BREIN resultaten 2008 en vooruitzicht 2009

Piraterijbestrijder BREIN sloot in 2008 398 illegale websites: 304 bittorrentsites, 57 eDonkey servers, 34 video linking sites en 3 top sites. Tezamen bedienden deze sites enige tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Twee van de afgesloten top sites behoorden tot de allergrootste ter wereld, zij hadden samen 100 terabyte aan allernieuwste illegale content opgeslagen. Top sites zijn ftp servers die aan de bron van illegale verspreiding via Internet staan. De massale illegale verspreiding vindt voornamelijk via p2p file-sharing sites en usenet sites plaats. Content die illegaal via websites wordt aangeboden staat ook aan de bron van de illegale verspreiding op digitale dragers, met name dvd-r, die meestal via veilingsites worden aangeboden. BREIN verwijderde 26.750 illegale advertenties van het Internet. Daarnaast voerde BREIN 269 acties uit tegen verkoop van illegale discs op markten waarbij rond de 90.000 illegale kopieën werden ingenomen: 57.423 door BREIN en 31.455 door politie. In 37 gevallen nam BREIN actie naar aanleiding van Douane informatie over illegale invoer.
In 2009 gaat BREIN inmiddels op volle kracht door. De eerste twee maanden van het jaar werden alweer 81 illegale sites afgesloten. De rechtszaak tegen Mininova zal op zitting komen en ook zullen dagvaardingen tegen verscheidene soorten usenet sites worden uitgebracht. Sites die structureel naar illegale bestanden linken zullen preventief moeten gaan controleren of afgesloten worden, belooft BREIN directeur Tim Kuik. Hetzelfde geldt voor websites die illegale bestanden hosten.
Hoogtepunten in 2008 waren onder meer:
BREIN bestond in 2008 tien jaar. Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieën, waarvan ruim 2300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale kopieën in beslag genomen. Wat Internet betreft werden ruim 80.000 acties genomen. Meer dan de helft betrof het aanbod van illegale kopieën. Rond de 37.000 acties betroffen de verspreiding van illegale bestanden via Internet. Slechts een handvol van die acties waren strafrechtelijk.
Januari/Februari
De rechtbank Amsterdam verbiedt de eigenaar van Shareconnector door te gaan met zijn site waar hij ed2k-links aanbood naar bestanden op het eDonkey netwerk. Dat hij dit naar eigen zeggen hobbymatig deed maakt niet uit. 95% van de verwijzingen betrof illegale content, met name films, muziek en games die zonder toestemming van de rechthebbenden werd aangeboden. De eigenaar gaat in hoger beroep.
Maart
Een cd-piraat die in hoger beroep was gegaan wordt zwaarder veroordeeld: 15 maanden onvoorwaardelijk en 20.000 euro boete.
April
Een Nederlandse hosting provider sluit vlak voor aanvang van de door BREIN aangespannen rechtszaak de door BREIN gemelde illegale site af en verschaft de NAW van de eigenaar. Tot dat moment had de hosting provider aangegeven nooit voor BREIN te zullen buigen en werd daarom als veilige haven gezien voor illegale sites.
Op de Dag van de Intellectuele Eigendom sluit BREIN in een klap 24 illegale sites en neemt de politie 6000 illegale discs in beslag. De sites staan in Nederland voor een eenmanszaak uit India die op basis van informatie van BREIN een bezoek van de politie krijgt. De jongeman haalt in de dagen erna nog eens 63 sites offline.
Mei
Nintendo sluit zich bij BREIN aan na een uitzending van Kassa waaruit blijkt dat illegale kopieën van Nintendo games makkelijk verkrijgbaar zijn. BREIN verwijdert in korte tijd 15.000 illegale advertenties van veilingsites.
BREIN brengt een dagvaarding uit tegen Mininova, de grootste illegale bittorrentsite ter wereld. Het merendeel van de links verwijzen naar illegale content en BREIN wil dat Mininova daar zelf op eigen kosten preventieve controle op uitoefent.
Juni
Het Team High Tech Crime van de KLPD houdt een 20-jarige hacker aan naar aanleiding van informatie van BREIN. Hij heeft ingebroken op het netwerk van een gamesontwikkelaar en daar een spel gestolen.
De rechtbank in Den Haag wijst een opmerkelijk vonnis in een zaak tussen hardware fabrikanten en de stichting Thuiskopie. In tegenstelling tot de mening van de regering oordeelt de rechtbank dat het maken van een privé-kopie van illegaal aangeboden muziek en film een illegale handeling is. Je mag dus net als bij games geen kopie maken of downloaden van illegaal aanbod van muziek en film, ook niet voor eigen gebruik. Dat lijkt logisch maar het doet veel stof opwaaien. Er is hoger beroep aangetekend.
Juli
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een grote Nederlandse hosting provider onrechtmatig handelde door niet op melding van BREIN een illegale bittorrentsite af te sluiten en de NAW van haar klant aan BREIN af te geven. Het Hof bepaalt dat de site welbewust een faciliterende rol speelde bij grootschalige auteursrechtinbreuk en dus kennelijk onrechtmatig handelde. Het eerdere vonnis van de rechtbank Amsterdam waartegen de hosting provider beroep had aangetekend, wordt daarmee bekrachtigd. Een exodus van illegale torrentsites bij de hosting provider is het gevolg.
De rechtbank Den Bosch vonnist eveneens tegen een Nederlandse hosting provider dat hij op melding van BREIN een illegale torrentsite had moeten sluiten en de NAW aan BREIN moet geven. De hosting provider moet ook de volledige proceskosten van 17.000 euro aan BREIN betalen.
Augustus/September
De laatste van de grootste overgebleven eDonkey servers worden op aandringen van BREIN offline gehaald. Het aantal bediende gebruikers is inmiddels terug gelopen van enkele miljoenen naar enkele honderdduizenden.
Oktober
Onder toeziend oog van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken voeren de grootste internet providers van Nederland de gedragscode tegen cybercrime in. Ook BREIN heeft meegewerkt aan de totstandkoming. De code heeft betrekking op alle strafbare en/of onrechtmatige content, ook content die inbreuk maakt op auteursrecht. ISPs zeggen toe die content op melding te verwijderen.
November/December
Twee grote top sites TV Land en Sparta worden afgesloten. Het zijn de grootste top sites ooit, samen goed voor 100 terabyte aan voornamelijk illegale content. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar een andere top site die in September door de FIOD-ECD is neer gehaald.
BREIN sluit een keten van 75 illegale bittorrent sites die donaties vragen voor het downloaden van illegale content. De sites zijn door een en dezelfde persoon in franchise gegeven. Het levert naar schatting enkele duizenden euro in de maand op.

Lees verder

BREIN commentaar op schikking preventief filteren Myp2p

De website Myp2p heeft zich jegens de Eredivisie verbonden om haar website preventief te filteren op links (automatische verwijzingen) naar bestanden waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat die beelden van Eredivisie wedstrijden bevatten. Myp2p gaat links controleren voordat ze die op haar sites toelaat.
 
‘Het is een belangrijke ontwikkeling dat Myp2p voldoet aan de eis om preventief te gaan filteren’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. BREIN bestrijdt illegaal aanbod van entertainment content en heeft een reeks vonnissen op haar naam waarin de rechter een verbod oplegt aan (p2p) sites die structureel linken naar evident illegale bestanden. ‘Als die sites niet door BREIN gesloten willen worden dan zullen ze zich moeten verbinden om preventief te filteren, net zoals Myp2p nu doet. Zolang ze niet preventief filteren moeten ze dicht’.
 
Die reeks rechterlijke verboden tegen sites die structureel linken naar illegale bestanden begint met het vonnis in hoger beroep van het Hof A’dam (15 juni 2006, LJN: AX7579, Gerechtshof Amsterdam, 1157 / 04) in de Zoekmp3 zaak. Ook uit vonnissen in andere dan BREIN zaken is duidelijk dat sites die er gezien hun aard bedacht op moeten zijn dat er links naar illegale bestanden op worden geplaatst zelf toezicht moeten houden dat dit niet gebeurt.
 
Myp2p exploiteert een aantal websites die hyperlinks aanboden naar uitzendingen van voetbalwedstrijden van de Eredivisie die illegaal via Internet werden gestreamd. Eredivisie en de betreffende voetbalclubs verkregen daartegen een ex-parte verbod van de rechter. Myp2p dagvaardde hen om een opheffing van dat verbod te krijgen. Eredivisie c.s. diende daarop een tegen-eis in waarin zij vorderde dat Myp2p zodanige maatregelen neemt dat zij niet langer automatische verwijzingen op haar sites aanbiedt naar bestanden waarvan op grond van naamgeving of omschrijving redelijkerwijs aannemelijk is dat die beelden van de Eredivisie wedstrijden bevatten.
 
Myp2p heeft zich daarop vrijwillig verbonden aan het verbod en die vordering te voldoen zonder te erkennen dat haar activiteiten inbreukmakend of onrechtmatig waren.
De schikking houdt in dat Myp2p zich op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag(deel) verbonden heeft om haar sites preventief te filteren op woorden uit een lijst waarvan aannemelijk is dat die naar de Eredivisie wedstrijden en clubs verwijzen. Berichten die bestemd zijn om op de sites te worden geplaatst worden eerst in quarantaine gezet en door Myp2p gecontroleerd op automatische verwijzingen naar de wedstrijden alvorens zij op de sites worden toegelaten. Indien er omzeiling optreedt dan wordt de woordenlijst aangepast.

Lees verder

BREIN pakt de 'verschrikkelijke franchiser'

Vorig jaar december haalde BREIN in één klap een keten van 75 Nederlandse bittorrentsites van het internet. Al deze sites hadden dezelfde lay-out en verdienden geld door gebruikers tegen betaling een tijdlang onbeperkt te laten downloaden. Een soort franchise gebaseerd op grootschalige inbreuk en dus onrechtmatig. Na het neerhalen van de sites ontspon zich een soort digitale klopjacht door verschillende landen die uiteindelijk leidde tot de identificatie van de verschrikkelijke franchiser alias Topspinner en het neerhalen van de laatste 19 sites vandaag.
De eigenaar van de sites, die bijna allemaal onder het synoniem Topspinner stonden geregistreerd, hield zich na de Nederlandse take down schuil en verhuisde een tiental van zijn sites naar een Duitse provider. Na nieuwe sommaties aan die provider vluchtten de sites naar Frankrijk en België en tenslotte, na nogmaals weggejaagd te zijn, naar Denemarken. De sites zijn nu door de inmiddels geïdentificeerde en gisteren door BREIN gesommeerde eigenaar zelf neergehaald.
Wij zijn genoodzaakt te stoppen vanwege Stichting Brein. Wij willen bij deze iedereen bedanken voor steun en medewerking door de tijd heen. Alle gegevens op de server zijn vernietigd en kunnen niet meer gebruikt worden., staat op de sites te lezen. Het gaat om de sites Alleen-films, Alleenmuz, Allpowers, Almijnfilms, Bigbits, Brabotors, Delerz, Desoftwaregigant, Digi-tors, Luciferadream, Luckytor, Meerdelers, Mijnpoezen, Pandaberen, Seederstors, Streamtor, Thc-torrents, Torrentsland en Twee-buiken, allen met de domeinextensie .org.
BREIN vordert van de eigenaar, een 45-jarige man uit Oudenbosch, een notariële onthoudingsverklaring met dwangsom, alsmede vergoeding van schade en kosten. BREIN doet tevens aangifte bij de FIOD-ECD.

Lees verder

BREIN: al meer dan 600 illegale sites en servers afgesloten

Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer 33 illegale sites door BREIN afgesloten. De totaalscore van afgesloten sites en servers die per eind 2008 op 602 stond staat inmiddels op 635.
Het afsluiten van illegale sites en servers is de speerpunt van BREINs handhaving tegen illegaal internet verkeer. Deze sites en servers zijn de plaatsen op het Internet waar de gebruiker (consument) naartoe gaat om toegang tot de nieuwste populaire muziek, films, TV series, games en andere software te krijgen die daar illegaal en gratis verkrijgbaar is. Deze websites zijn geen internet service providers (dwz access of hosting providers) waar een beperkt aansprakelijkheidsregiem op van toepassing is. Deze sites kunnen zich niet verschuilen achter het argument dat het hun gebruikers zijn die inbreuk maken en dat zij daar niet voor aansprakelijk zijn. Deze sites maken systematisch en structureel gebruik van de inbreuk die hun gebruikers maken en dat is onrechtmatig ook indien dit zelf geen inbreuk oplevert (zie Hof Adam 15 juni 2006 als eerste uit een reeks van uitspraken).
Het gaat om sites die misbruik maken van inbreuk die door hun klanten gepleegd wordt. Die sites proberen te doen of zij daar niets mee te maken hebben. BREIN houdt hen verantwoordelijk. Zij moeten de inbreuk waartoe zij aanzetten voorkomen of hun activiteiten staken, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Lees verder

Polder kan naar illegale DVD’s fluiten

Leidschendam Na een melding dat op de snuffelmarkt in de sporthal aan het Fluitpolderplein een partij illegale DVDs en CDs verhandeld zou worden, heeft de politie in samenwerking met de Stichting BREIN op zondag 28 december omstreeks 11.00 uur een onderzoek ingesteld. Bij een stand werden duizenden (4878) vervalste DVDs en CDs met films en muziek aangetroffen. De politie nam de partij in beslag en hield vier personen, een man en drie vrouwen, uit Hoogvliet aan. Tijdens de aanhouding liepen de spanningen hoog op. Het viertal in de leeftijd van 39 (2), 37 en 18 jaar verzette zich en werd onder dwang naar het politiebureau overgebracht en in verzekering gesteld. De politie heeft proces-verbaal tegen hen opgemaakt.
Stichting BREIN bestrijdt illegale handel van auteursrechtelijk beschermd entertainment product zoals film, games en muziek.
 

Lees verder

Grootste illegale topsite ooit offline gehaald

Piraterijbestrijder stichting BREIN haalde vandaag de ftp servers van de illegale topsite SPARTA offline. De site met 65 terabyte illegale content hostte films, tv series, muziek, games, business software, audiobooks, etc. Het was de grootste illegale topsite die tot nu toe gevonden is. Eerder deze maand haalde BREIN een topsite met 45 terabyte offline. De huidige site is nog groter: 1 terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn ongeveer 250 films of games of 25.000 liedjes. Deze site had daar 65 keer zoveel van.
Een topsite bestaat uit ftp servers die door ‘the scene’ gebruikt worden om de nieuwste illegale content op te slaan en te verspreiden. De ‘scene’ bestaat uit onderling min of meer verbonden groepen mensen die zich ten doel stellen nieuwe content zo snel mogelijk illegaal op Internet te zetten. Topsites vormen daarmee de bron van de meest schadelijke illegale verspreiding van populaire content op Internet. De illegale content van Sparta werd onder meer gebruikt voor illegale bittorrent sites.
Het onderzoek naar de daders achter Sparta is nog niet afgerond.
 

Lees verder

BREIN sluit keten van 75 illegale P2P sites

Vandaag zijn 75 bittorrent sites afgesloten die structureel illegale links aanboden naar films, muziek, games en andere content die zonder toestemming van de rechthebbenden ter beschikking werd gesteld. De sites werden door verschillende personen beheerd maar maakten allemaal wel gebruik van hetzelfde model dat zij van eenzelfde persoon in franchise kregen.
De sites verdienden geld door een voorkeursbehandeling te geven aan gebruikers die een donatie betaalden. Zulke gebruikers konden dan een tijdlang onbeperkt illegaal aangeboden content downloaden. Het is niet eerder voorgekomen dat in een keer zoveel illegale peer-to-peer uitwisselsites tegelijkertijd werden afgesloten. Het betrof onder meer de sites Allmypower.org, Luckytorrents.org, Allmymovies.org, Digi-tor.org en Seederstor.org. In totaal hadden de sites honderdduizend links en een half miljoen gebruikers.
De sites waren in de Nederlandse taal maar boden toegang tot internationale populaire content. Er is hier duidelijk sprake van een organisatie die er op gericht is illegaal geld te verdienen met een keten van op zich kleinere sites die systematisch diefstal van andermans creatieve werk organiseren, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Willens en wetens linken naar illegale content is illegaal. Deze sites deden dat structureel. Zij nemen deel aan een strafbaar feit.
BREIN heeft bij de FIOD-ECD aangifte gedaan van deze georganiseerde keten van illegale sites. Wij hebben de sites nu zelf door middel van civiele sommaties offline gehaald, verdere informatie met betrekking tot de beheerders en het brein daarachter zullen wij ook aan de FIOD-ECD verstrekken, zegt Kuik. Wij dringen aan op vervolging van deze criminele organisatie. Tegelijkertijd zetten wij ons eigen onderzoek door om de verantwoordelijken ook civiel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Lees verder

Grootste illegale topsite ooit offline gehaald

Piraterijbestrijder stichting BREIN haalde vandaag de ftp servers van de illegale topsite TVL offline. De site met 45 terabyte illegale content stond ook bekend als TV Land, en hostte films, tv series, muziek, games, business software, audiobooks, etc. Het was een van de grootste illegale topsites ooit. 1 terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn ongeveer 250 films of games of 25.000 liedjes. Deze site had daar 45 keer zoveel van.
Een topsite bestaat uit ftp servers die door ‘the scene’ gebruikt worden om de nieuwste illegale content op te slaan en te verspreiden. De ‘scene’ bestaat uit onderling min of meer verbonden groepen mensen die zich ten doel stellen nieuwe content zo snel mogelijk illegaal op Internet te zetten. Topsites vormen daarmee de bron van de meest schadelijke illegale verspreiding van populaire content op Internet. De illegale content van TV Land werd onder meer gebruikt voor de illegale bittorrent site Scenetorrents.org.
Het onderzoek naar de daders achter TV Land is nog niet afgerond. De servers zullen onderzocht worden op sporen naar de eigenaars/beheerders van de site, illegale uploaders en verspreiding van de content.
 

Lees verder