Home Nieuws Rechtbank Den Haag bepaalt BREIN ontvankelijk in vordering tegen IPTV winkelier

Rechtbank Den Haag bepaalt BREIN ontvankelijk in vordering tegen IPTV winkelier

De rechtbank Den Haag in een tussenvonnis bepaald dat BREIN ontvankelijk is in haar vordering en wijst BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger voor alle rechthebbenden op entertainment content van IPTV-pakketten die via de betreffende domeinnamen beschikbaar zijn gemaakt. Rechthebbenden die niet met de actie mee willen doen kunnen gebruik maken van een zogeheten ‘opt-out’ regeling. Daar is meer over te vinden op https://stichtingbrein.nl/wamca/. Eerder bepaalde de rechtbank Midden-Nederland hetzelfde in een vordering tegen een andere illegale IPTV aanbieder.

In de huidige zaak gaat het om een man die via zijn winkel en een tweetal sites IPTV-pakketten aanbood. In het kader van een kort geding in februari vorig jaar heeft de man inzage verschaft in bescheiden waaruit naar het oordeel van BREIN is gebleken dat hij zich met illegale IPTV bezig hield. Hem is daarop herhaaldelijk een schikking aangeboden waarop hij niet is ingegaan omdat hij het gevonden bewijs tegenspreekt. Daarop is de bodemprocedure tegen hem doorgezet. 

In het kader daarvan beoordeelde de rechter de ontvankelijkheid van BREIN conform de vereisten van de wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). BREIN is in deze procedure door de rechtbank als ‘Exclusieve Belangenbehartiger’ aangewezen. Dat stemt overeen met waarvoor binnen- en buitenlandse rechthebbenden bij BREIN zijn aangesloten. Volgens de regelen van het recht worden in deze concrete procedure individuele benadeelden in staat gesteld zich desgewenst aan de behartiging te onttrekken. 

Illegale IPTV, vaak plug&play geïnstalleerd op media-boxen, geeft voor rond de 10 euro per maand ongeautoriseerd toegang tot duizenden tv-kanalen, inclusief premium sport en video-on-demand met alle populaire films en series van onder andere betaalkanalen, maar ook muziekzenders en radiokanalen. Klanten betalen in de regel een half of heel jaar vooruit maar zijn hun geld kwijt wanneer het aanbod offline wordt gehaald. BREIN spreekt naast online aanbieders ook winkeliers aan op illegaal IPTV aanbod. Schikkingen lopen op tot tienduizenden euro’s per geval. Het EU bureau voor Intellectueel Eigendom (EUIPO) berekende dat meer dan een miljoen Nederlandse consumenten jaarlijks voor tientallen miljoenen aan illegale IPTV abonnementen uitgeven.

“De rechtbank

3.1. bepaalt dat tot de nauw omschreven groep personen wier belangen in deze collectieve vordering door BREIN worden behartigd behoren alle rechthebbenden op de entertainmentcontent van de IPTV-pakketten die via de domeinen iptv-4k.co en uw8k.cc of de winkel van gedaagde beschikbaar zijn gemaakt;

3.2. bepaalt dat voor rechthebbenden die geen woonplaats of verblijf in Nederland hebben het opt-out regime als bedoeld in artikel 1018f lid 1 Rv van toepassing is;

3.3. draagt BREIN op om de onder 2.6 bedoelde mededeling uiterlijk 17 mei 2023:
– te plaatsen in liet centraal register voor collectieve vorderingen;
– in haar nieuwsbrief op te nemen in de Nederlandse en Engelse taal;
– op haar website www.stichtingbrein.nl te plaatsen in de Nederlandse en Engelse taal;

3.4. draagt BREIN op om de onder 2.11 bedoelde tekst uiterlijk 17 mei 2023 te laten publiceren in Het Parool;

3.5. draagt de griffier op om van dit tussenvonnis aantekening te maken in liet centraal register voor collectieve vorderingen;

3.6. verwijst de zaak naar de rolzitting van 26 juli 2023 voor vonnis;

3.7. houdt iedere verdere beslissing aan.Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. de Bruijn en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2023.”