Home Nieuws Hosting provider moet kosten BREIN betalen

Hosting provider moet kosten BREIN betalen

Opnieuw is een weigerachtige hosting provider veroordeeld. Hij had de evident illegale site niet mogen hosten en moet aan BREIN de volledige proceskosten terug betalen. 
De Voorzieningenrechter in Den Bosch heeft hosting provider Euroaccess
veroordeeld tot afsluiting van de illegale website Torrent.to, afgifte
van de persoonsgegevens van de beheerder van de site en betaling van de
volledige advocaatkosten van piraterijbestrijder stichting BREIN.

‘Hosting providers behoren hun verantwoordelijkheid te nemen’, zegt
BREIN directeur Tim Kuik. ‘Euroaccess biedt onderdak aan verscheidene
illegale sites en servers en reageerde niet op meldingen van onder
andere BREIN. Daar moest verandering in komen.’

Ook met betrekking tot de Duitstalige site www.torrent.to weigerde
Euroaccess af te sluiten en de Naam-, Adres- en Woonplaatsgegevens van
de beheerder aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter
een bevel tot afsluiting van de site, afgifte van de klantgegevens en
de volledige proceskosten. Die eisen werden toegewezen op verbeurte van
een dwangsom van 10.000 euro per dag(deel) dat Euroaccess niet voldoet.
Bovendien moet Euroaccess 16.816,35 euro proceskosten aan BREIN betalen.

De p2p uitwisselsite Torrent.to biedt gebruikers toegang tot duizenden
kennelijk illegale bestanden zoals de laatste films, games en
muziekalbums. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onrechtmatige
karakter van de activiteiten op de site evident is en dus ook voor
Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn.

De rechter rekent het Euroaccess in het bijzonder aan dat zij als
professionele partij geen actie heeft genomen op de melding van BREIN.
Het verweer van Euroaccess dat de klacht niet van de FIOD-ECD afkomstig
was wordt verworpen want ‘Euroaccess heeft haar eigen
verantwoordelijkheid’ zo oordeelt de rechter.

Inzake het privacy verweer van Euroaccess overweegt de rechter dat het
belang van de vrijheid van meningsuiting hier geen rol speelt omdat ‘het
op Torrent.to niet gaat om het verkondigen van meningen maar om het
verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken’.

De voorzieningenrechter hanteert de norm dat een service provider een
deugdelijke klantenadministratie behoort bij te houden en gaat er vanuit
dat Euroaccess beschikt over de juiste NAW-gegevens van haar klanten.
De verklaring van Euroaccess dat zij daarover niet beschikt noemt de
voorzieningenrechter niet erg geloofwaardig.

Tenslotte oordeelt de rechter dat er vanwege het grootschalig inbreuk
maken en het evident onrechtmatige karakter van de site reden is om
Euroaccess te veroordelen in de door BREIN gemaakte advocaatkosten.
De volledige uitspraak vindt u hier
http://brein.info/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=138