Dit domein is niet langer beschikbaar vanwege inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht

Ga naar https://auteursrecht.nl/Kies-voor-legale-content en zie waar u legaal kunt downloaden en streamen.

The art of protecting the creative

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, boeken, geschriften, beeld, games en interactieve software verdienen een eerlijke beloning voor het gebruik van hun werken. Bij legale diensten is dat geregeld, maar er vindt ook nog veel illegale uitwisseling plaats, online en offline. Stichting BREIN detecteert en bestrijdt grootschalige auteursrechtinbreuk en -misbruik namens haar aangeslotenen, verzorgt voorlichting en stimuleert legaal gebruik.

Mooie werken maken en aanbieden, kost geld. Steun die creativiteit en laat geen geld in de zakken van criminelen en profiteurs verdwijnen.