logo

Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Gepubliceerd op 17/11/2010 om 15:00 | Link
Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD 'spots' genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke 'spots' weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD.

In de aanhangige bodemprocedure eist BREIN dat FTD haar illegale dienst staakt. Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt, wordt zonder toestemming van de rechthebbende aangeboden. Desondanks laat FTD verwijzingen naar evident illegaal aanbod toch willens en wetens toe op haar dienst. 'Indien FTD een legale dienst zou willen aanbieden dan zou zij vooraf moeten controleren waar haar 'spots' naar verwijzen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Dat is ook zo in de bodemprocedure tegen Mininova bepaald. FTD weigert dat en dus moet zij stoppen.' Het gaat in de bodemprocedure dus niet om een enkele titel maar om alle content van aangeslotenen van BREIN.

'FTD staat vol met verwijzingen naar illegaal aanbod van films, muziek, games en digitale boeken. Daarom is het jammer dat we nog even op de uitspraak van de Rechtbank moeten wachten,' zegt Kuik. 'Ondertussen kunnen benadeelde rechthebbenden FTD sommeren 'spots' naar hun titels te verwijderen. Volgens de uitspraak van het Hof Den Haag zullen zij daar aan moeten voldoen.'

« Ga terug naar de hoofdpagina