Home Nieuws Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD ‘spots’ genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke ‘spots’ weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD.
In de aanhangige bodemprocedure eist BREIN dat FTD haar illegale dienst
staakt. Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt, wordt
zonder toestemming van de rechthebbende aangeboden. Desondanks laat FTD
verwijzingen naar evident illegaal aanbod toch willens en wetens toe op
haar dienst. ‘Indien FTD een legale dienst zou willen aanbieden dan zou
zij vooraf moeten controleren waar haar ‘spots’ naar verwijzen’, zegt
BREIN directeur Tim Kuik. ‘Dat is ook zo in de bodemprocedure tegen
Mininova bepaald. FTD weigert dat en dus moet zij stoppen.’ Het gaat in
de bodemprocedure dus niet om een enkele titel maar om alle content van
aangeslotenen van BREIN.

‘FTD staat vol met verwijzingen naar illegaal
aanbod van films, muziek, games en digitale boeken. Daarom is het jammer
dat we nog even op de uitspraak van de Rechtbank moeten wachten,’ zegt
Kuik. ‘Ondertussen kunnen benadeelde rechthebbenden FTD sommeren ‘spots’
naar hun titels te verwijderen. Volgens de uitspraak van het Hof Den
Haag zullen zij daar aan moeten voldoen.’