Home Nieuws Oplossing van een vraagstuk

Oplossing van een vraagstuk

Afgelopen woensdag is vonnis gewezen in een bodemprocedure tussen
educatieve uitgevers Noordhoff en ThiemeMeulenhoff in een conflict met
Van A. te Heemstede over de verspreiding van antwoordboeken. BREIN leverde expertise aan eiseressen en hielp met
verzamelen van bewijs. Van A. exploiteerde een website met links naar
digitale kopieën van boeken van eiseressen die werden gehost door
diverse ‘cyberlockers’ (ook bekend als filehosters). Verder verstuurde
Van A. digitale kopieën van boeken per e-mail aan derden.
Van A. verweerde zich met de stellingen dat een e-mail gericht aan een enkele persoon geen openbaarmaking hoeft in te houden en verder slechts te linken naar materiaal dat hij vond via de zoekdienst van Google. Ook zouden eiseressen geen schade lijden door dit handelen. De rechtbank Haarlem oordeelt dat de rechthebbenden wel degelijk schade lijden door dit gedrag en dat Van A. kennelijk structureel bestanden toestuurt aan derden en zelf digitale boeken plaatst bij cyberlockers en dus auteursrecht inbreuk pleegt. Van A. wordt veroordeeld in de volledige proceskosten inclusief kosten van de advocaat aan de zijde van eiseressen.

http://www.boek9.nl/berichten/de-oplossing-van-een-vraagstuk

BREIN is tevreden met de uitkomst. Steeds vaker wordt BREIN geconfronteerd met verspreiding van ongeautoriseerde bestanden via zogenaamde cyberlockers. Deze diensten beroepen zich standaard op het verweer niet inhoudelijk betrokken te zijn bij de bestanden die staan opgeslagen en dus niet aansprakelijk te zijn. Degenen die de bestanden uploaden doen er alles aan om anoniem te blijven waardoor het lastig is voor rechthebbenden de verantwoordelijken te achterhalen. BREIN doet onderzoek naar personen die structureel bestanden uploaden naar cyberlockers en vervolgens de links naar deze entertainment content verspreiden via websites.