logo

BREIN haalt grootste top site ooit offline

Gepubliceerd op 22/02/2011 om 15:00 | Link
Vandaag haalde BREIN de top site Swan (voorheen ATS genaamd) offline in samenwerking met diens Nederlandse hosting provider Worldstream. Swan is de grootste top site die ooit offline is gehaald, er stond naar schatting meer dan 220 terabyte aan auteursrechtelijk beschermde films, TV series, games, muziek, software en digitale boeken. 'Een terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn bijvoorbeeld 250 films of games of 25.000 songs, deze site had daar 220 keer zoveel van', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Swan had 12 servers met 142 harde schijven staan. BREIN schat de nieuwwaarde van de ingenomen hardware op rond de 95.000 euro.

Een topsite bestaat uit ftp servers die door 'the scene' gebruikt worden om de nieuwste illegale content op te slaan en te verspreiden. De 'scene' bestaat uit onderling min of meer verbonden groepen mensen, zogenaamde 'release groups', die zich ten doel stellen nieuwe content zo snel mogelijk illegaal op Internet te zetten. Topsites vormen daarmee een bron van de meest schadelijke illegale verspreiding van populaire content. Er waren op Swan meerdere release groepen actief.

'Worldstream werkte op verzoek van BREIN mee aan de verwijdering van de servers en heeft die aan BREIN overgedragen. De eigenaar/beheerder van Swan zou volgens de beschikbare gegevens uit Latijns Amerika afkomstig zijn. Er wordt nog nader onderzoek verricht maar hij kan zich desgewenst bij BREIN melden. Wij hebben hem inmiddels per e-mail op de hoogte gebracht van de situatie', zegt Kuik.

'Wij kunnen activiteiten zoals deze niet accepteren in ons netwerk', zeggen Vromans en Vollebregt, eigenaren van Worldstream. 'BREIN staat bekend als betrouwbare partij en kon met zeer duidelijk bewijs aantonen dat er ongeautoriseerde bestanden op de servers ter beschikking werden gesteld. Het was voor ons dan ook snel beslist om mee te werken aan deze actie.

'Stichting BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van films, TV series, muziek, games, interactieve software en digitale boeken tegen structurele inbreuk of misbruik van hun werk.

Update 21.02.2011 - De Swan servers staan sinds gisteren (21.02.2011) onder beslag van Craig S. die vermoedelijk eigenaar is van de servers waarop de grootste illegale top site ter wereld staat opgeslagen. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders dan de inbreuken en daarmee verband houdende gegevens op de servers staan. BREIN heeft afgifte van de servers gevorderd op basis van de Auteurswet en hield deze onder zich. Berichten van de advocaat van S. over vermeende privacy schending zijn ongefundeerd en onjuist.

De servers staan nu in bewaring bij een derde. Teruggave van de servers is bespreekbaar als er een regeling wordt getroffen omtrent de gepleegde inbreuken en onthouding van toekomstige inbreuken. Vooralsnog houdt S zich schuil in Costa Rica. Binnen vier weken moet S zijn claim waar maken anders vervalt het beslag.

Update 07.04.2011 - Hierbij de beantwoording van Staatssecretaris Teeven op de kamervragen nav berichtgeving in de pers over BREIN's aanpak van de illegale top site Swan:
lees meer.....

Van 'beslaglegging' door BREIN was in eerste instantie geen sprake omdat de hosting provider voldeed aan BREIN's sommatie tot afgifte obv art 28 Aw. Partijen verschillen van mening over de vraag of dit rechtmatig was. Beantwoording van die vraag is eventueel aan de rechter die dan op basis van alle feiten en omstandigheden uitspraak kan doen. Salmond legde beslag op de servers die aan BREIN waren afgegeven. BREIN legde daarna alsnog beslag over het beslag van Salmond heen. Partijen zijn nog in gesprek over een regeling, mogelijk komt het nog tot een procedure. Justitie onthoudt zich daarom van een inhoudelijke reactie.

Het beslag van Salmond op de servers is inmiddels vervallen. Momenteel ligt enkel nog beslag van BREIN op de servers.

Update 21.04.2011 - De betrokken partijen hebben een regeling getroffen die het conflict over de Swan servers beëindigt. Het laatste aanbod van BREIN is geaccepteerd door de eigenaar van de servers waarop Swan draaide. In het kader daarvan wordt alle illegale content van de servers gewist. De schone servers worden weer ter beschikking gesteld aan de eigenaar die een onthoudingsverklaring met dwangsom ondertekent. Tevens geeft de eigenaar alle hem beschikbare gegevens omtrent Swan aan BREIN af. Hij onderneemt geen actie tegen BREIN of Worldstream. BREIN betaalt de kosten van de actie en ziet af van schadevergoeding. Er wordt over en weer geen aangifte gedaan. Momenteel ligt er enkel nog beslag van BREIN op de servers. Dat beslag werd onlangs verlengd.

Update 09.05.2011 - In totaal zijn 96 harde schijven gewist door Digijuris. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt door een deurwaarder. Er stond ongeveer 180 terabyte aan inbreukmakende data op de schrijven. De servers staan nu ter beschikking van Salmond.

« Ga terug naar de hoofdpagina