Home Nieuws Deense ISP's hebben gedragscode voor blokkering illegale sites

Deense ISP's hebben gedragscode voor blokkering illegale sites

Terwijl Nederlandse access providers  zich nog altijd verzetten tegen het blokkeren van toegang tot illegale sites, is in Denemarken op verzoek van de regering een gedragscode over blokkering afgesproken. Wanneer een blokkeringsbevel tegen één van hen wordt gegeven dan conformeren ook de anderen zich daar binnen 7 dagen aan. Blokkering van illegale websites is een van de maatregelen die genomen worden om de omvang van inbreuken terug te dringen.
Denemarken was in 2006 de eerste EU-lidstaat waarin blokkering werd bevolen, die vervolgens in 2010 door de hoogste Deense rechter werd bevestigd. Inmiddels wordt blokkering in meerdere lidstaten toegewezen. Afgelopen april oordeelde ook de hoogste Europese rechter dat rechthebbenden blokkering kunnen vorderen en dat ISP’s ervoor moeten zorgen dat die inbreuk verhinderd of minstens bemoeilijkt en gebruikers ernstig ontraadt zich toegang te verschaffen tot illegaal materiaal. Kort voor die Europese uitspraak werd in Nederland de blokkering van The Pirate Bay in hoger beroep terug gedraaid. De collectieve auteursrechtbeschermer BREIN is daartegen in cassatie bij de Hoge Raad. De zaak komt 14 november op zitting.

Eerder maakten de Deense ISP’s afspraken met rechthebbenden over voorlichting aan consumenten die geblokkeerde illegale sites willen bezoeken. Die worden op positieve manier doorverwezen naar een site met legale platforms. De ervaring daarmee wijst uit dat meer dan 80% van de bezoekers is doorverwezen vanaf een geblokkeerde illegale site.

“Zo kan het dus ook”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “ISP’s die verantwoordelijkheid nemen om illegaal gebruik terug te dringen ook al zijn ze daarvoor niet aansprakelijk. Er komen steeds meer goede legale platforms en die verdienen bescherming tegen concurrentie door illegale sites die geen cent aan makers of belasting betalen. Een vrij en open internet heeft spelregels en voorlichting nodig.”