Home Nieuws BREIN zet door met ontoegankelijk maken illegale sites

BREIN zet door met ontoegankelijk maken illegale sites

Op sommatie van BREIN werden de eerste vier maanden van dit jaar 203 websites ontoegankelijk gemaakt omdat zij structureel gebruik maakten van illegaal aanbod van films, muziek, games en digitale boeken. Naast p2p uitwissel sites (124) betrof dit ook Usenet indexering sites (20), streaming sites (45) en cyberlocker link sites (13) alsmede 1 ftp ‘top’ site. Tezamen bedienden deze sites ongeveer 3 miljoen Nederlandse gebruikers met 1.5 miljoen verwijzingen/links naar ongeautoriseerde bestanden (n.b. zowel in de gebruikers als in de verwijzingen/links zitten doublures, d.w.z. dezelfde gebruikers die van meerdere sites gebruik maken en verwijzingen/links naar dezelfde bestanden of bestanden met dezelfde content). BREIN liet ook 17.807 illegale bestanden bij cyberlockers verwijderen.
BREIN voert de handhaving tegen illegaal aanbod van muziek, films, TV series, boeken en games uit om de groei en verdere ontwikkeling van legaal aanbod te ondersteunen. Legaal aanbod kan niet of nauwelijks overleven zonder handhaving tegen de illegale concurrentie van websites en -diensten die zonder toestemming en zonder betaling van enige vergoeding systematisch en structureel gebruik maken van illegaal aangeboden producten. De staatssecretaris van Justitie Teeven heeft daarom in zijn Speerpuntenbrief voor auteursrecht een aantal voorstellen gedaan om de civielrechtelijke handhaving tegen inbreukfaciliterende websites te verbeteren.

BREIN is een voorstander van de aanpak van sites die een distributiemodel hanteren dat structureel van illegaal aanbod gebruik maakt. Meestal staat dat aanbod niet op de site zelf opgeslagen maar wordt daar dmv links naar verwezen. In de Nederlandse rechtspraak is uitgemaakt dat dit onrechtmatig is. Een dergelijke site moet of verwijzingen naar illegale bestanden weren of de hele site staken. in de meeste gevallen opereren zulke sites anoniem en voldoen niet aan sommaties van BREIN om de wet na te leven en zichzelf bekend te maken. Als de site dan afgesloten wordt via de hosting provider die er onderdak aan geeft, komt het voor dat die naar een malafide hosting provider in het buitenland verhuisd en van daaruit ongestoord door kan gaan met haar illegale activiteiten in Nederland. De veroordeelde site The Pirate Bay is daar een sprekend voorbeeld van.

In die gevallen vraagt BREIN dat Nederlandse access providers de toegang tot de site afsluit. De staatssecretaris heeft in zijn Speerpuntenbrief aangekondigd dat hij duidelijke regelgeving wil waarmee deze medewerking van access providers als laatste redmiddel afgedwongen kan worden. “Dat is essentieel”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Als illegale sites niet aangepakt kunnen worden dan blijft enkel de aanpak van inbreukmakende internetgebruikers over om het ongeautoriseerde gebruik van digitale boeken, games, films, TV series en muziek in te dammen”.  Het blokkeren van toegang tot illegale websites vindt plaats zonder de toepassing van privacy gevoelige ‘Deep Packet Inspection’. “Het gaat bij blokkering van toegang om een digitale slagboom”, zegt Kuik.

Ook het door de staatssecretaris voorgestelde verbod op downloaden van illegaal aanbod is gericht op de aanpak van websites en -diensten die zulk downloaden van illegaal aangeboden producten faciliteren. De Nederlandse rechter heeft immers aangegeven dat als zulk illegaal downloaden is toegestaan dat ook het faciliteren daarvan is toegestaan. Inbreukmakende gebruikers zelf zouden kunnen overigens alleen aangepakt kunnen worden als access providers hun identiteitsgegevens moeten afgeven. Daarvoor heeft de Hoge Raad in zijn Lycos-Pessers arrest een aantal voorwaarden gesteld die lichtvaardige afgifte van persoonsgegevens voorkomen. Zo zal de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang moeten aantonen dat zwaarder weegt dan het privacy belang van de vermoedelijke inbreukmaker. De ernst en omvang van de inbreuk zal daar een belangrijke factor in zijn.