Drietal van illegaal 'Dutch Release Team' gedwongen te stoppen

BREIN heeft op 10, 13 en 15 april 2015 bij de Rechtbanken in
Noord-Holland en Limburg drie ex parte bevelen tegen de drie kopstukken
van het ‘Dutch Release Team’ verkregen. Deze ‘releasegroep’
specialiseerde zich in het online beschikbaar maken van Nederlandse en
Nederlands ondertitelde films en televisieseries. Het drietal moet hun
inbreuken stoppen op straffe van een boete van 2.000 euro per dag of per
upload met een maximum van 50.000 euro.

Lees verder

Ik zou wel eens willen weten wat er gebeurt tegen illegaal downloaden

In het populair informatief RTL programma ‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ van afgelopen week is een item opgenomen van 4 minuten over wat er gebeurt tegen illegaal downloaden. BREIN directeur Tim Kuik vertelt op welke wijze zij aanbieders stoppen om illegale content beschikbaar te stellen. Tevens legt hij uit dat het beleid met betrekking tot consumenten gericht is op voorlichten en waarschuwen, met het advies de creativiteit te steunen en gebruik te maken van legaal aanbod dat te vinden is op thecontentmap.nl. Het bereik van dit programma ligt tussen de 250.000 en 380.000 kijkers.

Het item is op de volgende link te bekijken:
Lees verder

Admin moet uploaden en spotten entertainmentcontent staken

BREIN heeft op 27 februari bij de Rechtbank Lelystad een bevel tegen een grote Usenetuploader en tevens Admin van een spotwebsite verkregen. Gerekwestreerde uploadt content op het Usenet en spot dezelfde content vervolgens via dutplanet.net, waar zij als ‘admin’ vermeld staat.

Lees verder

Highlights BREIN acties eerste half jaar 2015

Twaalf ex-parte rechterlijke bevelen
BREIN verkreeg twaalf ex-parte rechterlijke bevelen tegen beheerders van illegaal digitaal aanbod, vijf betreffende films en series, twee betreffende boeken (een daarvan op Facebook), twee betreffende games (waarvan een ook ombouw van consoles), een muziek en twee gemengd films, boeken, muziek en games. Vijf van de bevelen betroffen grote uploaders, vier voor bittorrent en een voor usenet. Een bevel betrof een belangrijke moderator voor een van de grootste illegale bittorrent sites.. Met deze partijen zijn schikkingen getroffen of lopen onderhandelingen. Wanneer geen schikkingen bereikt worden, volgen verdere juridische procedures.

Lees verder

Vragen van uitleg: Is een tijdelijke download voor streamen uit illegale bron een inbreuk? En add-ons met hyperlinks naar vrij toegankelijke illegale bestanden, maken die inbreuk?

Dat zijn vragen van uitleg die de Rechtbank te Lelystad stelt aan het Europees Hof in de rechtszaak die BREIN tegen een handelaar in voorgeprogrammeerde mediaspelers heeft aangespannen. BREIN stelt dat de handelaar zelf inbreuk maakt en inbreukmakend streamen uit illegale bron door consumenten faciliteert.

Lees verder

Conclusie AG in The Pirate Bay blokkeringszaak: beslissing Hof in elk geval onjuist

Afgelopen vrijdag publiceerde de Advocaat Generaal (AG) bij de Hoge
Raad (HR) zijn conclusie in de blokkeringszaak van BREIN tegen o.a.
Ziggo. Dit is een advies aan de Hoge Raad die dat niet hoeft te volgen
maar dat meestal wel doet. De partijen mogen nu nog een zogeheten
borgersbrief indienen met hun reactie op de conclusie.

Lees verder

Rechterlijk bevel marktplaatshandelaar illegale DVD’s

BREIN heeft op 21 mei bij de Rechtbank Rotterdam een bevel tegen een
marktplaatshandelaar verkregen. Deze handelaar stuurde lijsten per
e-mail rond met ongeveer 600 titels. Op aanvraag kopieerde en verzond
hij deze illegale DVD’s voor 3,00 Euro per stuk. De Voorzieningenrechter
gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden
onder last van een dwangsom van 2.000,- per dag met een maximum van
50.000 Euro. Inmiddels heeft BREIN met de handelaar geschikt door
ondertekening van een overeenkomst en betaling van een bedrag ter
compensatie van schade en kosten.

Lees verder

Rechterlijk bevel handelaar illegale games

BREIN haalde begin april bij de Rb te Haarlem een bevel tegen een
handelaar in R4 geheugenkaarten met daarop tussen de 60 en 90 illegale
games die werden verkocht voor 37,50 per stuk. De kaarten bevatten
collecties gericht op specifieke doelgroepen gesorteerd op leeftijd en
games voor meisjes of jongens. De Voorzieningenrechter gebiedt de
inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van
een dwangsom van 2.000,- per dag met een maximum van 50.000 Euro. De
handelaar betaalde BREIN inmiddels een bedrag ter compensatie van schade
en kosten.

Lees verder