logo

Uploaden, downloaden en links of verwijzingen aanbieden naar illegale kopieën

Het openbaarmaken (aanbieden) van auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken is voorbehouden aan de rechthebbenden. U mag dus niet een digitale kopie van die werken naar het Internet of Usenet uploaden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan via uitwisseldiensten auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken aan te bieden. Indien u een bestand downloadt van een P2P netwerk dient u zich ervan te vergewissen dat het een legaal bestand is. Als het gaat om recente muziek, films, games of boeken die u in de winkel of online kunt kopen of alleen nog maar in de bioscoop draait dan kunt u ervan uitgaan dat een gratis download exemplaar op een P2P netwerk illegaal is. Ook het aanbieden van links of verwijzingen naar ongeautoriseerde bestanden die elders staan opgeslagen, bijvoorbeeld op Usenet of een cyberlocker (ook wel file hoster genoemd), is illegaal.

Het voor eigen privé gebruik downloaden van illegaal aanbod van muziek, film en boeken is in Nederland ook niet toegestaan. Dit volgt uit het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak ACI/Thuiskopie (C-435/12) van 10 april 2014 [1]. Het voor eigen privé gebruik kopiëren van games en software was altijd al expliciet verboden in Nederland.

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=548387

« Ga terug naar de hoofdpagina