Home Nieuws Effectieve Notice & Take Down procedure en aanvullende maatregelen tegen illegaal aanbod verplicht voor Usenet provider

Effectieve Notice & Take Down procedure en aanvullende maatregelen tegen illegaal aanbod verplicht voor Usenet provider

In 2009 benaderde BREIN de, naar eigen zeggen, grootste Usenet
provider van Europa News-service Europe (NSE) met de vraag welke
maatregelen zij bereid waren te nemen tegen de overweldigende
hoeveelheid illegale entertainment content op hun dienst. Geen enkele,
was kort gezeg het antwoord, waarop BREIN een bodemprocedure aanspande.
NSE bood daarop alsnog een Notice &Take Down (NTD) procedure aan met
een Fast Track optie maar die was onvoldoende onder meer door de limiet
op het aantal meldingen.
Gisteren oordeelde het Hof Amsterdam in een tussenarrest dat NSE eigener beweging een snelle, effectieve NTD procedure moet hebben waarvan de verwerkingscapaciteit minstens zo groot moet zijn als het aantal nieuwe uploads van inbreukmakend materiaal. Daarnaast kunnen er nog aanvullende maatregelen verlangd worden. Het Hof geeft partijen uitdrukkelijk in overweging daarover in overleg te treden. De rechtbank adviseerde eerder al aan NSE in overleg te treden over filtermaatregelen maar die negeerde dat en koos ervoor om haar dienst te staken. Het Hof geeft NSE gelijk dat zij geen algemene toezichtsverplichting heeft. Maar dat betekent niet dat NSE geen maatregelen moet nemen om illegaal aanbod zoveel mogelijk te helpen voorkomen. Zij mag daarom haar dienst niet aanbieden zonder een effectieve NTD en aanvullende maatregelen.
 
Het Hof oordeelde, anders dan de rechtbank, dat NSE weliswaar een nieuw publiek bedient maar zelf geen inbreuk maakt omdat zij kan worden aangemerkt als een neutrale hosting provider die niet aansprakelijk is voor de schade die ontstaat uit het illegale aanbod op haar dienst. Dat haar dienst substantieel voor inbreuk wordt gebruikt, doet volgens het Hof niet ter zake. Desondanks is een rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom om passende maatregelen te nemen wel mogelijk en aangewezen, al mag die niet uit een algemene toezichts- en surveillanceplicht bestaan, aldus het hof.
 
Het Hof overweegt onder meer dat NSE, ondanks de substantiƫle omvang van de inbreuk op haar dienst, niet (meer) zou zijn gericht op illegaal downloaden, onder meer omdat haar marketing daar niet (meer) op gericht is. Op deze en andere overwegingen en de consequenties die daaraan worden verbonden valt volgens BREIN het een en ander af te dingen. Het Hof geeft aan dat beroep in cassatie tegen het tussenarrest kan worden ingesteld.
 
“Het oordeel van het hof over de verplichtingen van NSE is op zich bemoedigend”, aldus Tim Kuik, directeur van stichting BREIN. “Onze ervaring is dat diensten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van illegaal aanbod geen belang hebben bij een snelle effectieve NTD die de aanwas van illegaal aanbod bij kan houden. Ze gooien er dan liever het bijltje bij neer. We zijn benieuwd waar NSE mee gaat komen. Zelf gaan we ons onder andere opnieuw buigen over aanvullende maatregelen die NSE kan nemen, daar hadden we eerder in de procedure al suggesties voor gedaan.”