BREIN op huisbezoek bij Bittorentsitehouder

Vorige week bezocht BREIN opnieuw een internetpiraat thuis.
 
Onderzoek wees uit dat de 36 jarige Roy M. uit Venhuizen verantwoordelijk was voor de volgende 11 BitTorrentsites:
 
# Onderkoffer.org/Onder-koffer.org
# Big-pleasure.org
# Bigfunn.org
# Dreamtorrents.org
# Essentialblue.org
# Funkyplace.org
# Hollandse-nieuwe.org
# Maxitor.org
# Radio-fantasy.nl
# Torrentplaats.org
# Wf-torrents.org
Twee illegale sites stonden op het moment van het bezoek nog online: www.funkyplace.orgen www.dreamtorrents.org, deze heeft M. direct offline gehaald. M. verklaarde dat hij de sites voor een ander in de lucht hield en daar 50 euro per site per maand voor kreeg, hij durfde deze persoon niet te noemen omdat hij zijn leven dan niet zeker zou zijn.
De man heeft een onthoudingsverklaring ondertekend en zijn sites gestaakt. Toekomstige betrokkenheid bij inbreuken verplichten hem tot betaling van 5.000 euro per dag. Tevens vordert BREIN de inkomsten van de man op.

Lees verder

20-jarige hacker uit Maastricht veroordeeld

De rechtbank Rotterdam heeft een 20-jarige hacker uit Maastricht veroordeeld tot  240 uur  dienstverlening  en  6  maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.
BREIN berichtte vorig jaar dat het Team High Tech Crime  van de Politie de man had aangehouden naar aanleiding van een aangifte die zij deed namens een van de twee Amerikaanse computergamesbedrijven waar hij via internet had ingebroken. De verdachte had onder meer een kopie gestolen van het computerspel ‘Enemy Territory: Quake Wars’ dat nog in ontwikkeling was. Als hij het spel illegaal op de markt had gebracht zou het bedrijf miljoenen schade hebben geleden. De man pochte met zijn inbraken op internet en chanteerde de bedrijven vervolgens. Ze moesten met ‘iets goeds’ komen om openbaarmaking te voorkomen. Het bleef uiteindelijk bij T-shirts en andere spullen.
De man had ook meer dan 50.000 creditcardgegevens gestolen van een onlineticketbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Die gegevens gebruikte hij voor aankopen op internet en bij onlinepokergames.

Lees verder

Rechter Amsterdam: websitehouder verantwoordelijk voor wat er op zijn site gebeurt

De voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde gisteren dat een websitehouder in principe ten volle verantwoordelijk is voor wat er op zijn website wordt gepubliceerd. Gezien de aard van de website in kwestie moet hij er bovendien op toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt. (Rechtbank Amsterdam, 12 maart 2009, 420336 / KG ZA 09-379)
Het ging om uitlatingen op een daarvoor ingerichte website over vermeende oplichting door een bedrijf dat modieuze laarzen verkoopt. Die uitlatingen waren onjuist en dus vroeg het bedrijf de verwijdering van de informatie, het voorkomen van nieuwe plaatsing en de afgifte van identificerende gegevens van degenen die de gewraakte uitlatingen op de website hadden geplaatst. De websitehouder wilde wel (mogelijk) identificerende gegevens afgeven van de bezoekers die de uitlatingen op de site geplaatst hadden maar ging niet verder dan dat. Hij beriep zich daarbij op de beperkte aansprakelijkheid voor Internet Service Providers (ISP’s).
De rechter oordeelde dat beperkte aansprakelijkheid voor ISPs niet van toepassing is omdat de website niet een ‘louter technisch, automatisch en passief karakter’ heeft. De websitehouder moet er gezien de aard van de site op toezien dat zijn website niet door derden wordt misbruikt en kan de daaruit voortvloeiende controlewerkzaamheden niet op de benadeelde afschuiven. De toezegging om NAW en andere identificerende gegevens van misbruikmakende bezoekers af te geven is niet voldoende.
De site maakte gebruik van zogeheten ‘moderators’ oftewel beheerders die reageren op uitingen van bezoekers. Dat die moderators vrijwilligers zijn die door derden benoemd worden, ‘ontslaat [websitehouder] niet van zijn verantwoordelijkheid voor de uitlatingen van die, in zijn opdracht door derden benoemde moderators’, zegt de rechter. ‘[Websitehouder] heeft door middel van de moderators de zeggenschap over de inhoud van de website en kan bepalen wat daarop wel of niet wordt gepubliceerd. Van een louter technisch, automatisch en passief karakter van de door [websitehouder] aangeboden dienst is geen sprake. [] Dit heeft tot gevolg dat [websitehouder] net als iedere andere websitehouder in principe ten volle verantwoordelijk is voor wat er op zijn website wordt gepubliceerd’, aldus de rechter.
Deze uitspraak is ook van belang voor websites die zich met entertainment content bezig houden, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Websites zoals Piratebay of Mininova maken structureel gebruik van illegale content zoals films, tv series, muziek en games. Zij kunnen zich niet achter hun gebruikers verschuilen of enkel aanbieden onrechtmatige links na melding te verwijderen, iets dat Piratebay niet eens doet, maar zij moeten preventief toezicht houden.
Internet Service Providers hebben een beperkte aansprakelijkheid op grond van artikel 14 van EU richtlijn 2001/31 EG en artikel 6:196c BW. Die beperking is echter alleen van toepassing als de aangeboden dienst een ‘louter technisch, automatisch en passief karakter’ heeft. Deze beperkte aansprakelijkheid is namelijk bedoeld voor access en hosting providers, d.w.z. ISP’s die gebruikers (abonnees) toegang (access) geven tot het Internet en ISP’s die websites onderdak verschaffen (hosten). Websites die diensten aanbieden willen ook graag onder die beperkte aansprakelijkheid vallen maar daar is eigenlijk geen reden toe. Het is maatschappelijk gezien zelfs onwenselijk omdat het tot gevolg zou hebben dat er in praktijk niemand verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onrechtmatig handelen op het internet. Gebruikers van websites zijn meestal zodanig geanonimiseerd (in geval van p2p diensten vaak door de sites zelf) dat zij niet herleidbaar zijn. Websites zijn de ‘handelsplaatsen’ van het internet en behoren daarom verantwoordelijkheid te dragen voor wat er op hun site gebeurt. Als de aard van de website meebrengt dat misbruik een reële mogelijkheid is dan is toezicht door de websitehouder op zijn plaats en kan dit niet op de benadeelde worden afgeschoven.

Lees verder

BREIN resultaten 2008 en vooruitzicht 2009

Piraterijbestrijder BREIN sloot in 2008 398 illegale websites: 304 bittorrentsites, 57 eDonkey servers, 34 video linking sites en 3 top sites. Tezamen bedienden deze sites enige tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Twee van de afgesloten top sites behoorden tot de allergrootste ter wereld, zij hadden samen 100 terabyte aan allernieuwste illegale content opgeslagen. Top sites zijn ftp servers die aan de bron van illegale verspreiding via Internet staan. De massale illegale verspreiding vindt voornamelijk via p2p file-sharing sites en usenet sites plaats. Content die illegaal via websites wordt aangeboden staat ook aan de bron van de illegale verspreiding op digitale dragers, met name dvd-r, die meestal via veilingsites worden aangeboden. BREIN verwijderde 26.750 illegale advertenties van het Internet. Daarnaast voerde BREIN 269 acties uit tegen verkoop van illegale discs op markten waarbij rond de 90.000 illegale kopieën werden ingenomen: 57.423 door BREIN en 31.455 door politie. In 37 gevallen nam BREIN actie naar aanleiding van Douane informatie over illegale invoer.
In 2009 gaat BREIN inmiddels op volle kracht door. De eerste twee maanden van het jaar werden alweer 81 illegale sites afgesloten. De rechtszaak tegen Mininova zal op zitting komen en ook zullen dagvaardingen tegen verscheidene soorten usenet sites worden uitgebracht. Sites die structureel naar illegale bestanden linken zullen preventief moeten gaan controleren of afgesloten worden, belooft BREIN directeur Tim Kuik. Hetzelfde geldt voor websites die illegale bestanden hosten.
Hoogtepunten in 2008 waren onder meer:
BREIN bestond in 2008 tien jaar. Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieën, waarvan ruim 2300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale kopieën in beslag genomen. Wat Internet betreft werden ruim 80.000 acties genomen. Meer dan de helft betrof het aanbod van illegale kopieën. Rond de 37.000 acties betroffen de verspreiding van illegale bestanden via Internet. Slechts een handvol van die acties waren strafrechtelijk.
Januari/Februari
De rechtbank Amsterdam verbiedt de eigenaar van Shareconnector door te gaan met zijn site waar hij ed2k-links aanbood naar bestanden op het eDonkey netwerk. Dat hij dit naar eigen zeggen hobbymatig deed maakt niet uit. 95% van de verwijzingen betrof illegale content, met name films, muziek en games die zonder toestemming van de rechthebbenden werd aangeboden. De eigenaar gaat in hoger beroep.
Maart
Een cd-piraat die in hoger beroep was gegaan wordt zwaarder veroordeeld: 15 maanden onvoorwaardelijk en 20.000 euro boete.
April
Een Nederlandse hosting provider sluit vlak voor aanvang van de door BREIN aangespannen rechtszaak de door BREIN gemelde illegale site af en verschaft de NAW van de eigenaar. Tot dat moment had de hosting provider aangegeven nooit voor BREIN te zullen buigen en werd daarom als veilige haven gezien voor illegale sites.
Op de Dag van de Intellectuele Eigendom sluit BREIN in een klap 24 illegale sites en neemt de politie 6000 illegale discs in beslag. De sites staan in Nederland voor een eenmanszaak uit India die op basis van informatie van BREIN een bezoek van de politie krijgt. De jongeman haalt in de dagen erna nog eens 63 sites offline.
Mei
Nintendo sluit zich bij BREIN aan na een uitzending van Kassa waaruit blijkt dat illegale kopieën van Nintendo games makkelijk verkrijgbaar zijn. BREIN verwijdert in korte tijd 15.000 illegale advertenties van veilingsites.
BREIN brengt een dagvaarding uit tegen Mininova, de grootste illegale bittorrentsite ter wereld. Het merendeel van de links verwijzen naar illegale content en BREIN wil dat Mininova daar zelf op eigen kosten preventieve controle op uitoefent.
Juni
Het Team High Tech Crime van de KLPD houdt een 20-jarige hacker aan naar aanleiding van informatie van BREIN. Hij heeft ingebroken op het netwerk van een gamesontwikkelaar en daar een spel gestolen.
De rechtbank in Den Haag wijst een opmerkelijk vonnis in een zaak tussen hardware fabrikanten en de stichting Thuiskopie. In tegenstelling tot de mening van de regering oordeelt de rechtbank dat het maken van een privé-kopie van illegaal aangeboden muziek en film een illegale handeling is. Je mag dus net als bij games geen kopie maken of downloaden van illegaal aanbod van muziek en film, ook niet voor eigen gebruik. Dat lijkt logisch maar het doet veel stof opwaaien. Er is hoger beroep aangetekend.
Juli
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een grote Nederlandse hosting provider onrechtmatig handelde door niet op melding van BREIN een illegale bittorrentsite af te sluiten en de NAW van haar klant aan BREIN af te geven. Het Hof bepaalt dat de site welbewust een faciliterende rol speelde bij grootschalige auteursrechtinbreuk en dus kennelijk onrechtmatig handelde. Het eerdere vonnis van de rechtbank Amsterdam waartegen de hosting provider beroep had aangetekend, wordt daarmee bekrachtigd. Een exodus van illegale torrentsites bij de hosting provider is het gevolg.
De rechtbank Den Bosch vonnist eveneens tegen een Nederlandse hosting provider dat hij op melding van BREIN een illegale torrentsite had moeten sluiten en de NAW aan BREIN moet geven. De hosting provider moet ook de volledige proceskosten van 17.000 euro aan BREIN betalen.
Augustus/September
De laatste van de grootste overgebleven eDonkey servers worden op aandringen van BREIN offline gehaald. Het aantal bediende gebruikers is inmiddels terug gelopen van enkele miljoenen naar enkele honderdduizenden.
Oktober
Onder toeziend oog van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken voeren de grootste internet providers van Nederland de gedragscode tegen cybercrime in. Ook BREIN heeft meegewerkt aan de totstandkoming. De code heeft betrekking op alle strafbare en/of onrechtmatige content, ook content die inbreuk maakt op auteursrecht. ISPs zeggen toe die content op melding te verwijderen.
November/December
Twee grote top sites TV Land en Sparta worden afgesloten. Het zijn de grootste top sites ooit, samen goed voor 100 terabyte aan voornamelijk illegale content. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar een andere top site die in September door de FIOD-ECD is neer gehaald.
BREIN sluit een keten van 75 illegale bittorrent sites die donaties vragen voor het downloaden van illegale content. De sites zijn door een en dezelfde persoon in franchise gegeven. Het levert naar schatting enkele duizenden euro in de maand op.

Lees verder

BREIN commentaar op schikking preventief filteren Myp2p

De website Myp2p heeft zich jegens de Eredivisie verbonden om haar website preventief te filteren op links (automatische verwijzingen) naar bestanden waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat die beelden van Eredivisie wedstrijden bevatten. Myp2p gaat links controleren voordat ze die op haar sites toelaat.
 
‘Het is een belangrijke ontwikkeling dat Myp2p voldoet aan de eis om preventief te gaan filteren’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. BREIN bestrijdt illegaal aanbod van entertainment content en heeft een reeks vonnissen op haar naam waarin de rechter een verbod oplegt aan (p2p) sites die structureel linken naar evident illegale bestanden. ‘Als die sites niet door BREIN gesloten willen worden dan zullen ze zich moeten verbinden om preventief te filteren, net zoals Myp2p nu doet. Zolang ze niet preventief filteren moeten ze dicht’.
 
Die reeks rechterlijke verboden tegen sites die structureel linken naar illegale bestanden begint met het vonnis in hoger beroep van het Hof A’dam (15 juni 2006, LJN: AX7579, Gerechtshof Amsterdam, 1157 / 04) in de Zoekmp3 zaak. Ook uit vonnissen in andere dan BREIN zaken is duidelijk dat sites die er gezien hun aard bedacht op moeten zijn dat er links naar illegale bestanden op worden geplaatst zelf toezicht moeten houden dat dit niet gebeurt.
 
Myp2p exploiteert een aantal websites die hyperlinks aanboden naar uitzendingen van voetbalwedstrijden van de Eredivisie die illegaal via Internet werden gestreamd. Eredivisie en de betreffende voetbalclubs verkregen daartegen een ex-parte verbod van de rechter. Myp2p dagvaardde hen om een opheffing van dat verbod te krijgen. Eredivisie c.s. diende daarop een tegen-eis in waarin zij vorderde dat Myp2p zodanige maatregelen neemt dat zij niet langer automatische verwijzingen op haar sites aanbiedt naar bestanden waarvan op grond van naamgeving of omschrijving redelijkerwijs aannemelijk is dat die beelden van de Eredivisie wedstrijden bevatten.
 
Myp2p heeft zich daarop vrijwillig verbonden aan het verbod en die vordering te voldoen zonder te erkennen dat haar activiteiten inbreukmakend of onrechtmatig waren.
De schikking houdt in dat Myp2p zich op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag(deel) verbonden heeft om haar sites preventief te filteren op woorden uit een lijst waarvan aannemelijk is dat die naar de Eredivisie wedstrijden en clubs verwijzen. Berichten die bestemd zijn om op de sites te worden geplaatst worden eerst in quarantaine gezet en door Myp2p gecontroleerd op automatische verwijzingen naar de wedstrijden alvorens zij op de sites worden toegelaten. Indien er omzeiling optreedt dan wordt de woordenlijst aangepast.

Lees verder

BREIN pakt de 'verschrikkelijke franchiser'

Vorig jaar december haalde BREIN in één klap een keten van 75 Nederlandse bittorrentsites van het internet. Al deze sites hadden dezelfde lay-out en verdienden geld door gebruikers tegen betaling een tijdlang onbeperkt te laten downloaden. Een soort franchise gebaseerd op grootschalige inbreuk en dus onrechtmatig. Na het neerhalen van de sites ontspon zich een soort digitale klopjacht door verschillende landen die uiteindelijk leidde tot de identificatie van de verschrikkelijke franchiser alias Topspinner en het neerhalen van de laatste 19 sites vandaag.
De eigenaar van de sites, die bijna allemaal onder het synoniem Topspinner stonden geregistreerd, hield zich na de Nederlandse take down schuil en verhuisde een tiental van zijn sites naar een Duitse provider. Na nieuwe sommaties aan die provider vluchtten de sites naar Frankrijk en België en tenslotte, na nogmaals weggejaagd te zijn, naar Denemarken. De sites zijn nu door de inmiddels geïdentificeerde en gisteren door BREIN gesommeerde eigenaar zelf neergehaald.
Wij zijn genoodzaakt te stoppen vanwege Stichting Brein. Wij willen bij deze iedereen bedanken voor steun en medewerking door de tijd heen. Alle gegevens op de server zijn vernietigd en kunnen niet meer gebruikt worden., staat op de sites te lezen. Het gaat om de sites Alleen-films, Alleenmuz, Allpowers, Almijnfilms, Bigbits, Brabotors, Delerz, Desoftwaregigant, Digi-tors, Luciferadream, Luckytor, Meerdelers, Mijnpoezen, Pandaberen, Seederstors, Streamtor, Thc-torrents, Torrentsland en Twee-buiken, allen met de domeinextensie .org.
BREIN vordert van de eigenaar, een 45-jarige man uit Oudenbosch, een notariële onthoudingsverklaring met dwangsom, alsmede vergoeding van schade en kosten. BREIN doet tevens aangifte bij de FIOD-ECD.

Lees verder

BREIN: al meer dan 600 illegale sites en servers afgesloten

Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer 33 illegale sites door BREIN afgesloten. De totaalscore van afgesloten sites en servers die per eind 2008 op 602 stond staat inmiddels op 635.
Het afsluiten van illegale sites en servers is de speerpunt van BREINs handhaving tegen illegaal internet verkeer. Deze sites en servers zijn de plaatsen op het Internet waar de gebruiker (consument) naartoe gaat om toegang tot de nieuwste populaire muziek, films, TV series, games en andere software te krijgen die daar illegaal en gratis verkrijgbaar is. Deze websites zijn geen internet service providers (dwz access of hosting providers) waar een beperkt aansprakelijkheidsregiem op van toepassing is. Deze sites kunnen zich niet verschuilen achter het argument dat het hun gebruikers zijn die inbreuk maken en dat zij daar niet voor aansprakelijk zijn. Deze sites maken systematisch en structureel gebruik van de inbreuk die hun gebruikers maken en dat is onrechtmatig ook indien dit zelf geen inbreuk oplevert (zie Hof Adam 15 juni 2006 als eerste uit een reeks van uitspraken).
Het gaat om sites die misbruik maken van inbreuk die door hun klanten gepleegd wordt. Die sites proberen te doen of zij daar niets mee te maken hebben. BREIN houdt hen verantwoordelijk. Zij moeten de inbreuk waartoe zij aanzetten voorkomen of hun activiteiten staken, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Lees verder

Polder kan naar illegale DVD’s fluiten

Leidschendam Na een melding dat op de snuffelmarkt in de sporthal aan het Fluitpolderplein een partij illegale DVDs en CDs verhandeld zou worden, heeft de politie in samenwerking met de Stichting BREIN op zondag 28 december omstreeks 11.00 uur een onderzoek ingesteld. Bij een stand werden duizenden (4878) vervalste DVDs en CDs met films en muziek aangetroffen. De politie nam de partij in beslag en hield vier personen, een man en drie vrouwen, uit Hoogvliet aan. Tijdens de aanhouding liepen de spanningen hoog op. Het viertal in de leeftijd van 39 (2), 37 en 18 jaar verzette zich en werd onder dwang naar het politiebureau overgebracht en in verzekering gesteld. De politie heeft proces-verbaal tegen hen opgemaakt.
Stichting BREIN bestrijdt illegale handel van auteursrechtelijk beschermd entertainment product zoals film, games en muziek.
 

Lees verder