Marktcontrole Sittard

Gisteren nam BREIN deel aan een integrale controle in Sittard. Hier werd een ‘mega jaarmarkt’ gehouden met vele honderden kramen. Ter plaatse werd 1 kraam aangetroffen waar bootlegs, dragers met illegale concertopnames, werden aangeboden. De handelaar deed afstand van zijn voorraad en tekende een APV, die hem in geval van recidive op 500 euro per illegale kopie komt te staan.

Lees verder

Opnieuw p2p-site offline na sommatie van BREIN

Afgelopen vrijdag ging de illegale Nederlandse p2p-site dsb-tracker.org, die toegang bood tot 807 bestanden met muziek, films en software aan ruim 8300 geregistreerde gebruikers offline. Later sloot ook het kleinere dsb-scene.org van dezelfde eigenaar. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-sites. Tot op heden werden 131 Nederlandse sites met 1,6 miljoen geregistreerde gebruikers afgesloten.
 De sitehouder van dsb-tracker.org was eerder door BREIN gesommeerd maar gaf aanvankelijk geen gehoor. BREIN vorderde vervolgens van diens serviceprovider Leaseweb afsluiting van de site. Daarop koos de sitehouder alsnog eieren voor zijn geld en staakte zijn illegale activiteiten. De betreffende man uit Lijnden was tevens eigenaar van het illegale dsb-scene die ook door BREIN was gesommeerd. ‘Het gaat hier om kleinere sites maar wij overwegen wel een schadeclaim omdat deze meneer ondanks onze sommatie toch stug door ging’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Als hij direct gestopt was hadden wij het wellicht bij rond de 5000 euro aan kosten gelaten maar nu hij na de sommatie een maandlang doorging kijkt hij alleen al voor die periode tegen een vordering van 120.000 euro aan.’Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. BREIN eist van sitehouders dat zij hun illegale activiteiten staken en zichzelf aan BREIN bekend maken om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en een regeling te treffen met betrekking tot de veroorzaakte schade. Indien een illegale site niet bereikt kan worden of antwoord uitblijft, eist BREIN van diens service providers afsluiting van de site en afgifte van de naam, adres, woonplaats (NAW) van de sitehouder. Die vorderingen zijn in de praktijk herhaaldelijk door de rechter aan BREIN toegewezen. BREIN houdt de houders en beheerders van p2p-sites aansprakelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd.

Lees verder

Politie plukt piraten van de straat

Gisteravond verleende BREIN assistentie bij de politie te Amsterdam. Een motoragent had tijdens een surveillance op een markt twee mannen achter een marktkraam waargenomen, die zich verdacht ophielden en een aantal kratten met dvd’s aan het bekijken waren. De agent vermoedde dat er werd gehandeld in illegale kopieën en hield de 2 personen aan. Vier kratten met ongeveer 400 vermoedelijk illegale dvd’s werden in beslag genomen.
BREIN ging ter plaatse en bevestigde dat het om illegale kopieën ging. Een van de verdachten, van wie aanvankelijk werd gedacht dat dit een koper was verklaarde op grote schaal illegale dvd’s te verkopen, onder andere aan markthandelaren. De rechercheurs besloten daarop een onderzoek in de woning van beide verdachten in te stellen. Dat leverde nog eens vele duizenden illegale dvd’s met films en computerspellen op. Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.
Ook afgelopen zondag was het raak. Toen vatten agenten van de Haagse politie op straat een vermoedelijke piraat in de kraag. De Hagenaar had een verdachte doorzichtige plastic tas vol dvd’s bij zich. De man werd staande gehouden en nader onderzoek leerde dat het om gekopieerde dvd’s ging. Bovendien had de man een bestellijst met filmtitels bij zich. De verklaring dat de dvd’s goedkoop bij een winkel waren gekocht leek niet plausibel, waarop werd besloten een onderzoek in zijn woning uit te voeren. Daar werd een kopieerstudio aangetroffen. De man bekende vervolgens dvd’s te kopiëren om te verkopen en werd in verzekering gesteld. BREIN levert in beide onderzoeken expertise.

Lees verder

Recidiverende markthandelaar aangepakt

Gisteren voerde BREIN twee controles uit op markten in Noord-Brabant. Op een vlooienmarkt in het beursgebouw te Eindhoven werden geen illegale dragers aangetroffen. Een tweede controle vond plaats op een markt in de Zuidwesthallen te Roosendaal. BREIN had een melding ontvangen over vermoedelijk illegale handel op deze markt.
Dat vermoeden werd bevestigd; er werd 1 aanbieder aangetroffen met 320 illegale dragers, voornamelijk films op DVD-r en enkele gekopieerde muziek-cd’s. De vrouwelijke markthandelaar bleek een oude bekende en heeft tijdens een eerdere inbeslagname een APV getekend. Door nu opnieuw de fout in te gaan heeft zij zich een bedrag van 160.000 euro aan verbeurde dwangsommen op de hals gehaald.

Lees verder

Controle FEC Leeuwarden

Gisteren was BREIN aanwezig op een grote vlooienmarkt in het FEC te Leeuwarden. Samen met onder meer de Politie, Belastingdienst, FIOD-ECD en SNB/ React werd daar een integrale controle uigevoerd.
Op de markt werden geen illegale dragers aangetroffen. Tijdens eerdere controles in 2005 en 2006 werden nog honderden illegale dragers ingenomen.

Lees verder

9 illegale p2p-sites offline na sommatie van BREIN

De afgelopen weken werden weer 9 illegale p2p-sites offline gehaald na sommatie van BREIN. Het betreft onder andere de Nederlandse sites ambachtor.org, bubbles-torrents.nl, flowtorrents.org en extremepowerfreaks.org. De sites boden in totaal zo’n 2.800 torrents naar illegale bestanden aan en hadden samen ongeveer 35.000 geregistreerde gebruikers. Tot op heden werden 125 p2p-sites met meer dan 1,6 miljoen geregistreerde gebruikers afgesloten.
Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. Indien sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN dan worden de service providers die de sites onderdak bieden verzocht die af te sluiten en de naam en adres van de sitehouder af te geven. BREIN houdt de houders en beheerders van illegale sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd. In recente procedures wezen voorzieningenrechters de vorderingen tot afsluiting en afgifte naam en adres toe aan BREIN. In de onderhavige gevallen voldeed de ISP aan de vorderingen van BREIN.

Lees verder

ISP's beginnen verantwoordelijkheid te nemen

Eerst Xs4all en daarna KPN hebben aangekondigd klachtenprocedures in te voeren naar aanleiding van vonnissen in door BREIN gewonnen rechtszaken. Het gaat dan met name om de vonnissen waarin bepaald is wat ISP’s behoren te doen indien zij een betrouwbare melding over internetpiraterij krijgen. Dat is eigenlijk simpel. De melder moet een gerechtvaardigd belang hebben bij de gevorderde maatregel. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang vanwege haar rol in de bestrijding van piraterij namens recht- en belanghebbenden. De maatregelen waarom het gaat zijn afgifte van de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon en afsluiting van diens verbinding zodanig dat de onrechtmatige site of bestanden ontoegankelijk zijn. Die eisen zijn in genoemde rechtszaken aan BREIN toegewezen.
In de vonnissen is vast komen te staan onder welke omstandigheden het onrechtmatig is voor ISP’s om geen gehoor te geven aan de vorderingen van BREIN tot afgifte van naam en adres van een sitehouder en het ontoegankelijk maken van een onrechtmatige site. In de Dutchtorrent zaak ging het om ontoegankelijk maken door middel van afsluiting van de betreffende abonnee. Voor afgifte van naam en adres is het nodig dat de onrechtmatigheid redelijkerwijs aannemelijk is en voor afsluiting moet er sprake zijn van kennelijke onrechtmatigheid.
Daarom komen ISP’s nu met procedures ter behandeling van meldingen. Het zijn er nu nog maar twee maar dat zijn niet de minste. BREIN verwacht dat dit uiteindelijk zal leiden tot een landelijke regeling die voor alle ISP’s van toepassing is. ‘Daar willen we graag over meepraten’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Ondertussen gaat BREIN wel door met de bestrijding van internetpiraterij en zal zich daarbij op de wetgeving en de rechtspraak baseren’. Nieuwe rechtszaken tegen illegale sites en ISP’s die geen gehoor geven aan vorderingen van BREIN zijn daarom zeker te verwachten.
BREIN vorderingen omtrent illegale websites leidden vorig jaar tot afsluiting en staking van 115 illegale uitwisselsites. In twee gevallen kwam het tot civiele rechtszaken. Eerst tegen UPC/Chello met betrekking tot afgifte van naam en adres van een grote uploader naar de illegale uitwisselsite Dikkedonder en vervolgens tegen KPN met betrekking tot afsluiting van de illegale uitwisselsite Dutchtorrent en afgifte van de naam en adres van de sitehouder.
De illegaliteit van sites wordt bepaald aan de hand van de Zoekmp3 uitspraak waarin het Hof in hoger beroep oordeelde dat een site die systematisch en structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content bestanden onrechtmatig is. De rechtbank in eerste instantie had al geoordeeld dat het willens en wetens linken naar illegale bestanden onrechtmatig is. Het Amsterdamse Hof oordeelde echter de hele site illegaal en kwam daarmee terug op haar eerdere uitspraak in de Kazaa zaak. Dit leidde onder auteursrechtgeleerden tot het commentaar dat Nederland nu van het meest liberale land tot het meest restrictieve land zou zijn geworden voor websites die toegang tot illegale content bestanden faciliteren.
BREIN’s handhavingsbeleid tegen internetpiraterij maakt een verschil tussen enerzijds illegale sites die als het ware als winkels fungeren waar internetgebruikers toegang tot illegale bestanden krijgen en anderzijds de internetgebruikers die klanten van zulke winkels zijn en daardoor inbreuk maken.
‘Zulke illegale sites moeten zo snel mogelijk gesloten kunnen worden’, zegt Kuik. ‘Het maakt daarvoor geen verschil of die nu ‘gehost’ worden door de ISP of enkel doorgegeven’.  Met betrekking tot klanten van zulke winkels die zelf inbreuk maken door illegaal bestanden up te loaden, staat BREIN een aanpak voor waarbij in eerste instantie voorgelicht en gewaarschuwd wordt. Bij volhardende inbreuk zal BREIN afgifte van de betreffende naam en adres gegevens vorderen om actie te ondernemen ter verkrijging van een verbod en schadevergoeding. Zulke actie moet wel meteen genomen kunnen worden tegen excessieve uploaders of uploaders die als bron fungeren. Daarom vordert BREIN in die gevallen ook naam en adres zoals in de Dikkedonder zaak tegen UPC/Chello.

Lees verder

Politie pakt professionele Piraat

Afgelopen woensdag verrichtte de politie Haaglanden op vier locaties tegelijkertijd onderzoek in verband met grootschalige handel in illegale cd’s en dvd’s. Het betrof een muziekwinkel te Delft, een nabij gelegen tweede winkel van dezelfde eigenaar, een door hem gehuurde opslagbox en zijn woning. Er werd een groot aantal illegale dragers aangetroffen. De verdachte, een 48-jarige man, werd aangehouden.
In de platen- en cd-winkel werden 5200 illegale dragers aangetroffen, in de nabij gelegen tweede zaak ruim 160 cd’s en dvd’s en in de woning van de verdachte nog eens 1300 illegale dvd’s. De opslagbox bleek al enige tijd leeg te staan. Naast cd’s en dvd’s werden in de winkel ongeveer 400 illegale LP’s, 70 illegale tapes, 6 computers en de handelsadministratie van de verdachte in beslag genomen. De man had zich onder andere gespecialiseerd in de handel in zogenaamde bootlegs, illegale opnames van live-concerten op cd en dvd. Daarvan werden 1300 zeldzame exemplaren aangetroffen in twee onder de cd bakken verborgen compartimenten in de muziekwinkel.
De verdachte werd in de jaren 90 al twee keer eerder zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aangepakt voor piraterij. Nu de man voor de derde keer is betrapt zal hij een forse straf niet ontlopen. Op bedrijfsmatige piraterij staat 670.000 euro boete en 4 jaar gevangenisstraf. Daarnaast is op basis van een eerder ondertekende onthoudingsverklaring een boete van 3 miljoen euro opeisbaar door BREIN. Eerst wordt de strafrechtelijke procedure afgewacht.

Lees verder