Home Nieuws P2P dienst LimeWire veroordeeld

P2P dienst LimeWire veroordeeld

 De
Federale Rechtbank te New York heeft de illegale dienst LimeWire, die
ook in Nederland zeer populair is, veroordeeld haar inbreukmakend
handelen permanent te staken. LimeWire is schuldig bevonden aan
auteursrechtinbreuk, het opzettelijk aansporen daartoe en aan oneerlijke
mededinging. LimeWire
is gebaseerd op het peer-to-peer protocol Gnutella en vooral populair
als dienst om illegaal aanbod van muziek (losse nummers en albums) te
downloaden. Aldus eigen schattingen werden meer dan 3 miljard nummers
per maand uitgewisseld via LimeWire. Hiervan is 98,8 %illegaal. De
Amerikaanse rechter stelt o.m. vast dat LimeWire overwegend gebruikt
wordt om inbreuk te plegen en LimeWire haar gebruikers daartoe
opzettelijk aanspoort. LimeWire is zich bewust van de massale inbreuk
gepleegd door haar gebruikers en heeft nagelaten daar serieus iets tegen
te doen. Het business model is gebaseerd op massale
auteursrechtinbreuk. De Rechtbank stelt verder vast dat de inbreuk
verder reikt dan alleen het aantal door haar gebruikers gedownloade
nummers omdat deze downloads op hun beurt weer illegaal worden
uitgewisseld met exponentiële gevolgen. De rechthebbenden lijden
onherstelbare schade omdat LimeWire waarschijnlijk niet in staat zal
zijn deze te vergoeden en ook zo stelt de Rechtbank expliciet vast
omdat een hele generatie van gebruikers, gewend is geraakt aan het
gratis downloaden, in plaats van te betalen voor muziek. LimeWire
is nu veroordeeld haar inbreukmakend handelen te staken en dient alles
in het werk te stellen om het inbreukmakend handelen van haar gebruikers
te stoppen. Zo moet zij haar software aanpassen en onder meer een
filter installeren die op tekst (artiest en song titel) filtert en
fingerprinting technologie toepassen die auteursrechtelijk beschermde
muziek kan identificeren en blokkeren zoals deze wordt aangeboden door
partijen als Audible Magic. Deze
rechtszaak is een doorbraak in de strijd tegen illegale muziekdiensten
in de Verenigde Staten. De uitkomst is vergelijkbaar met het Nederlandse
vonnis in de Mininova zaak. Ook daar ging het om een zakenmodel dat was
gebaseerd op overwegend illegaal aanbod en verplichtte de rechter een
effectief filtersysteem toe te passen op basis van titellijsten. Een
notice & takedown procedure disculpeert in zon geval niet. Op
dit moment is het niet meer mogelijk gebruik te
maken van LimeWire. Na opstarten van het systeem krijgen gebruikers
automatisch een legal notice dat LimeWire gestopt is en het zonder
toestemming uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal
illegaal is.