Home Nieuws To block or not to block, verslag zitting BREIN / Ziggo, XS4all

To block or not to block, verslag zitting BREIN / Ziggo, XS4all

Op 11 november was de zitting in de bodemprocedure waarin BREIN van
Ziggo en XS4all eist dat zij de toegang tot de illegale website The
Pirate Bay (TPB) blokkeren.
Ziggo en XS4all weigeren daar aan mee te werken. BREIN eist de blokkering omdat TPB zich niet aan het rechterlijk verbod houdt torrentlinks naar illegale bestanden te verwijderen of haar site ontoegankelijk te maken. Eerder werd de site door Nederlandse hosting en transit providers verwijderd c.q. niet doorgegeven maar zij vond uiteindelijk onderdak bij een malafide provider in het buitenland. De strafrechtelijk veroordeelde mensen achter TPB houden zich schuil. In het kort geding dat eerder speelde wees de rechter de vordering tot blokkering af omdat er eerst geprobeerd zou moeten worden de inbreukmakende gebruikers zelf aan te spreken. XS4all en Ziggo onderschrijven dat oordeel maar willen ook daar toch niet aan meewerken. BREIN richt zich op het afsluiten van illegale platforms en bestrijdt dat zij daarvoor eerst inbreukmakende abonnees van Ziggo en XS4all zou moeten aanpakken.

XS4all probeerde zichzelf aan de rechter voor te stellen als een gewetensvol ISP maar zij draaft daarin zodanig door dat zij zich juist gewetenloos gedraagt en niet alleen weigert veroordeelde sites zoals TPB te blokkeren maar ook kinderporno. “Pak het maar bij de bron aan”, zegt zij en negeert dat dit ook al daadwerkelijk gebeurt maar lang niet altijd effectief is en er geen enkele reden is om de verspreiding van illegaal aanbod maar onbelemmerd door te laten gaan. Je moet juist zowel de bron als de verspreiding aanpakken. BREIN vraagt XS4all en Ziggo dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen. In het geval van TPB zijn niet alleen door BREIN maar ook door organisaties en rechthebbenden in het buitenland uitgebreid rechtszaken gevoerd en gewonnen zowel met betrekking tot de bron (TPB) als de verspreiding (ISP’s). Ook uit deze uitspraken blijkt dat een ISP in een geval als dit “best placed” is om verdere schade te beperken.  

Ondanks dat TPB een veroordeelde site is die zichzelf al ontoegankelijk had moeten maken en gebruikers er dan dus ook niet bij zouden kunnen, beweert XS4all dat als zij de toegang tot de site blokkeert zij haar abonnees “afsluit van een deel van het internet”. Met deze geforceerde formulering wil zij aansluiting zoeken bij het begrip netneutraliteit en poogt te redeneren dat dit blokkering van illegale sites zou verbieden. De in Nederland wettelijk geregelde netneutraliteit staat echter rechterlijke verboden toe.

Het innerlijk tegenstrijdige gedraai van XS4all werd verder geïllustreerd door haar argument dat zij TPB wel ontoegankelijk zou maken als die op haar servers stond maar niet nu zij als access provider toegang verleent. Tegelijkertijd zegt zij ook dat TPB ondanks de rechterlijke uitspraken niet onrechtmatig is en enkel “zoekmachine” zou zijn. De slogan die XS4all ter zitting hanteerde is dan ook juist op haar eigen positie van toepassing: “common sense verzet zich ertegen”.

Ziggo op haar beurt betoogde dat zij “neutraal” zou zijn maar toch blijkt ook zij niet zo neutraal dat zij het rechterlijk verbod tegen TPB accepteert. Ziggo zegt dat TPB zelf geen inbreuk maakt en daarom niet geblokkeerd zou mogen worden. Over het feit dat Ziggo abonnees zelf wel inbreuk maken ontkent zij wetenschap. Volgens Ziggo zouden al haar abonnees het uploaden uit kunnen zetten en dan zouden zij alleen maar illegaal aanbod downloaden hetgeen in Nederland zou zijn toegestaan. Zij gaat eraan voorbij dat dit niet alleen bijzonder onwaarschijnlijk is omdat TPB niet werkt als alle gebruikers enkel zouden downloaden maar ook dat het pertinent onwaar is gezien het overvloedig BREIN bewijs van uploadende Ziggo en XS4all abonnees. Ziggo gaat er daarnaast ook nog aan voorbij dat downloaden van illegaal aangeboden software en games wel uitdrukkelijk verboden is.

Nieuw was Ziggo’s bewering dat haar hele netwerk neer zou kunnen gaan als zij de toegang tot TPB zou moeten blokkeren. Zij gaat eraan voorbij dat dit probleem zich niet voordoet in alle andere landen waarin men TPB blokkeert alsmede illegale goksites en kinderporno.

Hoe men het ook wendt of keert, de ISP’s praten het cirkeltje verantwoordelijkheid afschuiven rond. Illegale platforms zoals TPB zeggen dat niet zij maar de gebruikers het doen en anonimiseren die vervolgens zodat zij niet geïdentificeerd kunnen worden, de ISP’s zoals XS4all zeggen dat zij als hosting provider een illegaal platform wel ontoegankelijk maken maar als diezelfde site naar het buitenland verhuisd, zij dan vervolgens als access provider hetzelfde platform niet ontoegankelijk maken en dat de inbreukmakende gebruikers maar aangesproken moeten worden waarvoor zij dan vervolgens wegens privacy overwegingen de identiteit niet willen afgeven. Overigens wil BREIN, zoals bekend, individuele gebruikers helemaal niet aanklagen maar juist de illegale platforms verantwoordelijk houden en ontoegankelijk maken.
 
BREIN bestrijdt de tegendraadse houding van de ISP’s en ziet juist “common sense” in het blokkeren van een buitenlandse site die volgens rechterlijk verbod al ontoegankelijk zou moeten zijn en vindt daarvoor een basis in de Nederlandse wet in artikel 26d Auteurswet en 15e Wet Naburige Rechten of 6:196c lid 5 en 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Uitspraak is bepaald op 11 januari 2012, hoewel enig uitstel niet ongebruikelijk is in een bodemprocedure.