Home Nieuws Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Vorige week voerde de politie in Duitsland, Zwitserland en Hongarije een
actie uit tegen twee ‘top sites’ die door twee ‘release groepen’
gebruikt werden om illegaal films te verspreiden. Naast inbeslagname van
servers in datacentra in Zwitserland en Hongarije, werden in Duitsland
de woningen van zeven verdachten doorzocht.  Release groepen maken
illegale kopieën van films, bijvoorbeeld door daar clandestien opnamen
van te maken in een bioscoop, en zetten die vervolgens op zogeheten top
sites waarvandaan ze verder op internet en usenet verspreid worden. De
verdachten in deze zaak worden verantwoordelijk geacht voor de illegale
verspreiding van tenminste 2500 films. De buitenlandse servers waren op
valse naam gehuurd. De zaak werd in 2009 door de bestrijder van
auteursrecht inbreuken GVU aan het rollen gebracht.
In Duitsland worden films nagesynchroniseerd, vandaar dat er illegaal opnamen in Duitse bioscopen worden gemaakt. Piraten kunnen de films immers niet zelf nasynchroniseren. In Nederland worden zelfgemaakte ondertitels toegevoegd aan illegale opnamen die in het buitenland van de originele versie worden gemaakt. Van Nederlandse films worden meestal pas illegale kopieën verspreid als ze legaal op internet, kabel of DVD worden uitgebracht. De film De Heineken Ontvoering werd wel illegaal in de bioscoop opgenomen en op het internet gezet. Doordat de kwaliteit van die illegale opname erg slecht is, lijkt het effect op het bioscoopbezoek minder groot. Het grootste effect van de illegale verspreiding van films is op de Video-On-Demand diensten op kabel en internet en op de verkoop en verhuur van DVD’s. Dat effect is ernstig doordat ongeveer de helft van de financiering van films moet worden opgebracht door de exploitatie buiten de bioscoop. De verdere ontwikkeling van online platforms is alleen mogelijk als illegale platforms op internet de pas kan worden afgesneden.

BREIN richt zich voornamelijk op het ontoegankelijk maken van platforms die structureel toegang tot illegale digitale kopieën organiseren en profiteren van de illegale activiteiten van release groepen en top sites.  Daarnaast kijkt BREIN vanzelfsprekend ook naar de activiteiten van release groepen en top sites in Nederland. Aangezien die zich ‘ondergronds’ bewegen, vergt dat veel inspanning. Enkele jaren geleden werden ook in Nederland enkele release groepen opgerold. Sindsdien haalt BREIN regelmatig top sites offline die in Nederland gehost worden zoals eerder dit jaar ’s werelds grootste illegale top site Swan.

“De aanpak van inbreuk faciliterende websites blijft het belangrijkst”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Dat zijn de illegale winkels op internet waar gebruikers toegang tot ongeautoriseerde content verkrijgen. Wij moeten die winkels kunnen sluiten en als ze naar malafide hosting providers in het buitenland verhuizen dan moet de toegang geblokkeerd kunnen worden. Deze sites zijn ordinaire helers van illegale kopieën van films, boeken, games en muziek. Daarom vragen wij dat het downloaden van evident illegaal aanbod onrechtmatig wordt gemaakt, net zoals voor software en games geldt.”