Home Nieuws Integrale marktcontrole Katwijk

Integrale marktcontrole Katwijk

Gisteren werkte BREIN mee aan een integrale controle op een braderie in Katwijk. Deelnemers aan de controle waren onder andere de Belastingdienst, Stichting Namaakbestrijding en de FIOD-ECD . BREIN heeft de hele braderie, waar in totaal ongeveer 150 kramen stonden, gecontroleerd maar geen illegaal product aangetroffen.
Nagenoeg ieder weekend controleert BREIN een of meerdere markten en beurzen in het land. Tijdens de zomermaanden, waarin veel braderieën plaatsvinden, en in de winterse cadeauperiode rond Sinterklaas en kerst wordt het aantal controles op markten en beurzen geïntensiveerd.  Het aanbod van illegale kopieën is in Nederland relatief laag. Via  het structureel uitvoeren van controles en het nemen van civielrechtelijke acties tegen aanbieders van illegale waren, beoogt BREIN dit zo  te houden.