logo

BREIN legt beslag op rekeningen Nederlandse The Pirate Bay proxy

Gepubliceerd op 03/04/2013 om 13:38 | Link
BREIN heeft beslag gelegd op de Paypal rekening (in Luxemburg) en de bankrekening (in Nederland) van Tristan P voor dwangsommen die hij verbeurd heeft doordat hij in weerwil van een rechterlijk verbod (gevraagd door BREIN) is doorgegaan met het aanbieden van een onrechtmatige proxy. Deze proxy is evident onrechtmatig omdat hij daarmee toegang geeft tot de illegale site The Pirate Bay die door Nederlandse access provider wordt geblokkeerd (eveneens op rechterlijk gebod gevraagd door BREIN). Naast ex-parte beschikkingen tegen zulke proxies is er ook een vonnis op tegenspraak toegewezen tegen de Piratenpartij.

Het beslag treft mogelijk ook gelden die aan P zijn gedoneerd in reactie op zijn oproep via internet voor geld om zich te verdedigen tegen de bodemprocedure die BREIN tegen hem heeft aangespannen om de verboden permanent te maken. Volgens schreeuwblog Geenstijl ontkent P dat donaties getroffen zouden zijn. Overigens verwerft P ook inkomsten door de verkoop van advertentieruimte bij zijn illegale proxy.

P heeft al herhaaldelijk zulke onrechtmatige proxies aangeboden, de huidige Kuiken.co is inmiddels zijn derde. BREIN heeft daartegen opgetreden o.a. door twee ex-parte verboden en het terughalen van de domeinnaam 'timkuik' vanwege zijn gebruik daarvan in 'fuck.timkuik'.  Omdat P de rechterlijke beschikkingen naast zich neerlegt en volhardt in zijn onrechtmatige en schadelijke gedrag, wendt BREIN zich tot de civiele rechtsmiddelen die daarvoor aan benadeelden ter beschikking staan. "Het is simpel, ook deze meneer moet zich aan de wet en rechterlijke uitspraken houden, zo niet dan roepen wij ons recht in daartegen op te treden. Het internet moet geen vrijplaats voor onrecht zijn", zegt BREIN directeur Tim Kuik.

De ex-parte en het beslag zijn openbaar aan P betekend omdat hij zich van zijn adres heeft laten uitschrijven zonder zich elders in te schrijven, waarschijnlijk in een poging zich moeilijker vindbaar te maken. Dat heeft ook nadeel voor hem: P zou pas achter de beslaglegging zijn gekomen nadat zijn bank hem mededeelde dat hij niet over zijn saldo kon beschikken. BREIN weet nog niet of het hele bedrag van het beslag kleeft omdat het een aantal weken duurt voordat de bank die gegevens stuurt. Het betreffende bedrag is het maximum van de ex-parte te weten EUR 20.000.

http://tweakers.net/nieuws/88231/brein-legt-beslag-op-bankrekening-nederlandse-proxy-the-pirate-bay.html

Updated 4 april 2013 11:00

« Ga terug naar de hoofdpagina