Home Nieuws KPN bevolen illegale streamingsites te blokkeren

KPN bevolen illegale streamingsites te blokkeren

Op verzoek van Stichting BREIN heeft de Rechtbank Rotterdam KPN bevolen twee grote illegale streamingplatforms te blokkeren voor haar klanten. BREIN heeft conform het convenant [1.] alle overige Nederlandse access providers gevraagd hetzelfde te doen. Het gaat om Lookmovie en Flixtor die ongeautoriseerd films en series, waaronder Nederlandse of met Nederlandse ondertitels, gratis ter beschikking stellen. Gebruikers kunnen tegen betaling een premium account krijgen, waardoor zij geen advertenties hoeven te kijken, een grotere keuze hebben en beschermde content kunnen aanvragen. Het gaat om de 25 hoofddomeinen en tientallen proxy en mirror sites.

Het vonnis is hier te lezen.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de platforms Lookmovie en Flixtor op grote schaal auteursrechtinbreuk en inbreuken op naburige rechten plegen. Door het volgen van het stappenplan uit het convenant heeft BREIN voldaan aan de subsidiariteitsmaatstaf. Ook is voldaan aan de dubbele voorwaarde van het UPC Telekabel Wien arrest van het HvJEU.[2.] De blokkade verhindert toegang tot illegale content of bemoeilijkt deze toegang terwijl toegang tot legale informatie niet wordt geblokkeerd.

KPN voerde tevergeefs verweer tegen de vordering van BREIN. Aldus KPN zou het blokkeren van websites geen effectieve maatregel zijn omdat de websites beschikbaar blijven, de inbreuk makende handelingen doorgaan en blokkades kunnen worden omzeild. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet. Het afsluiten van de toegang heeft tot gevolg dat de toegang tot de beschermde werken via die adressen wordt verhinderd. Zoals ook BREIN erkent, is een blokkade niet 100% waterdicht, omdat sommige internetgebruikers omwegen zullen vinden zoals gebruik van een VPN om toch bij geblokkeerde websites te komen. Dit neemt niet weg dat de blokkade zoals door BREIN gevorderd voldoende effectief is. Ook KPN’s argument dat de rechthebbenden zouden moeten inzetten op legaal aanbod en voorlichting haalt het niet.

De door BREIN gevraagde maatregelen worden als redelijk beoordeeld; de vrijheid van ondernemerschap van KPN wordt niet onredelijk beperkt. Ook het verweer dat de blokkering van proxy’s en mirrors te ruim zou zijn, wordt afgewezen: KPN voert inmiddels al enkele jaren blokkades door en dit heeft niet tot problemen in de uitvoering geleid. Het gaat om websites met eenzelfde of vrijwel identieke inhoud en zolang deze een evident inbreukmakend karakter hebben. De Nederlandse rechtspraak en het convenant staan een dynamisch blokkeerbevel toe. Het is niet doeltreffend en proportioneel als BREIN zich bij elke nieuwe proxy of mirror weer tot de rechter zou moeten wenden. KPN heeft in het verleden laten zien dat blokkades binnen een uur kunnen worden doorgevoerd. De verzochte termijn van vijf dagen is dan ook redelijk.

[1.] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D41853&did=2021D41853
[2.] Hof van Justitie van de Europese Unie 27 maart 2014 (UPC Telekabel Wien), ECLI:EU:C:2014:192