Grootste strafrechtelijke actie tegen digitale piraterij in Nederland ooit

BREIN verwijst naar het persbericht van de FIOD dat strafrechtelijke actie is uitgevoerd in onder andere Almere en Den Helder in verband met een groot internationaal opererend illegaal IPTV-netwerk dat structureel inbreuk maakt op auteursrechten en/of naburige rechten van onder meer BREIN’s aangeslotenen en andere rechthebbenden. Er zijn bedrijfspanden en woningen doorzocht, auto’s, computers, bankrekeningen […]

Lees verder

Largest ever criminal action against digital piracy in the Netherlands

BREIN refers to the press releases from the fiscal police FIOD and Europol that criminal search and seizures have been conducted by the FIOD at various cities in the Netherlands with respect to a large internationally operating illegal IPTV network that infringes copyrights and/or neighboring rights of BREIN’s participants and other rights holders. Search and […]

Lees verder

Rechtbank Den Haag bepaalt BREIN ontvankelijk in vordering tegen IPTV winkelier

De rechtbank Den Haag in een tussenvonnis bepaald dat BREIN ontvankelijk is in haar vordering en wijst BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger voor alle rechthebbenden op entertainment content van IPTV-pakketten die via de betreffende domeinnamen beschikbaar zijn gemaakt. Rechthebbenden die niet met de actie mee willen doen kunnen gebruik maken van een zogeheten ‘opt-out’ regeling. […]

Lees verder

Hof: Ziggo is verplicht mee te werken aan vordering van BREIN

Het Hof in hoger beroep oordeelt dat Ziggo een waarschuwingsbrief van BREIN uiterlijk binnen 5 dagen per email moet doorsturen en de NAW-gegevens aan BREIN moet verstrekken als de klant de inbreuk niet binnen 5 werkdagen staakt. Deze zaak draait om een abonnee van Ziggo die een zogeheten ‘open directory’ met enkele honderden illegale ebooks aanbiedt. Ziggo […]

Lees verder

BREIN vordert overdracht domeinnamen in collectieve actie

De rechtbank Midden-Nederland heeft in een tussenvonnis bepaald dat BREIN ontvankelijk is in haar vordering en wijst BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger voor alle rechthebbenden op entertainment content van IPTV-pakketten die via de betreffende domeinnamen beschikbaar zijn gemaakt. Rechthebbenden die niet met de actie mee willen doen kunnen gebruik maken van een zogeheten ‘opt-out’ regeling. […]

Lees verder

Annual report 2022

The BREIN Foundation provides collective protection of copyright and neighbouring rights for creators, performing artists and the creative media industry such as producers, publishers, broadcasters, distributors and platforms. Affiliated to BREIN are around 30 industry and collective management organisations and their members, together several thousand companies and tens of thousands of creators relating to music, […]

Lees verder

BREIN Jaarverslag 2022

Stichting BREIN verzorgt de collectieve bescherming van auteurs- en naburig recht voor makers, uitvoerende kunstenaars en de creatieve media-industrie zoals producenten, uitgevers, omroepen, distributeurs en platforms. Aangesloten bij BREIN zijn rond de dertig branche- en collectieve beheersorganisaties en hun leden, tezamen enkele duizenden bedrijven en tienduizenden makers met betrekking tot muziek, films, series, boeken, geschriften, […]

Lees verder

Belofte breken komt illegaal uploadend echtpaar duur te staan

Een echtpaar illegale uploaders dat in 2018 een onthoudingsverklaring met BREIN tekende waarin zij beloofden hun inbreuken te staken op verbeurte van een boete, bleek zich niet aan die afspraak te houden. Dat is hen zuur opgebroken. Er is nu met hen notarieel afgesproken dat zij 16.200 euro betalen en bij wanbetaling direct opeisbaar 55.000 […]

Lees verder