Home Nieuws Omstreden cyberlocker Rapidshare sluit haar deuren

Omstreden cyberlocker Rapidshare sluit haar deuren

De cyberlocker Rapidshare www.rapidshare.com kondigt aan dat accounts
niet meer beschikbaar zullen zijn per 31 maart 2015. Gebruikers wordt
aangeraden hun data elders op te slaan.
Rapidshare heeft zich in Duitsland jarenlang verzet tegen vorderingen van benadeelde auteursrechthebbenden om maatregelen te treffen tegen illegale verspreiding van bij haar opgeslagen bestanden. Anders dan clouddiensten die gericht zijn op opslag van bestanden door gebruikers, zijn cyberlockers zoals Rapidshare juist gericht op grootschalige verspreiding van opgeslagen bestanden.

Zo wordt er niet betaald voor de opslag door uploaders maar wordt betaald voor snel en ongelimiteerd downloaden of streamen door gebruikers. Bij Rapidshare werd oorspronkelijk ook een beloning betaald aan uploaders van populaire bestanden die veel gedownload werden. Het ging daarbij niet om vakantievideo’s maar om de nieuwste entertainment content zoals muziek, boeken, films en TVseries.

Een cyberlocker zelf is niet doorzoekbaar voor gebruikers maar die vinden links naar opgeslagen bestanden op doorzoekbare indexeringsites (linkfarms) met een verzameling links naar populaire content.

Eind 2013 legde de hoogste Duitse rechter (BGH) controleverplichtingen op aan Rapidshare. Het BGH oordeelde dat een filehoster weliswaar verscheidene legale toepassingen kent maar dat de manier waarop Rapidshare haar dienst uitvoerde een verhoging van het risico op inbreuk met zich meebracht waarvan zij bovendien profiteerde door het aanbieden van premiumaccounts voor downloaden.

Het BGH legde Rapidshare een ‘take down en stay down’ verplichting op. Zodra een inbreuk is gemeld moet het inbreukmakende bestand gewist worden én moeten toekomstige inbreuken op hetzelfde werk voorkomen worden, óók als die door anderen gepleegd worden. Rapidshare moest daarvoor zelf actief zoeken op indexeringsites naar vergelijkbare links die naar het gemelde werk voerden. Voor die zoektocht moest zij Google, Facebook en Twitter gebruiken, alsmede webcrawlers en tekstfilters, aldus het BGH.

“Het ligt voor de hand dat het betaalde gebruik van Rapidshare is terug gelopen doordat er minder toegang tot populaire illegale content verleend werd”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Dit is het dilemma voor diensten die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van het gebruik van populaire illegale content. Maatregelen tegen de verspreiding van illegale content kosten geld en als de maatregelen effectief zijn dan lopen de inkomsten terug. We zien dan ook vaak dat zulke diensten slappe maatregelen nemen en de handdoek in de ring gooien zodra zij de dans niet langer kunnen ontspringen.”

In Nederland besteedt BREIN aandacht aan cyberlockers die hier gehost worden. Indien deze geen maatregelen nemen die grootschalige inbreuk afdoende ontmoedigen dan wordt de betreffende hosting provider gesommeerd de dienst offline te halen. Wanneer de meestal anonieme eigenaar/beheerder van de dienst wordt geïdentificeerd dan kan bovendien civiel- of strafrechtelijke actie ondernomen worden.