Home Nieuws Laatste horde genomen: de DSM richtlijn definitief aangenomen

Laatste horde genomen: de DSM richtlijn definitief aangenomen

Afgelopen maandag heeft ook de Raad van Ministers de tekst goedgekeurd van de richtlijn voor Auteursrecht in de Digital Single Market (de DSM Richtlijn) die door het Europese Parlement is aangenomen. Na de officiële bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de EU op 22 mei aanstaande hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Je vindt de tekst hier.

Deze richtlijn verruimt de online toegang tot auteursrechtelijk beschermd werk en verbetert de rechtspositie van rechthebbenden ten opzichte van online uitbaters van hun werk, hetgeen tot een betere beloning moet leiden. Een leesbare uitleg en antwoord op veelgestelde vragen vindt je hier.

Memes blijven toegestaan.

17 is de nieuwe 13

De meeste aandacht in de totstandkoming van deze nieuwe auteursrechtrichtlijn ging uit naar artikel 13, nu artikel 17. Dat artikel bepaalt dat online diensten die toegang geven tot grote hoeveelheden door gebruikers geüploadde auteursrechtelijk beschermd materiaal een licentie (toestemming) nodig hebben van de rechthebbenden daarop. Deze vorm van online exploitatie heeft er behoorlijk ingehakt bij de traditionele vormen van exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken en is bijzonder lucratief gebleken voor de uitbaters terwijl die slechts een schijntje van hun inkomsten met makers en rechthebbenden deelden. De nieuwe regeling was nodig om zulke diensten, bijvoorbeeld YouTube, te bewegen tot een rechtvaardiger verdeling van de enorme inkomsten die zij verwerven met het aanbieden van toegang tot bijvoorbeeld muziek.

Licentie of Notice and Take Down en Stay Down

Bij gebreke aan een licentie moeten dergelijke diensten effectieve maatregelen nemen om uploads van auteursrechtelijk beschermde werken te verwijderen en te voorkomen. Dit kan geautomatiseerd door middel van fingerprinting technologie zoals in het content-ID systeem dat bij YouTube in gebruik is. Nieuwe kleine ondernemingen moeten ook een licentie vragen en ongeautoriseerde bestanden prompt verwijderen na melding. Een verplichting tot het voorkomen van nieuwe uploads geldt daar niet voor.

Wat piraterij was, blijft piraterij

Overigens worden inbreukmakende of inbreuk faciliterende diensten, groot of klein, hierdoor niet opeens legaal. In overweging 62 bepaalt de richtlijn dat de uitzonderingen op aansprakelijkheid niet van toepassing zijn op diensten die zich voornamelijk richten op het plegen of faciliteren van inbreuk.

Memes forever

Het uploaden van memes en andere door gebruikers aangemaakte inhoud zoals citaten, commentaren, recensies, karikaturen, parodieën en pastiches (zoals GIF’s en dergelijke) is specifiek toegestaan.