Home Nieuws Mininova schiet mis met vordering tegen kamerleden

Mininova schiet mis met vordering tegen kamerleden

Mininova beweert dat de mening van kamerleden over hun website de rechter zou kunnen beïnvloeden in de zaak die BREIN tegen Mininova heeft aangespannen en wil hen daarom het zwijgen opleggen. Afgezien van de vraag of het wenselijk is kamerleden de mond te snoeren, zijn de grieven van Mininova opnieuw een poging om de aandacht van de kern van de zaak af te leiden.
Het rapport Auteursrechten signaleert dat er sites zijn, zoals onder andere Mininova, die structureel links naar ongeautoriseerde content aanbieden en daar hun commerciële zakenmodel op baseren zonder dat de benadeelde auteurs er een cent aan verdienen. Het rapport beveelt aan dat personen of bedrijven die zoiets doen aansprakelijk of strafbaar zijn.
De voornaamste grief van Mininova is dat het rapport miskent dat Mininova een klachtenprocedure heeft, een zogenaamde Notice & Take Down of NTD. Het is in de rechtszaak zonneklaar dat Mininova een NTD beleid heeft. Dat is de vraag dan ook niet. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat erover dat een NTD niet werkt bij structureel misbruik. Dan is preventief toezicht nodig. Dat moet Mininova op eigen kosten uitvoeren.
Mininova moet met andere woorden effectieve maatregelen nemen om dat structurele misbruik te voorkomen en kan die verantwoordelijkheid voor haar eigen zakenmodel niet op de benadeelde rechthebbenden afschuiven. Een NTD is onvoldoende want die helpt alleen bij incidentele inbreuk of misbruik. Bovendien voorkomt een NTD op zich niet dat links naar illegale titels net zo snel weer terug geplaatst kunnen worden.
Ook de overige beweringen van Mininova in haar vordering tegen de kamerleden slaan de plank mis.
De ontkenning dat het op Mininova structureel om illegale content gaat, kan eenvoudig ontkracht worden door de Search Cloud van Mininova zelf te controleren. Die laat visueel zien welke titels de gebruikers het meest opvragen en dat betreft vrijwel uitsluitend content die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden. Maar ook verder rondneuzen op de site maakt duidelijk dat het om evident illegale content gaat zoals de nieuwste TV-series, films, muziek en games, die legaal alleen tegen betaling beschikbaar zijn. Het commentaar bij de torrents (links) maken duidelijk wat de inhoud is en zowel Mininova als haar klanten weten waar ze mee bezig zijn. Met haar NTD doet Mininova weliswaar meer dan The Pirate Bay die klachten geheel aan haar laars lapt, maar een kijkje op de site laat zien dat een NTD verre van voldoende is om structureel misbruik te voorkomen.
Tevens is duidelijk dat Mininova toezicht kan houden en al toezicht houdt. Zo worden links naar bijvoorbeeld porno en fake links verwijderd door de moderators van Mininova. Die moderators zijn vrijwilligers die de regels van Mininova handhaven en onder het uiteindelijke toezicht staan van de administrators. Dat zijn de eigenaren van Mininova. Dergelijk toezicht zou in principe ook op links naar klaarblijkelijk ongeautoriseerde content toegepast kunnen worden.
BREIN juicht toe dat Mininova met de Motion Picture Association een beperkte test doet met preventief filteren. Ook dat toont aan dat het dus wel kan. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat om wie er voor dat preventief filteren moet betalen. De rechthebbenden vinden dat dit de verantwoordelijkheid van Mininova is: ‘haar site, haar zaak, haar taak’. Mininova is het daar duidelijk niet mee eens. De rechter heeft gezegd op 15 juli uitspraak te willen doen.