Filmmaatschappijen willen blokkering toegang tot illegale Usenetsite

Nu.nl meldt dat in Engeland filmmaatschappijen een rechtszaak tegen een
access provider (BT) hebben aangespannen om de toegang tot een illegale
website te blokkeren. Het gaat om een site die links naar bestanden op
Usenet indexeert. De website zelf is al in een eerdere rechtszaak
verboden omdat zij grootschalige inbreuk faciliteerde en daarmee zelf
ook inbreuk maakte. De site ging daarna offline maar kwam later weer
terug. Het bericht vergelijkt de zaak met die van BREIN tegen access
provider Ziggo omtrent blokkering van toegang tot The Pirate Bay. Zie http://www.nu.nl/internet.

Lees verder

"Feiten om te delen", onafhankelijk onderzoek naar onderzoeken.

Op 6 juni presenteerde onderzoeks- en adviesbureau Considerati de studie ‘Feiten om te delen’: digitale contentdistributie in Nederland. De studie geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot legale en illegale contentdistributie in Nederland.

Lees verder

Zitting in rechtszaak BREIN tegen commerciële Usenet provider

Gisteren vond het pleidooi plaats in de bodemprocedure die BREIN tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe (NSE) heeft aangespannen. NSE houdt auteursrechtelijk beschermde werken beschikbaar op haar servers voor abonnees van haar resellers die via abonnementen aan internetgebruikers toegang tot de NSE servers verkopen. Het gaat daarbij met name om zogeheten ‘binaries’ waarin films, televisieseries, muziek, games en e-books zijn opgeslagen. BREIN wil dat NSE deze ongeautoriseerde content van haar servers weert. NSE vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor wat er op haar servers gebeurt en dat de inmiddels door haar aangeboden Notice & Take Down (NTD) procedure afdoende is. De rechtbank streeft ernaar over 6 weken, op 6 juli, uitspraak te doen.

Lees verder

Commentaar BREIN op de handhavingsvoorstellen in de Speerpuntenbrief Auteursrecht van staatssecretaris Teeven

BREIN handhaaft civielrechtelijk tegen online piraterij voor auteurs- en naburig rechthebbenden op muziek, film, games en boeken. Een interessante vraag is wat er op basis van het voorstel van de staatssecretaris beter gehandhaafd zal kunnen worden dan nu.

Lees verder

BREIN zet door met ontoegankelijk maken illegale sites

Op sommatie van BREIN werden de eerste vier maanden van dit jaar 203 websites ontoegankelijk gemaakt omdat zij structureel gebruik maakten van illegaal aanbod van films, muziek, games en digitale boeken. Naast p2p uitwissel sites (124) betrof dit ook Usenet indexering sites (20), streaming sites (45) en cyberlocker link sites (13) alsmede 1 ftp ‘top’ site. Tezamen bedienden deze sites ongeveer 3 miljoen Nederlandse gebruikers met 1.5 miljoen verwijzingen/links naar ongeautoriseerde bestanden (n.b. zowel in de gebruikers als in de verwijzingen/links zitten doublures, d.w.z. dezelfde gebruikers die van meerdere sites gebruik maken en verwijzingen/links naar dezelfde bestanden of bestanden met dezelfde content). BREIN liet ook 17.807 illegale bestanden bij cyberlockers verwijderen.

Lees verder

UPC in Oostenrijk moet toegang tot illegale website blokkeren

De Rechtbank in Wenen heeft op 13 mei jongstleden besloten dat UPC voor haar abonnees de toegang tot de illegale website Kino.to moet blokkeren. UPC moet dit doen door de IP-adressen en domeinnaam te blokkeren (of andere technische maatregelen met eenzelfde effect). Indien de site nieuwe IP-adressen gaat gebruiken dan zullen die toegevoegd moeten worden aan de blokkering. De blokkering moet onmiddellijk uitgevoerd worden en in werking blijven hangende de bodemprocedure.

De rechtbank oordeelde dat blokkering het laatste redmiddel is omdat de website evident illegaal is maar de anonieme eigenaren niet achterhaald kunnen worden. De rechtbank vindt blokkering proportioneel omdat de website geen gerechtvaardigd belang heeft in het voortzetten van haar dienst evenmin als de gebruikers een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik ervan. De rechtbank overweegt dat domeinnaam en IP-adres blokkering eenvoudig en tegen lage kosten uitvoerbaar zijn terwijl complexe maatregelen zoals Deep Packet Inspection disproportioneel zouden zijn. Tenslotte oordeelt de rechtbank dat de blokkeringsmaatregel aan UPC opgelegd kan worden conform de Europese e-commerce richtlijn.

Lees verder

BREIN vraagt NAW wat moet ik doen?

Nederlandse hosting providers zijn bereid om op sommatie van BREIN zogenaamde ‘superheler’ sites ontoegankelijk te maken die structureel inbreuk op auteursrecht faciliteren. Hun verplichting daartoe is gebaseerd op de wet en bevestigd in diverse rechterlijke uitspraken (onder meer BREIN-KPN Rechtbank Den Haag 5 januari 2007, BREIN-Leaseweb Hof Amsterdam 3 juli 2008 en BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008). Weigering om na betrouwbare sommatie een illegale site ontoegankelijk te maken leidt niet alleen tot aansprakelijkheid voor schade maar kan ook tot een veroordeling tot betaling van de volledige proceskosten leiden (BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008).

Lees verder

Downloadverbod: Justice For All

Downloadverbod: Back To The Future, zegt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm in zijn opinie op IE-forum.nl. Hij spreekt zich uit tegen het in de Speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven voorgestelde ‘downloadverbod’ maar er zit iets scheef in zijn redenering. Zie www.ie-forum.nl.

Lees verder