Home Nieuws Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Vandaag deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak omtrent
de SABAM / Scarlet zaak. De Belgische collectieve beheersorganisatie
voor muziekauteursrechten SABAM had gevraagd om de Internet Service
Provider (ISP) Scarlet te verplichten een filtersysteem in te voeren om
auteursrechtelijk beschermde bestanden uit peer-to-peer (p2p) verkeer te
identificeren en de inbreukmakende doorgifte daarvan te blokkeren.
Het Hof overweegt dat de EU Richtlijnen er aan in de weg staan dat een ISP door de rechter wordt gelast een filtersysteem in te voeren:
– voor alle electronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van p2p programma’s;
– dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast;
– dat preventief werkt;
– dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
– dat geen beperking in de tijd kent,
dat in staat is om op het netwerk van deze provider het verkeer van electronische bestanden die een muzikaal, cinematografisch of audiovisueel werk bevatten waarop de verzoeker intellectuele-eigendomsrechten zou hebben, te identificeren, om de overbrenging van bestanden waarvan de uitwisseling het auteursrecht schendt te blokkeren.

Zie <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=〈=nl&num=79888875C19100070>

BREIN is niet verbaasd over de uitspraak. Het gaat in deze zaak om de grenzen aan filteren op netwerkniveau door een access provider. Het Europees Hof bepaalde al eerder in haar l’Oreal / eBay arrest (waar het over een veilingsite ging) dat ISP’s geen algemene verplichting kan worden opgelegd tot het actief toezicht houden op alle gegevens van iedere klant om elke toekomstige inbreuk te voorkomen maar dat zo een (legale) tussenpersoon wel gelast kan worden (minder vergaande) maatregelen te nemen om bestaande inbreuken te beĆ«indigen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

De regel staat er dus niet aan in de weg dat access providers wel verplicht kunnen worden de toegang tot bepaalde illegale platforms te blokkeren, zoals bijvoorbeeld ThePirateBay. Zulke blokkering is dan ook toegewezen in meerdere EU lidstaten en momenteel onder de rechter in Nederland in een BREIN vordering tegen Ziggo en XS4all. Ook staat de regel er niet aan in de weg dat een filterverplichting wordt opgelegd aan een structureel inbreuk-makend of inbreuk-faciliterend (oftewel illegaal) platform, zoals bijvoorbeeld in het BREIN vonnis tegen Mininova dat daarom tegenwoordig een legaal platform is.