Home Nieuws Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciële Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234
De voorzieningenrechter oordeelt dat het na het vonnis van de rechtbank gewezen Premier League arrest van het Europese Hof van Justitie niet van toepassing is omdat de feitelijke situatie anders is dan in de NSE zaak waarin er geen sprake is van opslag van voorbijgaande aard. Tevens oordeelt de voorzieningenrechter dat het l’Oreal / eBay arrest ruim voor het vonnis van de rechtbank is gewezen, dat het door partijen in de BREIN / NSE is bediscussieerd en dat overigens het vonnis van de rechtbank niet evident in strijd is met het arrest.

Het argument dat NSE enkel aan het verbod zou kunnen voldoen door haar dienst te sluiten is door de rechtbank meegewogen in haar beslissing een bij voorraad uitvoerbaar verbod aan NSE op te leggen inbreukmakende binaries aan te bieden en wordt overigens door BREIN bestreden.

Zie ons eerdere bericht met betrekking tot het door de rechtbank Amsterdam tegen NSE toegewezen verbod hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=229