logo

Rechter Amsterdam: ‘faciliteren van inbreuk is ook inbreuk’

Gepubliceerd op 22/10/2008 om 15:00 | Link
   De Amsterdamse rechter in Kort Geding bepaalde vorige week dat een website die haar bezoekers fotos van beroemdheden laat plaatsen, het initiatief tot doorgeven van informatie neemt. De foto site komt niet in aanmerking voor de beperking van aansprakelijkheid die voor Internet Service Providers geldt en moet maatregelen treffen ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Aangezien het om fotos van beroemdheden gaat, is het aannemelijk dat die auteursrechtelijk beschermd zijn en moet de site controleren of de plaatser van de foto daar toestemming voor heeft. De zorgplicht om inbreuk te voorkomen, ligt aan de kant van de site en niet bij de auteursrechthebbende.  Vzr. rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, KG ZA 08-1710 Pee/BB, Bruno press B.V. / Imgage Media & Televisie B.V.  zie ook: http://www.boek9.nl/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/Boek9%20/Boek%209%20Uitspraken/Auteursrecht/Bruno%20press%20-%20Image%20media.pdf  De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 16 oktober 2008 geoordeeld dat een websitehouder die aan haar bezoekers de gelegenheid geeft tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers neemt. De websitehouder stelt dat fotos niet door haarzelf, maar door bezoekers op de site zijn geplaatst, maar dat mag niet baten. De websitehouder kan dus geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Het is aan de sitehouder om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen aldus de voorzieningenrechter.  Image Media & Televisie B.V. (hierna IMT) is houder van de domeinnaam showbiznewz.nl en geeft aan de bezoekers van haar website de gelegenheid om (portret)fotos van (internationale) beroemdheden te plaatsen. Bruno Press exploiteert, als exclusieve vertegenwoordiger in Nederland van buitenlandse agentschappen, een databank met duizenden fotos van internationale beroemdheden. Op showbiznewz.nl zijn fotos geplaatst die Bruno Press als rechthebbende in Nederland op de markt brengt. Kern van het geschil is of IMT als houder van de website showbiznewz.nl verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat door haar bezoekers van die site in strijd met rechten van derden erop wordt geplaatst.  De voorzieningenrechter oordeelde dat IMT, door (aan haar bezoekers) de gelegenheid te geven tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de betreffende fotos het geval was zoals IMT heeft erkend, ook inbreuk maakt op dat auteursrecht. IMT is in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft IMT grotendeels van haarzelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van fotos. Bij het type fotos dat op haar website wordt geplaatst, (portret)fotos van (internationale) beroemdheden, dient IMT erop bedacht te zijn dat er auteursrecht op de fotos rust. IMT kan er daarbij niet zondermeer vanuit gaan dat de voor haar onbekende bezoeker die een foto op die website plaatst, ook de rechthebbende van die foto is. Bij de afweging van belangen van IMT, tegenover het belang van Bruno Press bij handhaving van (de waarde van) haar auteursrecht ligt de zorgplicht aan de kant van IMT en niet bij de auteursrechthebbende.  

« Ga terug naar de hoofdpagina