Home Nieuws Ook beheerders kleinere illegale websites moeten betalen aan BREIN

Ook beheerders kleinere illegale websites moeten betalen aan BREIN

BREIN komt regelmatig in het nieuws met de aanpak van grote illegale sites
zoals Mininova (inmiddels legaal) en The Pirate Bay, maar ook kleine illegale
sites voelen de lange arm en adem van BREIN in de strijd tegen illegaliteit op
Internet. Als de ware naam, adres en woonplaats van de beheerder wordt
achtergehaald, volgt een vordering.In 2007 werd de illegale website Dutchtorrent
via een rechterlijk vonnis tegen haar hosting provider afgesloten. Ook werd de
hosting provider bevolen de naam, adres en woonplaatsgegevens van de anonieme
beheerder af te geven aan BREIN. Via een vordering voor de kantonrechter kreeg
BREIN een kostenveroordeling voor rond de 5000 euro tegen de beheerder die
vervolgens door middel van loonbeslag werd geïnd. BREIN kan deze vordering
zelfstandig inbrengen via haar advocaat in dienstbetrekking. Benadeelde
rechthebbenden kunnen daarnaast ook schade vorderen. Vorig jaar haalde BREIN
615 illegale websites offline.