Home Nieuws UPC in Oostenrijk moet toegang tot illegale website blokkeren

UPC in Oostenrijk moet toegang tot illegale website blokkeren

De Rechtbank in Wenen heeft op 13 mei jongstleden besloten dat UPC voor haar abonnees de toegang tot de illegale website Kino.to moet blokkeren. UPC moet dit doen door de IP-adressen en domeinnaam te blokkeren (of andere technische maatregelen met eenzelfde effect). Indien de site nieuwe IP-adressen gaat gebruiken dan zullen die toegevoegd moeten worden aan de blokkering. De blokkering moet onmiddellijk uitgevoerd worden en in werking blijven hangende de bodemprocedure.

De rechtbank oordeelde dat blokkering het laatste redmiddel is omdat de website evident illegaal is maar de anonieme eigenaren niet achterhaald kunnen worden. De rechtbank vindt blokkering proportioneel omdat de website geen gerechtvaardigd belang heeft in het voortzetten van haar dienst evenmin als de gebruikers een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik ervan. De rechtbank overweegt dat domeinnaam en IP-adres blokkering eenvoudig en tegen lage kosten uitvoerbaar zijn terwijl complexe maatregelen zoals Deep Packet Inspection disproportioneel zouden zijn. Tenslotte oordeelt de rechtbank dat de blokkeringsmaatregel aan UPC opgelegd kan worden conform de Europese e-commerce richtlijn.
De vordering tot blokkering is vergelijkbaar met de maatregel die BREIN
van Ziggo in Nederland eist met betrekking tot The Pirate Bay. Dat die
site evident illegaal is heeft BREIN middels een vonnis van de
Nederlandse rechter bevestigd gekregen. “Er is geen enkele legitieme
reden voor Ziggo om niet aan BREIN’s vordering te voldoen”, zegt BREIN
directeur Tim Kuik,”The Pirate Bay is illegaal en behoort niet
toegankelijk te zijn.”  BREIN heeft een bodemprocedure tegen Ziggo
aangespannen alsmede hoger beroep aangetekend tegen vonnis van de
voorzieningenrechter die de blokkering afwees onder meer omdat BREIN
eerst individueel inbreukmakende gebruikers van de site zou moeten
aanspreken. Zie ook: http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=179

“Het
Oostenrijkse vonnis sterkt ons in het vertrouwen dat onze
gerechtvaardigde vraag om blokkering uiteindelijk gehonoreerd zal
worden. Tegelijkertijd toont het afwijkende vonnis van de Nederlandse
voorzieningenrechter de noodzaak aan dat deze verplichting voor access
providers ondubbelzinnig wordt vastgelegd zoals de staatssecretaris
voorstelt in zijn recente Speerpuntenbrief”, aldus Kuik.