Home Nieuws Hof bekrachtigt vonnis BREIN/Leaseweb:

Hof bekrachtigt vonnis BREIN/Leaseweb:

bittorrent site kennelijk onrechtmatig; hosting provider moest voldoen aan vorderingen in de BREIN melding.
Het Hof Amsterdam oordeelde gisteren in hoger beroep dat de Bittorrent website Everlasting welbewust een faciliterende rol speelde bij het op grote schaal inbreuk maken op de auteursrechten en daarom kennelijk onrechtmatig handelde. Het Hof noemt dit een voortdurende en omvangrijke rechtenschending waartegen BREIN terecht opkomt. Leaseweb handelde onrechtmatig door niet op melding van BREIN deze website af te sluiten. Ook oordeelde het Hof dat Leaseweb opgave had behoren te doen van de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens van de websitehouder.’BREIN is niet zomaar iemand die wat zegt. Wij hebben expertise en controleren onze meldingen op feiten en rechten. Dit vonnis maakt duidelijk dat een hosting provider op de melding van BREIN mag en behoort te vertrouwen’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘De hosting provider handelt onrechtmatig als hij ondanks zo een betrouwbare melding weigert de naam, adres, woonplaats gegevens af te geven en de site af te sluiten.’Hosting provider Leaseweb hostte in 2007 onder andere de illegale Bittorent website Everlasting.  Op deze website konden de gebruikers een groot aantal films, games, muziekalbums en ebooks downloaden. Het Hof noemt als voorbeelden De Aanslag, Kruistocht in Spijkerbroek, Das Leben der Anderen (films), Marco Borsato, K3, Clouseau (muziek), Civilization IV, Command&Conquer, TomTom 675 (games/software), Knipvellenboek 3D (eBooks). Aangezien Leaseweb weigerde op melding van BREIN de site af te sluiten en afgifte te doen van de NAW gegevens van de sitehouder, vorderde BREIN dit in kort geding. De voorzieningenrechter wees de vordering van BREIN vorig jaar toe, waarop Leaseweb hoger beroep instelde.Het Hof gaat aan de hand van deskundigenverklaringen van zowel TNO als de Universiteit Delft gedetailleerd in op de toepassing van de Bittorrent technologie door Everlasting en komt tot de conclusie dat Everlasting een essentiële rol speelde bij het up en downloaden van bestanden door gebruikers. Leaseweb voerde een groot aantal technische verweren aan. Die werden allen afgewezen.Of uploaden kan worden uitgeschakeld is niet relevant omdat het in de praktijk niet of nauwelijks gebeurd. De bestanden worden in blokjes opgeknipt maar het eindresultaat is een rechtenschending. Dat de naam van een bestand niet altijd de lading dekt moge zo zijn, dat doet er niet aan af dat dit vaker wel zo zal zijn omdat het uitwisselingsysteem alleen functioneert met betrouwbare benaming van de bestanden. Dat er op een torrentlink zelf geen auteursrecht rust is niet relevant. Dat er ook door rechthebbenden met password beveiligde bestanden kunnen worden aangeboden doet niet af aan de onrechtmatigheid omdat de gebruikers daar zonde r password niets mee kunnen en het de gebruikers duidelijk juist om de illegale bestanden ging.Dat het mogelijk is de bestanden ook via andere manieren, buiten Everlasting om, uit te wisselen maakt niet uit. Dat de website hobbymatig gedreven werd is ook niet van belang voor de onrechtmatigheid. Zo oordeelde het Hof.Het Hof wijst tenslotte de volledige proceskostenveroordeling af en houdt het op het standaardtarief. De materie was ten tijde van de melding nog onvoldoende uitgekristalliseerd. ‘Met deze uitspraak en de vijf eerdere door BREIN gewonnen uitspraken in de zaken BREIN/Zoekmp3, BREIN/UPC, BREIN/KPN, BREIN/Leaseweb, BREIN/Shareconnector is die duidelijkheid er ondertussen wel’, zegt Kuik. ‘In toekomstige gevallen is dus reden om de volledige proceskosten wel toegewezen te krijgen.’
U vindt het vonnis hier;www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Actualiteiten/Hof+bekrachtigt+vonnis+inzake+Everlasting.nl.htm