Home Nieuws Europese Commissie beveelt 'uploadfilter' aan tegen illegaal materiaal

Europese Commissie beveelt 'uploadfilter' aan tegen illegaal materiaal

D​eze week lekte de concept Aanbeveling van de Europese Commissie over de zorgvuldigheidsverplichting van (legale) online platforms met betrekking tot illegaal materiaal dat daar door uploaders op wordt geplaatst (hosting platforms). Dergelijke platforms hebben een beperkte aansprakelijkheid voor schade maar zij moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor het tegengaan van illegaal materiaal. Naast terrorisme en kinderporno gaat het ook om inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal. De publicatie van de Aanbeveling is gepland voor 28 februari.
​De platforms moeten gemelde inbreuken snel en effectief verwijderen en moeten het proces ook automatiseren zodat het ook (herhaling van) inbreuken kan voorkomen. Dit is technisch mogelijk, een voorbeeld is het content-ID systeem vanYouTube dat op basis van digitale vingerafdrukken materiaal herkent. Eventuele ‘overblocking’ (overblokkeren) van geplaatst materiaal dat wel is toegestaan kan worden tegengegaan door verificatie van meldingen en door ‘counter notices’ (tegenmeldingen). Zulke counter notices geven aan waarom geplaatst materiaal wel zou zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat het onder een uitzondering op auteursrecht valt, zoals satire.

De Aanbeveling heeft uiteraard betrekking op legale hosting platforms. Platforms met grote hoeveelheden illegaal materiaal bieden geen of onvoldoende maatregelen tegen illegaal materiaal. Het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) bepaalde vorig jaar in de BREIN / Ziggo zaak over The Pirate Bay dat zo een platform, naast de illegale uploaders die het materiaal plaatsen, ook zelf inbreuk maakt doordat zij het materiaal categoriseert en indexeert en defect materiaal verwijdert. De beheerders van zo een platform kunnen zich niet anders dan bewust zijn van de grote hoeveelheid illegaal materiaal op hun dienst. Hun zakenmodel maakt daar gebruik van. Een dergelijk platform is illegaal en het HvJEU oordeelde eerder in de UPC Telekabel Wien zaak dat rechthebbenden van internet providers mogen verlangen dat zij de toegang tot zo een site blokkeren. Hierover is een rechtszaak aanhangig voor de Hoge Raad der Nederlanden. In afwachting daarvan wordt de toegang tot The Pirate Bay op rechterlijk bevel voorlopig geblokkeerd.
Lees hier Draft recommendation Tackling Illegal Content Online