Home Nieuws Kort verslag BREIN van de tweede termijn Algemeen Overleg Auteursrecht van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Kort verslag BREIN van de tweede termijn Algemeen Overleg Auteursrecht van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Op 7 december vond de tweede termijn plaats van het Algemeen Overleg Auteursrecht van Tweede Kamerleden met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid. Zie http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=239 voor het verslag van BREIN over de eerste termijn die op 30 november plaats vond. Hoewel er meerdere auteursrecht onderwerpen aan de orde zijn, spitst BREIN zich toe op de handhaving tegen illegaal aanbod.
Met betrekking tot de verschillende standpunten omtrent handhaving was er niet veel verschuiving. Wel stelde de staatssecretaris de Kamer nog nadrukkelijker voor de keuze tussen óf handhaven óf een heffing. Niet iedereen wil die keuze maken met als gevolg dat de staatssecretaris ruimte krijgt om zijn voorstel nader uit te werken. BREIN merkt hierbij op dat in een aantal andere Europese landen handhaving en heffing naast elkaar bestaan.

D66 diende een notitie in over het zogeheten ‘radiomodel’ licentiëren van internet. D66 verwerpt downloaden van illegaal aanbod maar wil er pas kritisch naar kijken als er voldoende legaal aanbod is en ziet de ‘radiomodel’ licentie als een tussenoplossing. De staatssecretaris zei toe er binnenkort schriftelijk op te reageren. Twee partijen, VVD en CDA, zijn voor het onrechtmatig maken van downloaden uit evident illegale brom mits er voldoende bescherming komt voor consumenten. De SP haalde aan dat zij een positief bericht kreeg van BREIN dat die niet de gebruikers maar de illegale platforms wil aanpakken. De SP lijkt af te wachten waar de staatssecretaris mee gaat komen: als handhaving niet blijkt te kunnen dan moet een heffing maar. De PvdA lijkt ook afwachtend, zij wil wel meer legaal aanbod maar niet kiezen voor handhaving en ook niet voor een heffing. De PVV en GL zijn tegen. De PVV wil meer legaal aanbod zonder handhaving tegen illegaal aanbod en geen heffing, GL wil wel een heffing.

In het voorjaar 2012 komt de staatssecretaris met een voorontwerp over civielrechtelijke handhaving tegen downloaden uit illegale bron waarover dan een consultatie volgt. De staatssecretaris denkt aan een drempel voor illegaal downloaden in de vorm van een schadebedrag: erboven is het vermoedelijk onrechtmatig behoudens tegenbewijs en eronder is het vermoedelijk niet onrechtmatig behoudens tegenbewijs.

BREIN benadrukt dat het voor de groei en bloei van legaal aanbod op internet nodig is dat de illegale ‘internetwinkels’ gesloten kunnen worden. Daarvoor is nodig dat naast het ongeautoriseerd uploaden ook het ongeautoriseerd downloaden van andermans werk een inbreuk op diens auteursrecht is. Dat is al zo voor software en games en dat zou uitgebreid moeten worden naar films, muziek en boeken. Het punt is dat internetplatforms als die enkel downloaden van illegaal aanbod faciliteren in principe niet illegaal zijn tenzij ze ook uploaden aanmoedigen. Dat hun bestaan van het illegaal aanbod afhangt is blijkbaar niet voldoende om ze af te kunnen sluiten. Zelfs The Pirate Bay probeert zich te verschuilen achter het argument dat gebruikers het uploaden uit kunnen zetten. Dat is een onhoudbare situatie en daar moet verandering in komen wil ook in Nederland het legaal aanbod verder groeien. Het marktaandeel van digitaal muziekaanbod in Nederland loopt ver achter bij de rest van (West) Europa en Amerika terwijl er in Nederland meer digitale muziekplatforms zijn.

Legaal gebruik moet weer de norm worden voor de consument en internetwinkels die voor hun bestaan van illegaal aanbod afhankelijk zijn moeten worden gesloten zonder zich te kunnen verschuilen achter het argument dat downloaden van illegaal aanbod is toegestaan.

Voor het Kerstreces komt de staatssecretaris ook met een aantal technische verbeteringen voor het wetsvoorstel Toezicht op Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) en met de aankondiging van de invulling van een AMvB over transparantie, bestuursstructuur en normering topinkomens bij CBO’s. Begin 2012 komt hij met een wetsvoorstel auteurscontractenrecht en eind februari met een reactie op een rapport over zogeheten Fair Use uitzonderingen op het auteursrecht.