Illegale site offline na bezoek BREIN, schadevordering tegen hostingprovider

Maandagavond overhandigde BREIN opnieuw in persoon een sommatie betreffende een illegale p2p-site. Dit keer betrof het de hostingprovider die onderdak bood aan de illegale p2p-site Extremepowertorrents. Gisteravond ging de site offline nadat zij nogmaals door hun hosting provider waren gesommeerd.
Zowel de site als de provider waren al eerder door BREIN gesommeerd. De site reageerde niet en de hostingprovider betwiste zijn juridische verplichting mee te werken aan het beëindigen van de inbreuk en zijn klant (de sitehouder) te identificeren. Maandagavond bezocht BREIN de hostingprovider met de eis tot onmiddelijke afsluiting van de illegale site en de afgifte van de naam en adres gegevens van de sitehouder. Dit leidde tot een hernieuwde sommatie van de provider aan de sitehouder waarop de site gisterennacht alsnog offline ging.
De door de hostingprovider overhandigde naam en adres gegevens kwamen uit het domeinnaam register en bleken onjuist. Omdat de service provider daar al enige weken van op de hoogte was en willens en wetens doorging met het hosten van de illegale site, eist BREIN schadevergoeding van de provider die voorlopig begroot is op tenminste 280.000 euro.
Op Extremepowertorrents werden op gecontroleerde wijze ongeveer 1500 torrentlinks naar speelfilms, muziek, computerspellen en andere auteursrechtelijk beschermde werken aangeboden. De site had zo’n 20.000 geregistreerde gebruikers. Extremepowertorrents werd eerder dit jaar opgericht in reactie op het neerhalen door BREIN van een andere illegale bittorrentsite NLexperience.
BREIN houdt de houders en beheerders van illegale sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd. BREIN eist dat zij hun inbreukmakende activiteiten staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom. Daarnaast eist BREIN de namen en adressen van de voornaamste uploaders en opgave van de inkomsten die de site heeft gegenereerd. Bij grootschalige inbreuk of volhardende inbreukmakers vordert BREIN schadevergoeding die honderdduizenden euro kan belopen. Schikkingen van BREIN schadeclaims liepen inmiddels op tot  meer dan 100.000 euro.
Wanneer illegale sites volharden in hun inbreuk dan verlangt BREIN van hostingproviders dat zij de illegale p2p-sites afsluiten en naam en adres gegevens van hun klant de sitehouder afgeven aan BREIN. Wanneer hostingproviders willens en wetens doorgaan met het hosten van de illegale site kunnen ook zij aansprakelijk gehouden worden voor de schade. ‘Veel illegale sites vinden onderdak bij obscure hostingproviders die het niet zo nauw nemen met de wet’, zegt BREIN directeurTim Kuik, ‘die kunnen op een harde aanpak rekenen’. Naast hoge schadeclaims is ook strafrechtelijke actie niet uitgesloten. Inmiddels zijn in dergelijke strafrechtelijke onderzoeken verscheidene verdachten aangehouden. Daarbij zijn ook administratie en servers in beslag genomen.

Lees verder

Ook Nederlandse betalingsprovider staakt dienstverlening voor Allofmp3.com

Naast VISA en Mastercard heeft ook het Nederlandse bedrijf Clubmessage haar betalingsdiensten voor Allofmp3 gestaakt.  Clubmessage startte eerder dit jaar met het regelen van sms-betalingen voor Nederlandse klanten van deze illegale Russische website. Op aandrang van BREIN heeft Clubmessage de dienstverlening gestaakt. Via Allofmp3 kan tegen betaling muziek worden gedownload, maar rechthebbenden zien geen cent terug van de verdiensten. De site heeft niet de nodige toestemming van rechthebbenden.
Allofmp3 blijft zich verschuilen achter een ongeldige toestemming van de Russische organisatie ROMS en stoort zich er niet aan dat rechthebbenden zelf geen toestemming hebben gegeven. Maar het wordt steeds moeilijker voor de site om betalingen te incasseren voor haar illegale aanbod. Ook Mastercard en VISA stopten met het accepteren van betalingen voor downloads van Allofmp3. Het laatste nieuws is dat Allofmp3 zegt met een gratis dienst te gaan komen die door adverteerders betaald wordt. Dat veranderd niets aan de illegaliteit want ook voor gratis aanbod is natuurlijk toestemming nodig van de rechthebbenden.
Om gratis of tegen betaling muziek te mogen aanbieden is toestemming vereist van de rechthebbenden op die muziek. Allofmp3 zegt toestemming te hebben van de Russische organisatie ROMS. ‘ROMS mist de bevoegdheid om die toestemming te verlenen’ zegt BREIN directeur Tim Kuik ‘Als je zelf geen toestemming hebt gekregen dan kun je die ook niet aan anderen geven’. Er is aangifte gedaan tegen Allofmp3 bij de Russische strafrechtelijke autoriteiten en op 1 september is een nieuwe wet van kracht geworden die de aanpak moet vereenvoudigen. In diverse landen lopen rechtszaken over de doorgifte van Allofmp3. De ongehinderde internationale internetpiraterij door Allofmp3 is ook beletsel voor toetreding van Rusland tot de WTO.
‘Als betalingsdiensten bewust de betaling voor illegaal aanbod zoals op Allofmp3 regelen dan zijn zij aansprakelijk. Indien zij weigeren de onrechtmatige betalingsdienst te staken dan eisen we een verbod en eventueel ook winstafdracht of schadevergoeding van de rechter. Maar bij verantwoordelijke bedrijven komt het niet eens tot dreigementen, dan is duidelijke uitleg meestal voldoende’ aldus Kuik.

Lees verder

Politie doet inval bij recidiverende piraat

Vandaag verleende BREIN opnieuw assistentie bij een Politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werden doorzoekingen verricht in de woning van de 46-jarige Van D. uit het Gelderse Culemborg en een  familielid die bij zijn illegale praktijken betrokken zou zijn.
Zowel de Politie als BREIN ontvingen herhaaldelijk tips over Van D., die op grote schaal illegale kopieën van cd’s en dvd’s met films en muziek zou vervaardigen. De kopieën werden vervolgens in grote aantallen verkocht aan markthandelaren die deze op hun beurt weer verkochten aan bezoekers van zwarte markten in onder andere Tiel, Vleuten en Wamel.
Tijdens de huiszoekingen vanochtend werden ongeveer 3000 illegale dragers die vermoedelijk als bronkopie dienden, 2000 blanco dragers en ongeveer 1000 cd/ dvd doosjes aangetroffen. Van D. had de beschikking over 4 computers met branders, 10 externe cd/ dvd branders, 6 externe harddisks en 5 printers. Al deze goederen en een omvangrijke handelsadministratie werden in beslag genomen. De hoofdverdachte werd aangehouden en is verhoord. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.
‘Het gaat hier om een van de grootste cd en dvd piraten in Nederland,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het is niet de eerste keer, dus naast de lamp zal hij ook wel tegen een flinke straf oplopen.’
Vorige week verleende BREIN ook assistentie bij een Politie-inval. Toen werden in een woning in Loosduinen een omvangrijke kopieerstudio en vele duizenden illegale en bla

Lees verder

Haagse Politie ontmantelt kopieerstudio

Afgelopen vrijdag verleende BREIN assistentie bij de Haagse Politie. Die was in een onderzoek een vermoedelijke grootschalige cd-r / dvd-r piraat op het spoor gekomen.  In een woning te Loosduinen werd vrijdag een huiszoeking verricht en daarbij werden de vermoedens bevestigd. Er werden verschillende aanwijzingen gevonden voor de grootschalige verspreiding van illegale dragers, zoals lijsten met afnemers en correspondentie over bepaalde specifieke bestellingen. 
De Politie nam duizenden illegale dragers met films, muziek en interactieve software en vele duizenden blanco dragers in beslag. Daarnaast werden meerdere computers, 10 cd-/ dvd-branders en de handelsadministratie van de verdachte in beslag genomen. Op de auto, meerdere televisies, spelcomputers, geluidsinstallatie en andere goederen met waarde werd conservatoir beslag gelegd. De verdachte werd aangehouden en is in verzekering gesteld. BREIN levert een technisch rapport ten behoeve van het Proces-Verbaal.

Lees verder

Opnieuw 19 illegale p2p-sites offline, totaal nu op 103

In de afgelopen maand werden weer negentien illegale p2p-sites offline gehaald na sommatie van BREIN. Dit gebeurde door de beheerders zelf of door hun service providers. Het betreft onder andere de sites torrentsplanet.com, easytorrent.eu, wijdoenhetanders.net en stiekemdebeste.dyndns.org. De sites hadden samen tienduizenden geregistreerde gebruikers. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-sites. In het afgelopen jaar werden 103 p2p-sites met vele honderdduizenden p2p-gebruikers afgesloten.
Op illegale p2p-sites wordt op structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. BREIN eist dat service providers dergelijke sites afsluiten en opgave doen van de NAW van de sitehouder. BREIN houdt de houders en beheerders van dergelijke sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd of bemiddeld. BREIN eist dat zij hun inbreukmakende activiteiten staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom en opgave doen van eventuele inkomsten. Daarnaast eist BREIN de namen en adressen van de voornaamste uploaders en eventuele andere bronnen van het illegale aanbod. Recent wees de Amsterdamse Voorzieningenrechter een eis van BREIN toe waardoor de betreffende serviceprovider de NAW-gegevens diende af te geven van een aantal grote uploaders die als bron betrokken waren bij een illegale p2p-site. Ook van zulke grote uploaders eist BREIN naast een onthoudingsverklaring een vergoeding voor de veroorzaakte schade.
Met betrekking tot p2p-gebruikers thuis streeft BREIN afspraken na met de service providers zodat die voorlichting aan hun klanten verschaffen om inbreuk tegen te gaan, om klanten die toch inbreuk maken te waarschuwen en om in geval van volhardende inbreukmakers handhaving mogelijk te maken. Houders of beheerders van illegale sites en diensten of excessieve inbreukmakers (uploaders) die als bron van illegaal aanbod fungeren vallen daar niet onder.

Lees verder

Zoekmp3 schikt schadeclaim met BREIN

Afgelopen zomer oordeelde het Gerechtshof Amsterdam (15.06.2006) in hoger beroep dat de site Zoekmp3 onrechtmatig is omdat structureel gebruik werd gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerd aangeboden muziekbestanden op internet. Tevens werd Zoekmp3 verplicht een nader te bepalen schadevergoeding te betalen aan de door BREIN vertegenwoordigde benadeelde rechthebbenden. Die schadeclaim is nu geschikt. Zoekmp3 betaalt een substantieel bedrag aan BREIN en gaat niet in cassatie.
Zoekmp3 accepteert het oordeel van het Hof: ‘Wij zijn destijds zelf naar de rechter gestapt om duidelijkheid te krijgen of de werkwijze van Zoekmp3 geoorloofd was. We respecteren het oordeel van het Hof dat het structureel gebruikmaken van het massale aanbod van ongeautoriseerd muziekbestanden onrechtmatig is. Daarom hebben wij besloten niet in cassatie te gaan en met BREIN een schadevergoeding te schikken.’
Op de site Zoekmp3 kon worden gezocht naar muziekbestanden die door middel van een link konden worden gedownload van andere websites. Op de site Zoekmp3 stonden geen muziekbestanden. Eerder had de rechtbank Haarlem de site Zoekmp3 niet verboden maar bepaald dat door BREIN gemelde links naar illegale muziekbestanden moesten worden verwijderd. In hoger beroep verbood het Hof Zoekmp3 alsnog omdat het Hof oordeelde dat de site wist dat de aangeboden links in belangrijke mate verwezen naar illegale muziekbestanden en daar structureel gebruik van maakte. Het Hof bepaalde dat het daarbij niet ter zake doet dat het op beperkte schaal downloaden door gebruikers is toegestaan. Het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming is inbreukmakend en daarnaar linken is onrechtmatig. Het Hof oordeelde dat een site die dat structureel doet verboden is en schadevergoeding dient te betalen.
BREIN is tevreden: ‘De uitspraak van het Hof in deze bodemprocedure sluit aan bij de internationale jurisprudentie. De kort geding uitspraak in de Kazaa zaak is daardoor achterhaald. Kazaa betaalde al een forse schikking. Zoekmp3 is gestopt en schikt nu ook. Natuurlijk liggen de bedragen helemaal niet in dezelfde orde van grootte. Dat was voor de sites ook niet het geval. Maar het is een substantieel bedrag dat we aanwenden om illegale websites aan te pakken’.

Lees verder

BREIN – UPC

ISP moet naam-, adres-, woonplaats gegevens van inbreukmakende klant afstaan. De rechter in kort geding heeft de Internet Serviceprovider Chello bevolen de NAW gegevens van een grote peer-to-peer (p2p) uploader aan BREIN af te geven. BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter wees deze eis toe.

Lees verder

Rechter wijst NAW toe aan BREIN

De rechter in KG heeft Chello bevolen de NAW (naam adres woonplaats) gegevens van een grote p2p uploader aan BREIN af te geven. De gegevens die BREIN aan Chello verschafte wijzen buiten redelijke twijfel naar de inbreukmaker.
BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter heeft die eis nu toegewezen.
Dit is een belangrijke uitspraak. Het verkrijgen van NAW gegevens door BREIN is niet langer alleen maar theoretisch mogelijk maar ook in de praktijk haalbaar. In principe zijn ISP`s gehouden NAW gegevens van inbreukmakers aan de benadeelde partij af te staan zodat die de inbreukmaker kan aanspreken.  BREIN heeft een gerechtvaardigd belang die NAW te verkrijgen. Dat werd al eerder door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en de rechter vastgesteld. In geval van conflict maakt BREIN de gang naar de rechter zoals in het onderhavige geval. De volgende stap is nu het aanspreken van die inbreukmakers.
Met betrekking tot inbreukmakende p2p gebruikers thuis wil BREIN afspraken maken met ISPs. BREIN streeft ernaar dat ISP`s voorlichting aan hun klanten verstrekken over illegaliteit en inbreukmakende klanten waarschuwen op melding van BREIN. Tegen klanten die volharden in inbreuk moet kunnen worden gehandhaafd.
”Waar het om gaat is legaal aanbod van films, muziek en games op internet te beschermen. Daarvoor moet je illegaal aanbod bestrijden. Deze uitspraak zorgt ervoor dat we tot aan de bron kunnen met onze aanpak”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
 

Lees verder