Home Nieuws Hoge Raad vraagt Europese rechter of commerciële usenet provider inbreuk maakt

Hoge Raad vraagt Europese rechter of commerciële usenet provider inbreuk maakt

De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan de hoogste Europese rechter, het HvJEU, in de procedure van BREIN tegen de usenet provider NSE. Deze provider verleende tegen betaling toegang tot een grote hoeveelheid door gebruikers geüploade bestanden met auteursrechtelijk beschermde werken die zij naar haar eigen servers kopieerde en daar ter beschikking hield, een en ander zonder toestemming van de rechthebbenden op die werken. Die werden dan ook niet vergoed voor het gebruik van hun werken.

De Hoge Raad stelt vast dat “door tussenkomst van NSE, beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden” omdat in elk geval “een substantieel deel” van de binaries (bestanden met films, muziek of games) inbreukmakend materiaal bevat.

De vraag is of NSE een inbreukmakende mededeling aan het publiek doet en daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. Ook is de vraag wat voor bevel kan worden opgelegd indien de wettelijke beperking van aansprakelijkheid voor hosting (passieve opslag op verzoek van gebruikers) van toepassing is.

De Hoge Raad verwijst onder meer naar de eerdere arresten van het HvJEU in de BREIN zaken omtrent de Filmspeler (een mediaspeler met software die gebruik maakt van ongeautoriseerde bronnen) en The Pirate Bay (een torrentsite met door gebruikers geüploade links naar ongeautoriseerde bestanden) waarin inbreuk werd vastgesteld.

De Hoge Raad wijst erop dat artikel 17 (voorheen 13) van de voorgestelde EU richtlijn voor auteursrecht in de digitale markt bepaalt dat “online content sharing service providers” een mededeling aan het publiek verrichten en toestemming van rechthebbenden (een licentie) moeten verkrijgen. Omdat daarbij niet is aangeduid in hoeverre er sprake is van nieuw recht, is het aldus de Hoge Raad onduidelijk hoe een en ander onder het huidige recht moet worden beoordeeld.

De Hoge Raad wil het volgende van het HvJEU weten:

  1. Of NSE een mededeling aan het publiek verricht?
  2. Zo ja, of de wettelijke beperking van aansprakelijkheid voor hosting van toepassing is? (of dat er bij een mededeling aan het publiek altijd sprake is van een actieve rol)
  3. Zo nee, of NSE toch een zodanig actieve rol had dat de beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is,
  4. Wat voor bevel aan NSE kan worden opgelegd als er wel sprake is mededeling aan het publiek en de beperking van aansprakelijkheid wel van toepassing is.

NSE was naar eigen zeggen de grootste usenet provider van Europa en besloot haar activiteiten te beëindigen nadat de rechter in eerste instantie bepaalde dat zij de terbeschikkingstelling van ongeautoriseerde bestanden moest staken en daarover met BREIN in onderhandeling moest treden. Het hof in hoger beroep draaide die uitspraak terug maar legde onder meer wel de verplichting op tot een effectieve Notice & Take Down, mocht NSE haar activiteiten hervatten. BREIN ging daartegen in cassatie en stelt dat NSE inbreuk maakt, schadeplichtig is en een stakingsbevel kan worden opgelegd. NSE bestrijdt dit en betoogt dat de beperking van aansprakelijkheid voor hosting haar volledig vrijwaart.

Partijen hebben zes weken de tijd om op de vragen te reageren.

Zie voor het arrest https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-te-stellen-vragen-verricht-usenetdienst-een-mededeling-aan-het-publiek