Home Nieuws Overdracht domeinen illegale sites aan BREIN

Overdracht domeinen illegale sites aan BREIN

Het EURid domeinnaamregister heeft drie domeinnamen voor illegale sites aan stichting BREIN overgedragen conform een bevel van de rechtbank Midden-Nederland. De domeinnaamhouder had niet gereageerd op dit bevel voor welk geval de rechter het register machtigde de domeinen aan BREIN over te dragen. Eerder had BREIN de gegevens van de houder bij het register opgevraagd en vastgesteld dat die onjuist waren waarop de registratie tijdelijk werd opgeschort. Dat is nu beëindigd door de overdracht na het vonnis van de rechter. Het gaat om de domeinen gofastiptv.eu, acs-hosting.eu en iptvgo.eu die werden gebruikt voor de verkoop van illegale IPTV-abonnementen. Op deze sites staat nu de onderstaande boodschap die gebruikers oproept om creativiteit te steunen door legaal te kijken.

Dit is het laatste hoofdstuk in de actie tegen de ooit grootste aanbieder van illegale IPTV-abonnementen in Nederland waarvoor meermaals een dagvaarding moest worden uitgebracht. De actie begon met het opeisen van de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) bij een bank voor een rekening die voor de illegale handel werd gebruikt. Die bank weigerde dat. Na dagvaarding door BREIN oordeelde de rechter dat die weigering onrechtmatig was en volgde afgifte alsnog. De Nederlandse dader bleek uiteindelijk in Zuid-Amerika woonachtig. Hij reageerde pas na dagvaarding en schikte de zaak met BREIN voor 70.000 euro. Tenslotte vorderde BREIN overdracht van de domeinnamen van de katvanger. De rechter wees BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger en wees het bevel toe.

“De betrokken tussenpersonen hadden sneller en op vrijwillige basis kunnen meewerken aan de beëindiging van deze illegale handel en de identificatie van de anonieme handelaar. Vaak gebeurt dat ook maar in deze zaak bleek de praktijk weerbarstig. Maar de aanhouder wint, wij hebben doorgezet en uiteindelijk is aan al onze vorderingen voldaan,” aldus BREIN directeur Tim Kuik.

Illegale IPTV, vaak plug&play geïnstalleerd op media-boxen, geeft voor ongeveer vijf tot tien euro per maand ongeautoriseerd toegang tot duizenden tv-kanalen, inclusief premium sport en video-on-demand met alle populaire films en series van onder andere betaalkanalen, maar ook muziekzenders en radiokanalen. Klanten betalen in de regel een half of heel jaar vooruit maar zijn hun geld kwijt wanneer het aanbod offline wordt gehaald. BREIN spreekt naast online aanbieders ook winkeliers aan op illegaal IPTV aanbod. Schikkingen lopen op tot tienduizenden euro’s per geval. Het EU bureau voor Intellectueel Eigendom (EUIPO) berekende dat meer dan een miljoen Nederlandse consumenten jaarlijks voor tientallen miljoenen aan illegale IPTV abonnementen uitgeven. Overigens maken consumenten die uit illegale bron streamen ook inbreuk.

BREIN heeft honderden illegale IPTV-verkopers aangesproken en offline gehaald nadat dit soort aanbod in 2017 door de hoogste Europese rechter in de BREIN/Filmspeler zaak als inbreuk werd aangemerkt. Eerder dit jaar ondernam de FIOD op aangifte van BREIN strafrechtelijke actie tegen een groot Nederlands netwerk achter zulke handelaars.