logo

Betalingsprovider geeft NAW klant af aan BREIN

Gepubliceerd op 26/09/2011 om 15:24 | Link
Eerder berichtten Tweakers.net en Futureofcopyright.com over BREIN's initiatief illegale sites ook via hun betalingsprovider aan te pakken. Zie futureofcopyright.com en tweakers.net.

Volgens uitgebreide Nederlandse rechtspraak zijn sites en diensten die structureel gebruik maken van illegaal aanbod van andermans werk (zoals films, muziek, games en boeken) onrechtmatig. BREIN is begonnen Nederlandse betalingsdienstverleners van zulke sites te benaderen met de vraag deze dienstverlening te staken en de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) af te geven zodat BREIN de verantwoordelijke achter de illegale site aansprakelijk kan houden.

"De NAW gegevens die illegale sites bij hosting providers opgeven zijn helaas meestal vals maar financiële dienstverleners zijn verplicht de juiste identiteit van hun klanten te verifiëren", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Dat geeft ons de mogelijkheid om alsnog de identiteit te achterhalen van beheerders van sites die geld met hun illegale handel verdienen."

Op 27 september zou een kort geding plaatsvinden van BREIN tegen een Nederlandse betalingsprovider over de afgifte van identiteitsgegevens. De betreffende provider heeft echter op de valreep aan de eis in BREIN's dagvaarding voldaan. "Wij hadden graag een rechterlijk vonnis verkregen maar in principe mag een tussenpersoon ook vrijwillig aan een eis tot afgifte van identiteitsgegevens voldoen."

BREIN vordert de afgifte van NAW gegevens voor illegale sites op basis van artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het arrest van de Hoge Raad dd 25.11.2005 in de zaak Lycos Pessers. Kort gezegd kan een benadeelde partij persoonsgegevens opvragen indien de onrechtmatigheid voldoende aannemelijk is en de benadeelde een gerechtvaardigd belang heeft en er geen minder ingrijpende mogelijkheid is de NAW te achterhalen. Dat ook BREIN dit kan is door de rechter vastgesteld in verscheidene vonnissen waaronder Voorzieningenrechter Den Haag 5.1.2007 (BREIN/KPN) en Hof Amsterdam 3.7.2008 (BREIN/Leaseweb).

« Ga terug naar de hoofdpagina