Home Nieuws Illegale uploaders opgelet: BREIN gaat u via uw IP-adres identificeren en aanspreken

Illegale uploaders opgelet: BREIN gaat u via uw IP-adres identificeren en aanspreken

Het beleid van BREIN is primair gericht op civielrechtelijke handhaving
tegen illegaal aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken zoals,
muziek, films, series, boeken en games. Naast actie tegen illegale
diensten die structureel toegang tot ongeautoriseerde content
faciliteren en bevorderen, onderneemt BREIN ook actie tegen uploaders
die als bron fungeren voor dergelijke diensten. “Dit kunnen frequente
uploaders zijn maar ook uploaders die minder vaak voorkomen maar wel
steeds met recent product. Het gaat niet alleen om uploaders van films
en series op torrent sites en popcorn time maar ook om uploaders van
boeken, muziek en games”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
Schikkingsvoorstellen bedragen duizenden euro’s
 
Zulke uploaders krijgen een schikkingsvoorstel voorgelegd waarin naast een onthoudingsverklaring met boeteclausule voor de toekomst, ook een tegemoetkoming in kosten en schade wordt verlangd. De hoogte daarvan hangt af van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke situatie van de inbreukmaker. Het afgelopen jaar is een tiental van dergelijke uploaders geïdentificeerd. De schikkingsbedragen liepen op tot 12.500 euro. “Het uploaden van een recente film of aflevering van een TV serie kan je in principe al enkele duizenden euro gaan kosten”, zegt Kuik. “Als er niet geschikt wordt, dan stappen we naar de rechter en vorderen we volledige schade en kosten.”
 
IP-adressen verwerken voor afgifte van persoonsgegevens
 
Voorheen was de identificatie van uploaders meer een kwestie van standaard digitaal detectivewerk maar nu start BREIN met een systeem waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen eerste en/of grote uploaders van recente titels kunnen worden geïdentificeerd. “Naast uploaders die bestanden steeds als eerste aanbieden en de torrents daarvan publiceren richt BREIN zich nu dus ook op gebruikers die opvallend vaak bestanden delen”, aldus Kuik.

Dit nieuwe systeem is vorig jaar door BREIN gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) en is in het meldingenregister te vinden onder nummer 1597239. Na onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens begin dit jaar de verwerking van persoonsgegevens door BREIN rechtmatig beoordeeld. Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 januari 2016
(zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/bekendmaking-besluit-voorafgaand-onderzoek-stichting-brein met bijgevoegde stukken).

Voor het verkrijgen van persoonsgegevens zal een beroep worden gedaan op ISP’s.  Die moeten volgens de rechtspraak een belangenafweging maken maar verlangen in de regel een rechterlijk bevel. In geval van ernstige inbreuk vormt het verkrijgen van zo’n bevel in principe geen belemmering.
 
“Wij kondigden al eerder aan de aanpak van uploaders uit te gaan breiden op basis van de verwerking van IP-adressen. Het wachten was op de rechtmatigheidsverklaring van de AP. We hebben het proefdraaien inmiddels achter de rug en beginnen nu met verzamelen van IP-adressen en bewijs. Notoire uploaders adviseer ik dan ook nog eens goed na te denken, een gewaarschuwd mens telt immers voor twee”, aldus Kuik.
 
Verschuilen achter VPN geen oplossing

Illegale diensten raden gebruikers veelal aan zich achter VPN te verschuilen en regelen het gebruik daarvan of bieden die zelfs te koop aan. “Illegale uploaders die zich achter VPN verschuilen, moeten bedenken dat die geen volkomen bescherming bieden tegen identificatie. VPN-diensten kunnen zien wat je doet, je loopt een veiligheidsrisico en het is niet uitgesloten dat je alsnog geïdentificeerd wordt, hetgeen je dan op een hogere ‘boete’ kan komen te staan”, zegt Kuik. “Gebruikers die betalen voor hun VPN zouden zich moeten afvragen of ze hun geld niet beter kunnen gebruiken om legaal aanbod te steunen in plaats van illegaal aanbod. Uiteindelijk draait het allemaal om goede nieuwe content. Die kan niet gemaakt worden als het niet betaald wordt. Illegale diensten helpen daar niet aan mee.”