logo

Zitting blokkeringsactie The Pirate Bay

Gepubliceerd op 29/06/2010 om 15:00 | Link
Gisteren diende de rechtszaak waarin BREIN de rechter vraagt Ziggo te gebieden de toegang van haar abonnees tot de website The Pirate Bay te blokkeren. De rechter doet op 19 juli 2010 uitspraak. BREIN heeft de zaak aangespannen omdat The Pirate Bay zich ontrekt aan de wet en weigert te voldoen aan een Nederlands vonnis dat zij alle links naar illegaal aangeboden films, games en muziek moet verwijderen. De site blijft vanuit het buitenland actief en haar beheerders houden zich schuil. De wet biedt in zo een geval de mogelijkheid om van een ISP te eisen de site ontoegankelijk te maken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Ook hosting providers die de site onderdak bieden, moeten de site ontoegankelijk maken. Dat is ook gebeurd maar de site ontwijkt dit door steeds van hosting provider te wisselen. Daarom vraagt BREIN nu een gebod tot blokkering van de site door access provider Ziggo die haar abonnees toegang tot de site verleent.Collega access provider Xs4all heeft zich in deze zaak aan de zijde van Ziggo gevoegd. Zij vindt dat er sprake is van internetcensuur, dat access providers niet aansprakelijk zijn omdat zij enkel doorgeven en de site geen onderdak verlenen en dat het probleem van illegaal aanbod opgelost moet worden door legaal aanbod door de rechthebbenden zelf. Er is geen sprake van censuur, zegt Kuik. De site gaat over illegaal aangeboden materiaal zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken die je als consument ook gewoon tegen betaling kunt krijgen, vaak ook als download. Het weinige legale aanbod dat er op staat is ook elders te verkrijgen. De site houdt zich niet aan de wet en niet aan het rechterlijk vonnis om haar onrechtmatige misbruik te staken. Er is niet zoiets als een recht op toegang tot een illegale site.ISPs die de site onderdak geven of toegang tot de site verlenen zijn in beginsel niet zelf aansprakelijk voor de schade die de illegale site veroorzaakt maar je mag wel van hen verlangen dat zij de site ontoegankelijk maken. Het gaat er juist om dat legaal aanbod een kans krijgt maar nu komt dit niet uit de verf precies omdat illegale sites zoals The Pirate Bay ongehinderd hun gang kunnen gaan, aldus Kuik. 'ISP's blijven er op hameren dat zij niet aansprakelijk zijn maar dat doet niet er niet toe, het punt is dat de wet daarnaast de mogelijkheid biedt om een verbod te vragen tegen toegang tot deze evident illegale site.'Overigens stelde Xs4all tijdens de zitting dat The Pirate Bay geen onrechtmatige site is en dat blokkering van toegang tot de site neerkomt op afsluiting van internetgebruikers. BREIN stelt dat filteren van informatieverkeer, Deep Packet Inspection en afsluiten van verbindingen ten onrechte over een kam wordt geschoren met het simpele blokkeren van toegang tot één illegale site. Ziggo stelde dat blokkeren niet proportioneel is omdat het weliswaar eenvoudig is toe te passen maar ook relatief gemakkelijk zou zijn te omzeilen.  Xs4all stelde dat blokkering juist niet eenvoudig toepasbaar is en dat het om afsluiting van alle gebruikers zou gaan. BREIN wees er op dat het TNO rapport dat Ziggo indiende, zegt dat blokkering van toegang tot een site technisch eenvoudig is uit te voeren. BREIN stelt dat blokkering een drempel opwerpt die gebruikers er in de praktijk van weerhoudt om naar de site te gaan. Ziggo en Xs4all bestrijden dat maar vinden tegelijkertijd dat de maatregel de onaanvaardbare consequentie zou hebben dat gebruikers de site niet meer zouden kunnen bezoeken. Het blijft tegenstrijdig dat ISPs enerzijds roepen dat een blokkade niet werkt en anderzijds dat het een onaanvaardbare beperking van de vrijheid van meningsuiting is, zegt Kuik. Saillant detail was dat Ziggo zei dat zij wel de naam, adres en woonplaatsgegevens van inbreukmakende gebruikers wil afstaan maar dat het haar te ver gaat om deze site af te sluiten. Het is mij een raadsel waarom Ziggo liever wil dat BREIN individuele gebruikers aanpakt dan de toegang blokkeren tot de grootste illegale site waar die gebruikers het illegale product vandaan halen, zegt Kuik.Om tegemoet te komen aan bezwaren van met name Xs4all, die zich op het laatste moment gevoegd had, dat de oorspronkelijke vordering te ruim zou zijn, had BREIN die daarna nader gepreciseerd. De ISP's maakten bezwaar dat dit zo laat was ingediend (sic) en deden alsof het een uitbreiding van de vordering zou zijn. BREIN ging akkoord dat zij tot uiterlijk 1 juli de tijd krijgen de lijst van IP adressen te controleren. Xs4all beweerde ter zitting dat een van de IP-adressen van The Pirate Bay een andere site zou huisvesten, hetgeen direct door BREIN ontkracht werd. BREIN merkte op dat het niet is uitgesloten dat The Pirate Bay andere sites op haar eigen IP-range zal toelaten maar dat zowel The Pirate Bay als die sites zelf daarmee het voorspelbare risico zouden nemen dat zij worden afgesloten of dat toegang tot het IP-nummer wordt geblokkeerd.Tot slot toonde de raadsman van Ziggo een mp3 speler en stelde hier gaat het om, mensen willen muziek meenemen.  Dat is natuurlijk prima maar waarom zou daar het illegale The Pirate Bay beschikbaar hoeven te blijven?, vraagt Kuik zich af.  Consumenten kunnen Spotify gebruiken, iTunes of een van het dertigtal andere legale download of streaming diensten. Bovendien gaat het niet alleen om muziek maar ook om films, games en boeken. Legaal aanbod maakt echter geen kans als illegale aanbieders zoals The Pirate Bay de hand boven het hoofd wordt gehouden.Inmiddels heeft BREIN ook een dagvaarding uitgebracht aan Ziggo en Xs4all voor een bodemprocedure over deze kwestie. Dat is gebruikelijk om een eventueel verbod door de voorzieningenrechter in Kort Geding permanent te maken.Zie ook: http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=217 en http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=207BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars. Uitgevers, producenten en distributeurs van film, televisie series, muziek, games, interactieve software en digitale boeken tegen ernstige inbreuk en misbruik van hun werk.

« Ga terug naar de hoofdpagina