Home Nieuws Opnieuw schikkingen voor duizenden euro’s met illegale uploaders

Opnieuw schikkingen voor duizenden euro’s met illegale uploaders

Eerder berichtte BREIN over een lopend onderzoek naar betrokkenen bij illegale usenet communities, zie https://stichtingbrein.nl/illegale-admin-en-uploader-betalen-duizenden-euros-aan-brein/. In dit onderzoek zijn opnieuw twee schikkingen getroffen. Kort na de sluiting van een community waarin zogeheten nzb-links naar illegale bestanden op usenet worden aangeboden, kwam een nieuwe community online. Die groeide snel doordat illegale uploaders uit de scene nieuw onderdak zochten. Daarvan zijn twee van de belangrijkste geïdentificeerd en aangeschreven. Beide mannen die onder verschillende aliassen opereerden hebben met BREIN geschikt om een gerechtelijke procedure te vermijden.

De eerste uploader had een aanmerkelijke hoeveelheid boeken illegaal geüpload, de tweede had een kleinere hoeveelheid muziek en later boeken illegaal geüpload. Zij schikten voor respectievelijk 7.200 euro en 5.000 euro waarvan die laatste voor een deel voorwaardelijk wegens persoonlijke omstandigheden. De vorige twee schikkingen, waarbij naast boeken ook tijdschriften, muziek en films illegaal waren geüpoad, bedroegen met 7.500 en 5.000 euro vergelijkbare bedragen. Inmiddels heeft BREIN dit jaar al meer dan 120.000 euro aan schikkingen geïnd. Naast de betaling van een vergoeding bestaat een schikking ook uit de ondertekening van een onthoudingsverklaring met boetebeding voor de toekomst. Wanneer de dader opnieuw in de fout gaat worden die boetes geïncasseerd. Die lopen met een bedrag van 500 euro per illegaal bestand snel op.

Het usenet is de voorloper van het internet en bestond uit nieuwsgroepen waarin mensen schriftelijk informatie uitwisselden. Die rol is al lang en breed overgenomen door forums op het internet. Nadat het mogelijk werd om beeld en geluid in tekst om te zetten, is het usenet inmiddels al vele jaren lang in gebruik voor de verspreiding van illegale bestanden van onder andere films, series, muziek en boeken, vroeger open en bloot en tegenwoordig onder codenamen. De vindplaatsen, ook wel ‘spots’ genoemd staan op voornoemde communities. Commerciële usenet providers houden de illegale bestanden jarenlang beschikbaar op hun servers, zij sturen die naar elkaar door en verdienen geld met de verkoop van abonnementen voor toegang tot hun servers. Wanneer BREIN identificerende gegevens van illegale uploaders bij hen opvraagt dan behoren zij die volgens de geldende rechtspraak af te geven. Daarnaast behoren zij ook andere maatregelen tegen illegaal aanbod te nemen.