Home Nieuws Vijf maanden gevangenisstraf voor Zweedse torrentsite beheerder

Vijf maanden gevangenisstraf voor Zweedse torrentsite beheerder

Op 27 november legde de rechtbank te Uppsala vijf maanden gevangenisstraf op aan de 40-jarige beheerder van de Zweedse torrentsite Tankaner.com voor het illegaal uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken. De werking van Tankaner is vergelijkbaar met die van The Pirate Bay waarvan onlangs de laatste van de drie oprichters aan Zweden is uitgeleverd om zijn gevangenisstraf van een jaar uit te zitten.
Hoewel de site grootschalig links naar ongeautoriseerde bestanden aanbood, heeft de vervolging om technische redenen plaats gevonden op basis van inbreukmakende verspreiding van slechts 32 films.

Nieuw aan het vonnis is dat de rechtbank, onder verwijzing naar het Svensson arrest van de hoogste Europese rechter, de beheerder als directe inbreukmaker heeft aangemerkt. Eerder oordeelde een Spaanse rechter in de Bajatetodo zaak ook al dat linken naar bestanden die zonder toestemming op het internet zijn geplaatst een inbreukmakende openbaarmaking is. De beheerders van The Pirate Bay waren nog als medeplichtig aan inbreuk veroordeeld en niet als directe inbreukmakers.

In Svensson oordeelde het Europese Hof dat linken naar legaal (dwz met toestemming van de rechthebbende) openbaar gemaakte bestanden geen inbreuk oplevert. Daaruit wordt afgeleid dat linken naar ongeautoriseerde bestanden wel inbreuk maakt. Overigens oordeelde ook de rechtbank te Roermond eerder dit jaar in de MyP2P zaak dat het plaatsen van links naar live-streams van sportwedstrijden directe inbreuk maakt onder andere omdat daarmee de autorisatie voor beperkte openbaarmaking werd omzeild.

Rechthebbenden zullen de beheerder van Tankaner aansprakelijk stellen voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Bij The Pirate Bay werden de beheerders veroordeeld tot betaling van €2.4 miljoen aan schadevergoeding. Daarnaast hebben zij €1.4 miljoen aan dwangsommen verbeurd aan BREIN.

Beide sites zijn nog online. Wanneer illegale sites niet door hun hosting provider offline worden gehaald, is blokkering van toegang tot de site door access providers nodig. In Nederland loopt hierover een procedure voor de Hoge Raad.