Home Nieuws Rechter gebiedt online betalingsprovider identiteitsgegevens aan BREIN af te geven

Rechter gebiedt online betalingsprovider identiteitsgegevens aan BREIN af te geven

Volgens uitgebreide Nederlandse rechtspraak zijn sites die structureel
gebruik maken van illegaal aanbod van films, muziek, games en boeken
onrechtmatig. Meestal opereren zulke sites anoniem. BREIN is begonnen
Nederlandse online betalingsproviders van zulke sites te benaderen met
het verzoek die dienstverlening te staken en de identiteitsgegevens van
de klant (de anonieme websitehouder) aan BREIN af te geven zodat zij die
aansprakelijk kan houden. Betalingsproviders mogen deze gegevens op
basis van eigen afweging vrijwillig afgeven. Kort gezegd heeft de Hoge
Raad bepaald dat een benadeelde persoonsgegevens mag opvragen indien de
onrechtmatigheid voldoende aannemelijk is, de benadeelde een
gerechtvaardigd belang heeft en er geen minder ingrijpende mogelijkheid
is de gegevens te achterhalen.
Eerder verstrekten online betalingsproviders al gegevens op vrijwillige basis maar dit keer moest BREIN de betalingsprovider dagvaarden om de gegevens te verkrijgen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag toetste of aan de bovengenoemde criteria van de Hoge Raad was voldaan en wees de vordering van BREIN toe. Na contact met de betalingsdienst ging de website in kwestie onder een andere naam verder zonder betaaldienst maar fungeerde nog steeds als platform voor illegale uitwisseling. BREIN hoefde niet eerst weer naar de hosting provider van de nieuwe site om daar nogmaals te proberen de, waarschijnlijk valse, identiteitsgegevens op te vragen. Ook oordeelde de rechter dat verantwoordelijken van een website als de onderhavige niet in de privé sfeer opereren maar actief zijn in het economisch verkeer en dat zo een dienst niet anoniem aangeboden mag worden.

De rechter beveelt de online betalingsprovider de volgende gegevens te verstrekken: de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, de e-mail adressen en IP-adressen en het bankrekeningnummer van de verantwoordelijke voor het aanhouden van de betaalaccount gekoppeld aan betaling op de betreffende website en van eventuele derden die namens of in opdracht van de website(houder) contact onderhouden met de betalingsprovider. Dit op verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000 per dag met een maximum van EUR 25.000 en veroordeelt de betalingsprovider in de kosten van het geding.

Lees het hele vonnis hier