logo

P2P dienst LimeWire veroordeeld

Gepubliceerd op 27/10/2010 om 15:00 | Link
†De Federale Rechtbank te New York heeft de illegale dienst LimeWire, die ook in Nederland zeer populair is, veroordeeld haar inbreukmakend handelen permanent te staken. LimeWire is schuldig bevonden aan auteursrechtinbreuk, het opzettelijk aansporen daartoe en aan oneerlijke mededinging.†LimeWire is gebaseerd op het peer-to-peer protocol Gnutella en vooral populair als dienst om illegaal aanbod van muziek (losse nummers en albums) te downloaden. Aldus eigen schattingen werden meer dan 3 miljard nummers per maand uitgewisseld via LimeWire. Hiervan is 98,8 %illegaal. De Amerikaanse rechter stelt o.m. vast dat LimeWire overwegend gebruikt wordt om inbreuk te plegen en LimeWire haar gebruikers daartoe opzettelijk aanspoort. LimeWire is zich bewust van de massale inbreuk gepleegd door haar gebruikers en heeft nagelaten daar serieus iets tegen te doen. Het business model is gebaseerd op massale auteursrechtinbreuk. De Rechtbank stelt verder vast dat de inbreuk verder reikt dan alleen het aantal door haar gebruikers gedownloade nummers omdat deze downloads op hun beurt weer illegaal worden uitgewisseld met exponentiŽle gevolgen. De rechthebbenden lijden onherstelbare schade omdat LimeWire waarschijnlijk niet in staat zal zijn deze te vergoeden en ook zo stelt de Rechtbank expliciet vast omdat een hele generatie van gebruikers, gewend is geraakt aan het gratis downloaden, in plaats van te betalen voor muziek.†LimeWire is nu veroordeeld haar inbreukmakend handelen te staken en dient alles in het werk te stellen om het inbreukmakend handelen van haar gebruikers te stoppen. Zo moet zij haar software aanpassen en onder meer een filter installeren die op tekst (artiest en song titel) filtert en fingerprinting technologie toepassen die auteursrechtelijk beschermde muziek kan identificeren en blokkeren zoals deze wordt aangeboden door partijen als Audible Magic.†Deze rechtszaak is een doorbraak in de strijd tegen illegale muziekdiensten in de Verenigde Staten. De uitkomst is vergelijkbaar met het Nederlandse vonnis in de Mininova zaak. Ook daar ging het om een zakenmodel dat was gebaseerd op overwegend illegaal aanbod en verplichtte de rechter een effectief filtersysteem toe te passen op basis van titellijsten. Een notice & takedown procedure disculpeert in zon geval niet.†Op dit moment is het niet meer mogelijk gebruik te maken van LimeWire. Na opstarten van het systeem krijgen gebruikers automatisch een legal notice dat LimeWire gestopt is en het zonder toestemming uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal illegaal is.

« Ga terug naar de hoofdpagina