Home Nieuws Illegale aanbieders van links, spots en bestanden schikken met BREIN

Illegale aanbieders van links, spots en bestanden schikken met BREIN

Afgelopen dagen haalde BREIN de laatste van in totaal zeven recente schikkingen binnen bestaande uit een onthoudingsverklaring met boetebeding en een tegemoetkoming in kosten. Het boetebeding is 500 euro per dag(deel) of per inbreuk en de tegemoetkomingen liepen op tot 2000 euro. Het illegale aanbod betrof vier Usenet uploaders/spotters van muziek, films, series, ebooks en strips plus drie illegale aanbieders van ebooks waarvan twee op Facebook en een op Marktplaats. Het aanbod varieerde van enkele tientallen tot honderden beschermde werken.

Een van de illegale aanbieders stelde dat hij enkel (illegale) uploads op Usenet had ‘gespot’ en op een ‘nzb’ link site had gedeeld en meende dat dit niet illegaal zou zijn. Dat is onjuist: een ‘spot’ is een verwijzing die is te vergelijken met een link en in het GS Media arrest uit september 2016 oordeelde de hoogste Europese rechter (HvJEU) dat linken naar ongeautoriseerd geplaatste bestanden inbreuk maakt. Overigens werd het voor die tijd door de Nederlandse rechter ook wel een onrechtmatige daad geacht vanwege strijd met wat maatschappelijk zorgvuldig gedrag is.

Ook het delen van ‘spots’ van ongeautoriseerde content op internet maakt inbreuk

In de usenet zaken die nu speelden, ging het om uploaders/spotters van ongeautoriseerde bestanden op usenet en verwijzingen (‘spots’) naar zulke bestanden op ‘nzb’ link sites die het zoeken en downloaden van bestanden van usenet vereenvoudigen. Omdat usenet voor kleine tekstbestanden is gemaakt, moeten grote bestanden namelijk in tekst worden omgezet en opgeknipt in ‘articles’. Die moeten allemaal worden gevonden, gedownload, weer aan elkaar geplakt en terug geconverteerd worden. CommerciĆ«le usenet providers verkopen abonnementen voor toegang tot hun servers en die vinden juist aftrek vanwege het omvangrijke illegale aanbod van populaire entertainment content daarop. Usenet providers hebben dan ook belang bij link sites met hun spotters en uploaders, die trouwens vaak een en dezelfde persoon zijn.

Zie verder HvJEU 8 September 2016, Zaak C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644, Sanoma/GS Media

BREIN bestrijdt illegaal aanbod op internet en off line, behalve evident illegale platforms die structureel (links naar) illegale bestanden beschikbaar stellen, betreft dit ook grote en frequente uploaders van bestanden en posters van links. Omdat deze partijen anoniem plegen te opereren wordt hierbij ook de medewerking van tussenpersonen gevraagd en zonodig gevorderd. Behalve zogenoemde ’take down en stay down’ (verwijderen en verwijderd houden), kan het daarbij ook om afgifte van bedrijfs- of persoonsgegevens gaan om herhaling te voorkomen. Daarvoor is belangrijk dat die door de betreffende tussenpersonen worden geverifieerd. Betaaldiensten en access providers doen dat al, bij vraag-en-aanbod diensten kan het beter en bij hosting en upstream providers is het veelal afwezig of onbetrouwbaar.