruikt wordt om illegale content te downloaden. Een aantal Usenet portals heeft een sommatie van BREIN ontvangen. Deze portals verwijzen naar specifieke content op Usenet waar het aanbod in de loop der tijd steeds onoverzichtelijker is geworden. Helaas gaat het op de meeste portals structureel over illegale content. Dat is onrechtmatig en als het willens en wetens gebeurt ook een strafbaar feit.
Nederlands grootste Usenet portal FTD heeft na een gesprek met BREIN haar gebruik van zogenaamde NZB-links gestaakt. Dat houdt in dat er niet meer rechtstreeks naar illegale content gelinkt kan worden en het downloaden niet langer automatisch begint. De site gaat echter nog steeds systematisch en structureel over illegale content op Usenet.
De adviseur van FTD noemt de portal nu een forum waar gebruikers elkaar wijzen op content die legaal van Usenet zou zijn te downloaden. Hij heeft er geen boodschap aan dat de content illegaal is geplaatst en dat FTD daar structureel gebruik van maakt. FTD heeft niets te maken met wat haar gebruikers doen, vindt hij.
BREIN is het daar niet mee eens en vindt de handelswijze van FTD onrechtmatig. FTD is zich er volledig van bewust dat haar handelswijze met name om duidelijk illegale content gaat. Dat blijkt onder meer uit de hitparade van meest gedownloadde titels. FTD helpt willens en wetens de verdere verspreiding van illegale content. FTD moet stoppen omdat ze structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content.
‘Uitbaters zoals FTD blijven proberen zich achter hun gebruikers te verschuilen ook al heeft de Nederlandse rechter BREIN al zeven keer gelijk gegeven dat dat verweer niet opgaat’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
In anticipatie van het Kort Geding dat door BREIN tegen FTD zal worden aangespannen, heeft FTD nu zelf een dagvaarding aan BREIN uitgebracht om in een bodemprocedure een verklaring voor recht te krijgen dat wat FTD doet legaal is.
‘Dat heeft Zoekmp3 destijds ook gedaan’, zegt Kuik. In de Zoekmp3 zaak werd BREIN gedagvaard in een bodemprocedure om een verklaring voor recht te krijgen dat de activiteiten van Zoekmp3 legaal waren. In eerste instantie vond de rechtbank te Haarlem dat BREIN de illegale links moest melden. BREIN ging in hoger beroep omdat de site overwegend om illegale content ging. Melden helpt wel bij incidentele onrechmatigheid maar niet bij structurele. In hoger beroep kreeg BREIN gelijk van het Hof Amsterdam dat oordeelde dat de site onrechtmatig en schadeplichtig was omdat zij systematisch en structureel gebruik maakte van de beschikbaarheid van illegale content op het internet. ‘Hetzelfde geldt voor FTD’, aldus Kuik.
‘De zaak is duidelijk en de dagvaarding van FTD is een vertragingstaktiek’, zegt Kuik. ‘Dat mag maar wij willen wel eerst een verbod zodat ze niet maar door blijven gaan met hun illegale en schadelijke activiteiten’.

Lees verder

Piratebay eigenaren veroordeeld tot gevangenisstraf en schadevergoeding

De vier eigenaren van de illegale bittorrent site ThePirateBay zijn vandaag door de Zweedse rechter veroordeeld tot ieder 1 jaar gevangenisstraf en gezamenlijk 30 miljoen Krone (2.6 miljoen euro) schadevergoeding. Ze zijn schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan massale auteursrechtinbreuk. Hoewel de eigenaren van de site zich oorspronkelijk als grootverspreiders van cultuur opwierpen, verdedigden zij zich in de rechtszaal met de stelling dat niet zij maar hun gebruikers de werkelijke verspreiders zijn. Interessant in die context is dat zij hun gebruikers anonimiseren in antwoord op de introductie vorige week van een Zweedse wet die het mogelijk maakt de identiteit van inbreukmakende internetgebruikers op te vragen. Bittorrent is een zogenaamde p2p technologie die gebruikers in staat stelt bestanden met elkaar uit te wisselen. Op Thepiratebay gaat het daarbij in belangrijke mate om illegale bestanden met entertainment content d.w.z. muziek, films, tv-series en games.  
 
Ook in Nederland is het voor de aansprakelijkheid van een website op zich niet belangrijk of de content op de site zelf staat of ergens anders. Het Hof Amsterdam bepaalde in 2006 met betrekking tot een mp3 zoekmachine die hyperlinks naar muziekbestanden aanbood dat een website die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het internet onrechtmatig en schadeplichtig is. Dat was een uitspraak van de Nederlandse civiele rechter die inmiddels in zevenmaal bevestigd is in rechtszaken die BREIN sindsdien heeft gevoerd tegen ondermeer bittorrent sites. Het gaat in die uitspraken niet om de technologie maar om het feit dat de manier waarop die gebruikt wordt onrechtmatig is.
 
De lat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid ligt hoger dan voor civielrechtelijke aansprakelijkheid. Voor een strafbaar feit kan immers gevangenisstraf opgelegd worden. Die mijlpaal is nu voor wat betreft Thepiratebay in Zweden gepasseerd. Wellicht dat het Nederlandse Openbaar Ministerie daar moed uit put voor de vervolging van eigenaren van Nederlandse websites. In elk geval zal BREIN ook doorgaan met civielrechtelijke actie tegen de toegankelijkheid van dergelijke  illegale websites.
 
De eigenaren van de Thepiratebay hebben gezegd dat de site zal doorgaan. Als dat zo is dan zal het vonnis van de Zweedse strafrechter in het buitenland (bijvoorbeeld Nederland) gebruikt kunnen worden om te eisen dat de site ontoegankelijk gemaakt wordt door de internet service providers daar. Een blokkering van de toegang tot een site door een provider betekent dat de abonnees van die provider niet meer bij de site kunnen komen. Een provider zou dat kunnen weigeren door te bestrijden dat de site illegaal is. Met het Zweedse vonnis in de hand lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een rechter dat argument in geval van Thepiratebay zal accepteren.

Lees verder

NZB-portal stopt na dagvaarding BREIN

NZB-portal.nl was een website om nzb bestanden te uploaden en te gebruiken. Nzb bestanden werken als een soort links die toegang geven tot contentbestanden in nieuwsgroepen op Usenet. De eigenaar zei de site gemaakt te hebben zodat iedereen zo snel mogelijk van Usenet kon downloaden zonder zoekmachines te gebruiken. Om het de gebruikers makkelijk te maken uploadde hij naar eigen zeggen zelf ook een shitload aan series. De site had een overweldigend aanbod van populaire films, tv-series, muziek en games en werd dagelijks door vele tienduizenden gebruikers bezocht. De site was daarmee een van de grootste nzb sites in Nederland. De website werd gesponsord door een grote Nederlandse Usenet provider. Volgens de eigenaar kreeg hij de hosting van zijn site gratis en kreeg hij een vergoeding voor elke keer dat een bezoeker klant van deze Usenet provider werd.
BREIN sommeerde NZB-portal haar structurele gebruik van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op Usenet te staken. Daar werd aanvankelijk geen gehoor aan gegeven. Na ontvangst van de dagvaarding ging de site alsnog offline. BREIN eist ook opgave van de verdiensten en vergoeding van de door BREIN gemaakte kosten. De benadeelden kunnen winstafdracht of vergoeding van de geleden schade eisen. Een Nederlandse film als Oorlogswinter werd bijvoorbeeld meer dan 50.000 keer via NZB-portal gedownload.
Wat wij bij Usenet zien is het op commerciële basis georganiseerd illegaal aanbieden van toegang tot entertainment content, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Grote Usenet providers sponsoren NZB websites en traditionele p2p sites om betalende abonnees te genereren voor hun downloaddiensten. Abonnees kunnen ongelimiteerd illegaal aangeboden entertainment content downloaden maar de rechthebbenden zien er geen cent van terug. Dat kan niet zo doorgaan.
Naast de aanpak van illegale p2p sites, streaming sites en link sites is BREIN dit jaar ook begonnen met de aanpak van illegaal aanbod op Usenet. Naast het aanspreken van usenet portals zoals NZB-portal richt die aanpak zich ook op Usenet providers die de content hosten en hun resellers die de abonnementen voor de downloaddiensten verkopen.

Lees verder