logo

Rechter beslist: (1) ook andere ISP's moeten toegang tot The Pirate Bay blokkeren en (2) omzeiling van zulke blokkades is onrechtmatig

Gepubliceerd op 10/05/2012 om 16:03 | Link
(1) Eerder dit jaar besliste de rechtbank in een bodemprocedure dat Ziggo en Xs4all hun abonnees de toegang moet blokkeren tot de illegale website The Pirate Bay, vandaag besliste de voorzieningenrechter in kort geding dat dit ook geldt voor UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile. Samen bedienen die zes internet providers ongeveer 90% van de markt. De providers moeten blokkeren op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per overtreding per dag(deel) met een maximum van EUR 250.000. Lees de grondig gemotiveerde beslissing hier....The Pirate Bay is een illegale website die ondanks rechterlijke verboden vanuit een schuilplaats volhardt in het aanbieden van toegang tot illegale kopieŰn van films, TV series, muziek, games en boeken. Zij doet dat met gebruikmaking van het bittorrent protocol waarmee internetgebruikers bestanden kunnen uitwisselen. Omdat The Pirate Bay rechterlijke vonnissen naast zich neerlegt vordert BREIN dat de Nederlandse providers hun abonnees de toegang tot de site blokkeren. Dat kan op basis van de wet (m.n. artt 26d Aw en 15e WNR) die bepaalt dat een verbod gevorderd kan worden tegen een tussenpersoon wiens dienst door derden wordt gebruikt om inbreuk te maken. Evenals in de bodemprocedure besliste de rechter dat deze artikelen van toepassing zijn.

De abonnees van de providers gebruiken The Pirate Bay om inbreuk te maken, de links op The Pirate Bay vormen in feite de knop waarmee de abonnees de inbreuk starten, aldus de voorzieningenrechter. De rechter oordeelt dat de blokkering een noodzakelijke voorwaarde is voor een effectieve aanpak. De uitingsvrijheid wordt slechts beperkt belemmerd want van legaal aanbod op The Pirate Bay is slechts marginaal sprake en bovendien kan daar langs andere legale wegen kennis van worden genomen. Het recht op privacy is bij de blokkering niet in het geding want er worden bij de uitvoering daarvan geen gegevens van de abonnees verwerkt. Ook de vrijheid van ondernemerschap wordt nauwelijks beperkt omdat de maatregelen technisch eenvoudig zijn uit te voeren en geen hoge kosten voor de providers met zich meebrengen, bovendien is het de verantwoordelijkheid van BREIN om te controleren of de geblokkeerde IP-adressen en domeinnamen nog wel betrekking hebben op The Pirate Bay.

Omdat het gebod te blokkeren een voorlopige maatregel is die zal gelden voor de relatief korte periode tot de uitspraak in de bodemprocedure die BREIN al aanhangig heeft gemaakt, staat de rechter niet toe dat BREIN de lijst kan uitbreiden met nieuwe IP-adressen en domeinnamen voor The Pirate Bay, zoals in het bodemvonnis tegen Ziggo en Xs4all wel is toegestaan. Daarnaast wordt een IP-adres uit de lijst verwijderd omdat de informatie die daaraan verbonden is (o.a. Pirate Bay plaatjes) niet frequent wijzigt en niet strikt noodzakelijk om te blokkeren. De providers worden in de proceskosten veroordeeld al zijn dit niet de volledige proceskosten maar het zogeheten liquidatietarief.

(2) In bovenstaande uitspraak signaleerde de voorzieningenrechter dat BREIN al optreedt tegen de aanbieders van technieken waarmee de door Ziggo en Xs4all ge´mplementeerde blokkering kan worden omzeild. In dat verband werd vandaag ook uitspraak gedaan door de voorzieningenrechter in het kort geding over door de vereniging Piratenpartij aangeboden omzeiling. Daarin besliste de rechter dat het actief faciliteren van het omzeilen van een rechterlijke beslissing in het algemeen onrechtmatig is. Lees dat vonnis hier.....

De vorderingen van BREIN werden toegewezen, d.w.z. het is de vereniging verboden om The Pirate Bay een op een aan te bieden via een dedicated proxy of directe links aan te bieden naar andere dedicated proxies voor The Pirate Bay, zij moet The Pirate Bay in haar generieke proxy blokkeren en zij mag haar tpb subdomein niet gebruiken voor het plaatsen van lijsten met internetadressen waarmee blokkades van The Pirate Bay kunnen worden omzeild. Dit alles op straffe van een dwangsom van EUR 5.000 per overtreding per dag(deel) met een maximum van EUR 250.000.

"Beide vonnissen zijn een essentieel onderdeel van het moza´ek van maatregels dat nodig is om de beschikbaarheid van illegale content te belemmeren", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "De grote winnaar is uiteindelijke de consument want door het afsnijden van illegale internetwinkels zoals The Pirate Bay wordt innovatie en creatie van legaal aanbod beschermd en gestimuleerd."
Een lijst met vindplaatsen voor legaal aanbod staat onder meer op http://www.anti-piracy.nl/artikelen.php?id=21

« Ga terug naar de hoofdpagina