Faciliterende diensten moeten preventief toezicht houden

Mininova – Door de schikking vorige week is het vonnis dat de Rechtbank Utrecht vorig jaar tegen Mininova wees onherroepelijk geworden. Dat vonnis is baanbrekend. Het heeft de verantwoordelijkheid van sitehouders nader gedefinieerd. De rechtbank oordeelde dat een faciliterende site als Mininova inbreuk bevordert en daarom preventief toezicht moet houden om ervoor te zorgen dat er geen links naar illegale entertainment bestanden worden aangeboden. Zie BREIN-Mininova.

Lees verder

Knaller in Rotterdam

Vuurwerk en branders in woning?! Gisteren ondernam de politie te Rotterdam actie in een woning in verband met illegale vuurwerk handel. Naast vuurwerk trof de politie ook branders aan voor illegale dvd’s met films en games. Reeds gebrande kopieën lagen klaar voor levering. Naast de computer en branders werden ook 13 koffers met illegale kopieën van de nieuwste films en games in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld voor verhoor. BREIN is gevraagd een technisch rapport op te stellen.

Lees verder

Legal proceedings BREIN vs Mininova end, parties settled

On the August 26th, 2009, the Court of Utrecht (The Netherlands) reached a verdict in the case between anti-piracy organization BREIN and Mininova. The verdict implied that Mininova has to ensure that users of its torrent platform won’t upload torrent-filesif there is reasonable doubt that the actual content contains copyrighted works. Mininova appealed this verdict at the Court of Amsterdam and Brein prepared a claim for damages on behalf of its members.

Lees verder

Rechtszaak BREIN/Mininova ten einde, partijen schikken

Op 26 augustus 2009 oordeelde de rechtbank Utrecht in de zaak tussen BREIN en Mininova dat Mininova ervoor moet zorgen dat gebruikers van haar torrentplatform geen torrent-links meer aanbieden naar bestanden waarvan gegronde twijfel bestaat of deze geen auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde werken bevatten. Mininova stelde tegen het vonnis hoger beroep in bij het Gerechtshof in Amsterdam en Brein bereidde een schadeclaim voor namens haar aangeslotenen.

Lees verder

BREIN positief over Google antipiraterij initiatief

Google heeft een aantal maatregels tegen piraterij aangekondigd, zie: hier. Door internationale organisaties van auteursrechthebbenden is daarop positief gereageerd. Ook BREIN is verheugd over het initiatief. ‘Er komt steeds betere legale beschikbaarheid van entertainment content op internet maar het is nog altijd erg makkelijk om illegaal aanbod via Google te vinden,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Lees verder

Website maakt illegaal filmfragmenten openbaar

De Rechtbank Amsterdam besloot 24 november dat de website 123Video inbreuk maakt door fragmenten van films ter beschikking te stellen. Gebruikers uploaden de fragmenten naar de server van 123Video die deze vervolgens via haar website aan het publiek ter beschikking stelt. Dit is het openbaar maken van een verveelvoudiging door de site en vormt een inbreuk als dat zonder toestemming van de rechthebbende plaats vindt. Het beroep van 123Video op beperking van de aansprakelijkheid voor tussenpersonen gaat niet op.

Lees verder

De Zweedse strafrechter veroordeelt beheerders The Pirate Bay opnieuw.

Het Zweedse strafhof in Svea heeft twee beheerders en de financier van
de website The Pirate Bay vandaag in Hoger Beroep opnieuw
strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige
auteursrechtinbreuk. Het hoger beroep van een derde beheerder loopt nog
omdat hij ziek was in Cambodja waar hij zich schuil houdt. De gevangenisstraffen zijn iets lager uitgevallen, respectievelijk tien
maanden voor een van de oprichters, acht voor de woordvoerder en vier
voor de financier. De schadeveroordeling is echter verhoogd rond de 3.5
miljoen naar ongeveer 5 miljoen euro, deze is slechts een fractie van de
werkelijke schade omdat zij een beperkt aantal titels uit het illegale
aanbod betreft. The Pirate Bay biedt structureel links aan naar illegale
kopieën van films, muziek, games en digitale boeken. Meer dan 90% van de
links betreffen illegaal aanbod. De site verwerft inkomsten via de
verkoop van advertentieruimte.

Lees verder