logo

Zitting 'Laat Ondertitels Vrij' tegen BREIN

Gepubliceerd op 14/12/2016 om 15:19 | Link
Op 16 september 2016 diende voor de Rechtbank te Amsterdam de comparitiezitting van de Stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV) tegen Stichting BREIN. SLOV wil een verklaring voor recht dat het onder omstandigheden legaal is om ondertitels voor films te maken en te verspreiden. Tevens wil SLOV dat de rechter verklaart dat BREIN onrechtmatig gehandhaafd heeft omdat zij te weinig tijd voor overleg zou hebben gegeven en niet specifiek heeft aangegeven voor welke rechthebbenden en titels zij optreedt.

BREIN vindt dat de wet duidelijk is, ook uitzonderingen op auteursrecht zijn wettelijk bepaald en overigens moet ook bij toepasselijkheid van zo'n exceptie wel een vergoeding worden betaald. Bij de handhaving door BREIN tegen de ondertitelaars en de sites waarmee zij samenwerkten, ging het om ondertitels voor illegaal aanbod van populaire films en series en was van toepasselijkheid van excepties geen sprake. Ook de Minster van V&J was duidelijk in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van BREIN's handhaving: voor het maken en verspreiden van ondertitels is toestemming vereist.

SLOV beroept zich er op dat de ondertitelaars destijds alleen van legale kopieŽn ondertitels maakten omdat "downloaden van illegale bron pas in 2014 illegaal werd verklaard". BREIN wijst er op dat het niet ter zake doet of de bron legaal of illegaal is; voor het maken en verspreiden van ondertitels is toestemming nodig, De ondertitels werden gebruikt voor illegale kopieŽn die daarmee geschikt werden gemaakt voor de Nederlandse markt.

Ook beroept SLOV zich op de vrijheid van meningsuiting. BREIN erkent dat die een rol kan spelen als verweer tegen een auteursrechtelijke vordering maar dat een afweging alleen in een concreet geval gemaakt kan worden. Van dergelijke concrete gevallen is in het geding geen sprake.

Wat betreft de handhaving wijst BREIN er op dat er ruimschoots overleg is geweest, zowel met een van de gesommeerde ondertitelaars zelf, die daarvoor een advocaat in de arm nam alvorens zij met BREIN schikte, als daarna met de groep van ondertitelaars en gebruikers. Welke rechthebbenden BREIN vertegenwoordigt is op de site te vinden.

De Rechtbank zag na de zitting geen reden nog een schriftelijke ronde in te lassen, laat staan opnieuw een pleidooi. Schriftelijk bezwaar daartegen door SLOV is afgewezen. Uitspraak was oorspronkelijk bepaald voor 2 november maar is inmiddels uitgesteld tot 8 maart 2017.

« Ga terug naar de hoofdpagina