Home Nieuws Rechter verklaart BREIN ontvankelijk in zaak tegen News-Service Europe

Rechter verklaart BREIN ontvankelijk in zaak tegen News-Service Europe

De rechtbank Amsterdam heeft BREIN in een tussenvonnis ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe. Er komt nu nog een ronde schriftelijke stukken voordat eindvonnis gewezen wordt. News-Service houdt content beschikbaar op haar newsservers voor abonnees van haar resellers die toegang tot de servers verkopen. Het gaat daarbij met name om zogenaamde binaries waarin films, televisieseries, muziek en games zijn opgeslagen. 
BREIN wil dat News-Service ongeautoriseerde content van haar servers
weert of niet beschikbaar stelt. News-Service wilde dat BREIN verder
overleg zou voeren nu zij naar aanleiding van eerder overleg een Notice
& Take Down (NTD) ingevoerd had. De rechtbank oordeelde dat partijen
het erover eens zijn dat de NTD er niet aan in de weg staat dat content
na verwijdering opnieuw wordt aangeboden en onder een nieuwe message-ID
vanaf de servers van NSE beschikbaar wordt en dat de door BREIN
gestelde inbreuk daarmee nog altijd plaats vindt. Daarnaast verschillen
partijen van mening of en in hoeverre filtering mogelijk is. Er is
daarom geen gerechtvaardigd vertrouwen dat het geschil in verder overleg
tot oplossing zou komen, BREIN is ontvankelijk en na repliek en dupliek
zal de rechtbank eindvonnis wijzen. Dat zou voor het einde van dit jaar
kunnen plaatsvinden.

Zie voor meer details ons eerdere bericht: www.anti-piracy.nl. Moet een commerciële Usenet provider filteren of niet? BREIN legde deze vraag voor aan de Nederlandse rechter.