Home Nieuws Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Het Hof Den Haag oordeelt dat FTD niet zelf (mede)openbaar maakt maar wel onrechtmatig handelt door stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden. Zij concludeert tot toewijzing van een verbod tegen verwijzingen naar bestanden van de film ‘Komt Een Vrouw Bij de Dokter’ op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dit verbod wordt toegewezen op basis van onrechtmatige daad door FTD. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD wordt vernietigd. Slotsom is dat FTD de illegale verwijzingen verwijderd moet houden.
FTD onderhoudt een doorzoekbare selectie verwijzingen naar de best
mogelijke kwaliteit bestanden van de meest populaire entertainment
content, die bestanden zijn voornamelijk inbreukmakend en bovendien
grotendeels onvindbaar zonder tussenkomst van FTD. Die selectie bevatte
ook verwijzingen naar illegale bestanden van de film ‘Komt Een Vrouw Bij
De Dokter’ vlak nadat die legaal en tegen betaling op DVD en internet
werd uitgebracht. De filmproducent Eyeworks vroeg daartegen een verbod
dat aanvankelijk op basis van inbreukmakende openbaarmaking door FTD
werd toegewezen. FTD ging daartegen in hoger beroep.

Het Hof oordeelt nu dat FTD structureel/stelselmatig doelbewust een
applicatie in bedrijf houdt waardoor een activiteit (illegaal uploaden)
gestimuleerd wordt, die naar zij weet of moet weten, inbreuk op het
auteursrecht oplevert en (ernstig) nadeel voor de rechthebbende
teweegbrengt terwijl zij, FTD, van die activiteit profijt trekt.

Het Hof oordeelt dat downloaden uit illegale bron volgens de Nederlandse
wet is toegestaan. Haar oordeel over de onrechtmatigheid van FTD
baseert zij op de structureel/stelselmatig stimulerende werking van FTD
op het illegaal uploaden. Het Hof deed vandaag ook uitspraak in het
hoger beroep tegen een vonnis omtrent de Thuiskopie heffing. Het Hof
concludeert daarin dat downloaden uit illegale bron volgens de
Nederlandse wet is toegestaan en via de Thuiskopie heffing moet worden
gecompenseerd. Eventuele strijdigheid met de EU richtlijn over
beperkingen op het auteursrecht moet door de wetgever opgelost worden.