Home Nieuws Regering antwoordt op kritiek op ACTA

Regering antwoordt op kritiek op ACTA

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Veiligheid en Justitie antwoorden op kamervragen om een reactie op kritiek van met name professor Michael Geist (Canada) op de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA. Geist uitte zijn kritiek tijdens een Workshop van het Europees Parlement en richtte zich op drie onderdelen van ACTA: het proces, de inhoud en de mogelijke effecten. De regering weerspreekt die kritiek, zie de brief hier.

Zie verder een artikel over de reactie van de regering op ICT nieuwssite
Tweakers.net hier

Zie ook een eerder artikel van BREIN met betrekking tot ACTA (protest
tegen ACTA schiet mis, internet ook aanjager van
misinformatiemaatschappij).
Het belang van ACTA voor Nederland en Europa is erin gelegen dat het
verdrag meer bescherming tegen namaak en piraterij moet brengen op de
markten buiten Europa. Dat is in het belang van de innovatie, economie
en werkgelegenheid in Europa.

Samenvattend zegt de regering in haar antwoord dat Nederland en de
Europese Commissie veel gedaan hebben om transparantie te bevorderen in
het totstandkomingsproces van ACTA. Voor vertrouwelijkheid was gekozen
omdat het om een handelsverdrag gaat en deelnemende landen dit als
conditie stelden om alles vrijelijk te kunnen bespreken. Het mandaat was
dat ACTA niet verder mocht gaan dan het EU-acquis en de Nederlandse
strafwetgeving. Dat is gelukt. Ook de optionele bepalingen zijn niet
verdergaand. Het verdrag past ook binnen WIPO en WTO-TRIPS.

ACTA zou idealiter ooit nog eens onder WTO-vlag gebracht moeten kunnen
worden. WTO en WIPO wilden het onderwerp aanvankelijk niet bespreken en
daarom is voor een handelsverdrag gekozen want niets doen was geen
optie, het onderwerp is daarvoor te belangrijk. Iedereen mocht meedoen,
er zijn geen landen buiten gehouden. De 37 landen die meegedaan hebben
vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldhandel. De EU dringt
aan op acceptatie van haar acquis in vrijhandelsovereenkomsten, daar
heeft ACTA geen invloed op.

Er is geen invloed op Nederlandse en Europese burgers en bedrijven, dat
wil zeggen: ACTA creƫert geen nieuwe verplichtingen of verwijdert
waarborgen voor hen maar brengt meer bescherming op de markten van de
andere ACTA-deelnemers. ACTA heeft nooit voorzien in een zogenaamd
‘three strikes’ systeem jegens internetgebruikers. De EU kent al
mogelijkheden tot het treffen van civielrechtelijke maatregelen tegen
tussenpersonen. ACTA introduceert op dit gebied niks nieuws. Nederland
kent al strafrechtelijke bepalingen omtrent medeplichtigheid en
uitlokking.

Uitvoering moet proportioneel zijn, er zijn waarborgen en recht op
schadevergoeding of compensatie als er ten onrechte maatregels worden
toegepast.

Behalve een juridisch kader kent ACTA ook bepalingen op het gebied van
internationale samenwerking en het uitwisselen van best practices om
namaak en piraterij te bestrijden.

De regering bevordert een vrij en open internet. Dit betekent niet dat
zomaar alles mag op internet: ook internetvrijheid kent grenzen die bij
of krachtens wet worden gesteld. Regelgeving moet kenbaar en
voorzienbaar zijn, noodzakelijk in een democratische samenleving,
proportioneel en er moet geen minder ingrijpende maatregel
redelijkerwijs mogelijk zijn.